Tożsamość w obrazach. Wokół "Leksykonu miast intymnych" Jurija Andruchowycza

Main Article Content

Agnieszka Czyżak

Abstrakt

Artykuł zawiera interpretację nietypowej książki Jurija Andruchowycza, wydanej w roku 2011, a zatytułowanej Leksykon miast intymnych. Autor postanowił ułożyć swoje wspomnienia w alfabetycznym porządku łącząc je z opisami miast, które odwiedzał w ciągu całego życia. Ten koncept umożliwił pisarzowi nie tylko stworzenie obrazów poznanych miast, ale także wizji historycznych i kulturowych przemian w Europie Środkowej i Wschodniej. Głównym celem Andruchowycza okazało się wykreowanie wizji własnej ojczyzny, przede wszystkim w czasach transformacji ustrojowej. Ukraińskie postawy narodowe i zmieniające się poczucie tożsamości w „młodym” państwie, narodzie i społeczności są najważniejszym tematem tego niezwykłego, prywatnego leksykonu. Wyrazista i pełna wizja została złożona z intymnych wspomnień oraz osobistych spostrzeżeń i rozpoznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
UKRAINA: DYSKURSY LITERACKIE I PRASOWE

Bibliografia

  1. Andruchowycz Jurij, Leksykon miast intymnych. Przeł. K. Kotyńska. Wołowiec, Czarne 2014.
  2. Rybicka Elżbieta, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków, Universitas 2014, s. 286.
  3. Czermińska Małgorzata, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5, s. 188.
  4. Czermińska Małgorzata, Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność. W: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Red. M. Czermińska. Kraków, Universitas 2005, s. 221.
  5. Andruchowycz Jurij, Środkowowschodnie rewizje. W: J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową. Wołowiec, Czarne 2007, s. 79.
  6. Markowski Michał Paweł, Antropologia, humanizm, interpretacja. W: Polonistyka w przebudowie…, op. cit., s. 291.
  7. Rybicka Elżbieta, Literatura, geografia: wspólne terytoria. W.: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki. Red. E. Konończuk. Białystok, Wydawnictwo UB 2012, s. 22.
  8. Kołodziejczyk Dorota, Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej i Wschodniej w przestrzeni postkolonialnej. „Porównania” 2013, nr 13, s. 22.
  9. Ziątek Zygmunt, Czas literatury miejsca. W: Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany. Red. A. Werner i T. Żukowski. Warszawa, IBL 2013, s. 148.
  10. Rewers Ewa, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków, Universitas 2005, s. 326.