„A NARCISSIST WITHOUT A FACE?” POSTCOLONIAL COUNTENANCES OF DANILO KIŠ

Main Article Content

Sylwia Nowak-Bajcar

Abstract

Both in the days of Yugoslavia as well as after its collapse commitment has become the keycategory for reading Danilo Kiš’s works. It is exactly the category of the ethical commitment thatbecame the point of reference of discussions about the writer associated with the existence ofpostmodernism in Serbia. It is also the same category that established Kiš’s status as one of themost noted writers of Central and Eastern Europe. The history of attacks on Kiš will be supplemented with the newest postcolonial reinterpretations of his achievements initiated from the position of „commitment”. The presented ways of using Kiš’s image and his artistic work confirm the Gayatri Chakravorty Spivak’s thesis that ethical purpose of postcolonial research is infact „experiencing the impossible”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nowak-Bajcar, S. (2014). „A NARCISSIST WITHOUT A FACE?” POSTCOLONIAL COUNTENANCES OF DANILO KIŠ. Porównania, 14, 71-82. https://doi.org/10.14746/p.2014.14.10952
Section
Articles

References

 1. Fiut Aleksander, Paleontologia pamięci (O Danile Kišu). W: Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem. Kraków, Wydawnictwo Literackie 1999, s. 279–302.
 2. Jeremić Dragan, Narcis bez lica. Beograd 1981.
 3. Nowak-Bajcar Sylwia, Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki. Kraków, WUJ 2010, s. 67–89.
 4. Beganović Davor, O kulturalnom pamćenju u djelu Danila Kiša. „Letopis Matice srpske” 2006, nr 2, s. 187–199.
 5. Kiš Danilo, Čas anatomie. Beograd 1979, s. 12.
 6. Kiš Danilo, Imeđu politike i poetike. W: idem, Gorki talog iskustva. Beogra, Arhipelag 2012, s. 208.
 7. Hudzik Jan P., Estetyka egzystencji. Szkice z pogranicza ponowoczesnej etyki i estetyki. Lublin, Wydawnictwo UMCS 1998.
 8. Foucault Michel, Historia seksualności. Przeł. T. Komendant. Warszawa, słowo/obraz terytoria 1995.
 9. McHale Brian, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana paradygmatu. Przeł. M. P. Markowski. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz, Kraków, Wydawnictwo Baran i suszczyński 1998, s. 335–377.
 10. Kuźma Erazm, O poetyce negatywnej. Od poetyki do poetologii, od poetologii do metapoetyki. W: Poetyka bez granic. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. Red. W. Bolecki i W. Tomasik, t. LXXVIII, Warszawa, IBL PAN 1995, s. 41–52.
 11. Jerkov Aleksander, Samoubistvo iz oholosti. „NIN” 2005, nr 2826, s. 40.
 12. Vasović Nebojša, Odbrana domaće kišologije. „NIN” 2005, nr 2827, s. 44–46.
 13. Jerkov Aleksander, Progon mrtvog pisca. „NIN” 2005, nr 2828, s. 50–52.
 14. Vasović Nebojša, Naučna metoda doktora Jerkova. „NIN” 2005, nr 2828, s. 50–52.
 15. Napad na mit napisan ofrlje. „Glas javnosti” 14.03.2005, cz. 1, s. 13.
 16. Pisac je problem rešio „na brzaka”. „Glas javnosti” 15.03.2005, cz. 2, s. 13.
 17. Priča o Kišu van književnih okvira. „Glas javnosti” 16.03.2005, cz. 3, s. 13.
 18. Nowak-Bajcar Sylwia, Pisarze wobec nacjonalizmu. Dyskusje wokół postaw aktorów społecznych serbskiej sceny literackiej. W: Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem. Red. M. Dąbrowska-Partyka. Kraków, WUJ 2009, s. 160–162.
 19. Palavestra Predrag, Da li Kiš pripada (srpskoj) kritičkoj književnosti? W: Spomenica Danila Kiša. Povodom sedamdesetogodišnjice rođenja. Red. P. Palavestra. Beograd 2005, s. 67–68.
 20. Palavestra Predrag, Kritička književnost kao oblik očišćenja. W: idem, Kritička književnost. Alternativa postmodernizma. Beograd 1983, s. 203.
 21. Brajović Tihomir, Književnost i komentarz. „Književne novine” 1996, nr 926, (15.03.1996), s. 1 i 3.
 22. Głowiński Michał, Socparnasizm. W: idem, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o literaturze zdegradowanej. Warszawa, Open 1992, s. 160–161.
 23. Jerkov Aleksander, Istina i moral postmoderne literature. „Književne novine” 1996, nr 923, (01.02.1996), s. 4.
 24. Rosić Tatjana, Mit o savršenoj biografiji. Figura pisca u srpskoj kulturi. Beograd 2008.
 25. Spivak Gayatri Chakravorty, Krytyka postkolonialnego rozumu. W stronę historii zanikającej współczesności. W: Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska i M. P. Markowski. Kraków 2007, s. 673.