"Kto ty jesteś? Polak mały…” Transformacja znaczenia pojęć: „obcy”, „ojczyzna” w prozie polskiej po roku 1989.

Main Article Content

Hanna Gosk

Abstrakt

Artykuł rozważa przykłady polskiej prozy po roku 1989, ukazujące skutki długotrwałej kondycji subalterna, które dochodzą do głosu w (niesymetrycznych, bo aktywizujących podmioty nierównoprawne) relacjach z Obcym. Mówi o konstrukcyjnej formie fantazmatu ojczyzny (tego, co najbardziej „swoje”) i jego selektywnym charakterze. Formułuje tezę, że problemem polskiej spetryfikowanej narracji dominującej z Ojczyzną w centrum uwagi i tożsamością podmiotu budowaną z uwzględnieniem specyficznego stosunku do Obcych jest to, iż nie chce ona przyznać, że kulturowe autorytety dyktuje teraźniejszość, a nie przeszłość i że odbywa się między nimi ciągły ruch wymiany znaczeń – zapominania i zapamiętywania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
MIĘDZYTEKSTY

Bibliografia

 1. Bełza Władysław, Katechizm polskiego dziecka (incipit), http://pl.wikisource.org/wiki/Katechizm_pol skiego_dziecka (dostęp: 3.01.13)
 2. Gosk Hanna, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków, Universitas 2010.
 3. Gosk Hanna, Fantazmat i fetysz ojczyzny w najnowszej prozie polskiej. W: Fantazmaty i fetysze w literaturze XX (i XXI) wieku. Red. J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz. Warszawa, Elipsa 2011.
 4. Stachowicz Krzysztof, Fenomenologia a dialog, http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=2167 (dostęp 19.01.13).
 5. Jacyno Małgorzata, Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu. Warszawa, IFiS PAN 1997, s. 49.
 6. Bourdieu Pierre, Zmysł praktyczny. Przeł. M. Falski. Kraków, Wydawnictwo UJ 2008, s. 76
 7. Masłowska Dorota, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Warszawa, Lampa i Iskra Boża 2002.
 8. Karpowicz Ignacy, Niehalo. Wołowiec, Czarne 2006.
 9. Bieńkowski Dawid, Biało-czerwony. Warszawa, W.A.B. 2007.
 10. Umińska-Keff Bożena, Utwór o Matce i Ojczyźnie. Kraków, Ha!art 2008.
 11. Chutnik Sylwia, Dzidzia. Warszawa, świat książki 2010.
 12. Bhabha Homi, Location of the Culture, Routledge, London 1994, s. 37.
 13. Bhabha Homi, Miejsca kultury. Przeł. T. Dobrogoszcz. Kraków, WUJ 2010.
 14. Bhabha Homi, DessemiNacja. Czas, narracja i marginesy współczesnego narodu. Przeł. T. Dobrogoszcz, „Literatura na Świecie” 2008 nr 1–2, s. 203–204.