MEMORY AND OBLIVION VERSUS THE JUGOSLAVIAN HERITAGE. THE CASE OF SERBIAN AND CROATIAN EMIGRANT LITERATURE – PRELIMINARY DIAGNOSIS

Main Article Content

Sylwia Nowak-Bajcar

Abstract

Analysis of biographies of writers who, during the recent wars in the former Yugoslavia, have left their homeland, will serve to debate on the problem of the legitimacy of the contemporary category „exile literature”. An attempt to solve this dilemma becomes a starting point for discussion on strategies of remembering and forgetting the heritage of Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nowak-Bajcar, S. (2014). MEMORY AND OBLIVION VERSUS THE JUGOSLAVIAN HERITAGE. THE CASE OF SERBIAN AND CROATIAN EMIGRANT LITERATURE – PRELIMINARY DIAGNOSIS. Porównania, 15, 267-280. https://doi.org/10.14746/p.2014.15.10914
Section
Articles

References

 1. Stanišić Saša, Jak żołnierz gramofon reperował. Przeł. A. Rosenau. Wołowiec, Czarne 2008, s. 294.
 2. Nietzsche Fryderk, Niewczesne rozważania. Przeł. L. Staff. Kraków, Zielona Sowa 2003, s. 64–66.
 3. Banasiak Bogdan, (Aktywne) Zapomnienie. „Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne” 2008, nr 2, s. 10–14.
 4. Derrida Jaques, Farmakon. Przeł. K. Matuszewski. W: idem, Pismo filozofii. Wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak. Kraków, Inter Esse 1992, s. 39–61.
 5. Kuljić T., Sećanje na titoizam: hegemoni okviri. „Filozofija i društvo” 2010, nr 2, s. 226.
 6. Bolecki Włodzimierz, „Emigracyjność” – „polityczność” – historia literatury. W: idem, Polowanie na postmodernistów. Kraków, Wydawnictwo Literackie 1999, s. 249.
 7. Dąbrowski Mieczysław, Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi. „Porównania” 2013, nr 13, s. 93–105.
 8. Baković I., Nostalgija i identitet. Postjugoslovensko stanje. W: Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konferencje mladých slavistů II. Red. Příhoda, H. Vaňková. Červený Kostelec–Praha 2006, s. 315–323.
 9. Palavestra P., Književnici na crnim listama. „Književne novine” 1988, nr 750, s. 44.
 10. Grubišić V., Hrvatska književnost u egzilu. München– Barcelona 1990.
 11. Marković P. J., Sećanja na život i rad u jugoslovenskom socijalizmu: između kritike i mita o „Zemlji dembeliji” W: idem, Trajnost i promena. Društvena istorija socijalističke i postsocijalističke svakodnevice u Jugoslaviji i Srbiji. Beograd 2007, s. 28.
 12. Nadazdin Defderdarević M., Pravo i sloboda informisanja. Dometi i ograničenja. „Most. Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu”. Mostar 1998, nr 105 (16 – nova serija), http://www.most.ba/016/ 028.htm (data dostępu: 25.06.2013).
 13. Dimitrijević N., Reči i smrt. Nacionalistička konstrukcija stvarnosti. „Reč” 2000, nr 60 (5.12.2000), s. 137–159.
 14. Drakulić S., Intelektualci kao loši momci. „Sarajevske sveske” 2003, nr 4, s. 73.
 15. Kovač M., Otac nacije. „Dani” , cz. 1 – 3.06.2005, nr 416; cz. 2 – 10.06.2005, nr 417; cz. 3 – 17.06.2005, nr 418; cz. 4 – 24.06.2005, nr 419, cz. 5 – 1.07.2005, nr 420; cz. 6 – 8.07.2005, nr 421; cz. 7 – 15.07.2005, nr 422.
 16. Kljajić-Imsirović J., Disidenti i zatvor, „Republika” 1998, nr 196 (1–15.09.1998), http://www.yurope. com/zines/republika/arhiva/98/196/196_14.HTM (data dostępu: 22.07.2014).
 17. Disidentstvo – stvarnost i legende. Z M. Mihajlovem rozmawiają: N. Radović i M. Đorđević. „Republika” 1998, nr 181 (1–15.02.1998), http://www.yurope.com/zines/republika/arhiva/98/181/181_ 19.HTM (data dostępu: 22.07.2014).
 18. Kuljić T., Tito. Beograd 1998.
 19. Arsić-Ivkov M., Pretpostavke krivične estetike. „Republika” 2002, nr 299 (16–31.12.2002), http://www.yurope.com/zines/repub lika/ arhiva /2002/ 299/299_15.html (data dostępu: 22.07.2014).
 20. Walas Teresa, Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie. Rekonesans. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2003.
 21. Nowak-Bajcar Sylwia, Dysydenci, emigranci i pisarze. Serbska literatura emigracyjna w XX wieku. O kosmopolitycznym nurcie serbskiej emigracji. W: Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej. Red. C. Juda, Kraków, WUJ 2009, s. 117–132.
 22. Brešić V., Hrvatska emigrantska književnost. W: idem, Teme novije hrvatske književnosti. Zagreb 2001, s. 179.
 23. Dąbrowska-Partyka Maria, Diaspory i peryferie. Kilka uwag o kulturze literackiej Słowian w XIX wieku. W: Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej. Red. C. Juda, Kraków, WUJ 2009, s. 33–40.
 24. Radojević M., Savez Oslobođenje (1949–1990), http://www.cpi.hr/download/links/hr/ 7326.pdf (data dostępu: 24.07.2014).
 25. Radojević M., Milovan Đilas i srpska politička emigracija 1954–1995. „Tokovi istorije” 2007, nr 4, s. 118–135.
 26. Czerwiński M., Iseljena Hrvatska, czyli o życiu na emigracji Karla Mirtha. W: Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej. Red. C. Juda, Kraków 2009, s. 102.
 27. Drndić D., Dvadestet godina me je Beograd bolio. Radio slobodna Europa, 6.01.2013, http://www.slobodnaevropa.org/content/dasa-drndicdvadeseg-godina-me-je-beograd-bolio/24811110.html (data dostępu: 13.08.2014).
 28. Tosić D., Iluzije o dijaspori. „Republika” 2001, nr 274–275 (1–31 grudnia 2001), http://www.yurope.com/zines/ republika/arhiva/2001/274-275/index.html (data dostępu: 27.07.2014).
 29. Tešić G., Utuljena baština. Beograd 1990.
 30. Pantić M., Modernističko pripovedanje. Srpska i hrvatska pripovetka/novela 1918–1930. Beograd 1999, s. 53.
 31. Jelčić D., Povijest hrvatske književnosti. Tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Zagreb 1997.
 32. Kornhauser Julian, Nowa historia literatury chorwackiej. W: idem, Świadomość regionalna i mit odrębności, Kraków, Scriptum 2001, s. 133.
 33. Ślawska Magdalena, Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut 2013.
 34. Dijalektika varvarizma, z M. Kovačem rozmawiała B. Mikić. „Ekonomist” 2003, nr 176 (6.10.2003), http://www.arhiv.rs/novinska-clanak/ekonomist/2003/10/6/EBE506E2E7E4978AC1256DB7007D1099/ dijalektika-varvarizma (data dostępu: 23.12. 2003).
 35. Albahari D., Nisam više dečak, sad sam beba pisac. „Nezavisne novine” 07.11.2008, http://www.nezavisne.com/umjetnost-zabava/pozornica/David-Albahari-Nisamvise-decak-sad-sam-beba-pisac-31985.html (data dostępu: 11.05.2014).
 36. Giergiel Sabina, Południowosłowiańskie kłopoty z „emigracją”. Szkic wstępny. „Pamiętnik Słowiański” 2009, z. 2, s. 63–86.