IRONY AND NOSTALGY. ON MICHAŁ WITKOWSKI'S LITERARY OUTPUT
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

Keywords

irony
nostalgia
People’s Republic of Poland
Michał Witkowski

How to Cite

Czyżak, A. (2013). IRONY AND NOSTALGY. ON MICHAŁ WITKOWSKI’S LITERARY OUTPUT. Porównania, 13, 117–125. https://doi.org/10.14746/p.2013.13.10983

Abstract

The article is an attempt at sketching the main problems ofMichał Wikowski’s prose. In his novels, the author often returned to the history of People’s Republic of Poland (PRL), as a country governed in 1944–1989 by the Communist authorities, dependent on the USSR. He analysed the experiences of the past in his own way. His narratives, as well as those of other members of the youngest generation of writers, confirmed the common belief that the past should be described in a different manner, because PRL still seems to be an incomplete object of common or even national discourse. Differences of Witkowski’s vision of the last decades result also, or possibly to a larger extent, from his method of using irony and nostalgia – both separately and in a particular conjuction. The success of Witkowski’s attempts depends on the critical awareness of ideological and especially social assumptions, as well as on the ability to identify the crucial questions, i.e. the mental stances and their material conditions, whose common and totalising character strongly influenced (consciously or, more often, subconsciously) choices or decisions of the people living then and there.

https://doi.org/10.14746/p.2013.13.10983
PDF (Język Polski)
EPUB (Język Polski)
MOBI (Język Polski)

References

Zagajewski Adam, Kornhauser Julian, Świat nie przedstawiony. Kraków 1974.

Burska Lidia, Realizm i socjalizm. W: PRL – świat (nie)przedstawiony. Red. A. Czyżak, J. Galant i M. Jaworski. Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne 2010, s. 125.

Ostaszewski Robert, Dzieci gorszej koniunktury. „Fa-art” 2000, nr 3–4, s. 81.

Nowakowski Marek, Raport o stanie wojennym. Warszawa, Bellona 2010.

Anderman Janusz, Kraj świata. Warszawa, Bellona 2010.

Rybicka Elżbieta, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, nr 2, s. 27–28.

Czapliński Przemysław, Tekst drugi. „Teksty Drugie” 2010, nr 1–2, s. 38.

Jarzębowski Zbigniew, „piszę tę ciotowską księgę…”. „Pogranicza” 2005, nr 1, s. 19.

Witkowski Michał, Lubiewo. Kraków, Ha!art 2005, s. 14.

Gosk Hanna, (Nie)obecność narracji o wstydzie w narracji losu polskiego. W: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red R. Nycz. Kraków, Universitas 2011, s. 87.

Witkowski Michał, Fototapeta. Warszawa, W.A.B. 2006, s. 35–36.

Uniłowski Krzysztof, „Exodus non est?” proza polska między postkomunizmem i postmodernizmem. W: PRL – świat (nie)przedstawiony. Red. A. Czyżak, J. Galant i M. Jaworski. Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne 2010, s. 321.

Dąbrowski Bartosz, Mimikra, vintage, ironia i gorzkie znaczenie. Gombrowicz, Dehnel, Witkowski i postkolonialne ciągi dalsze. W: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, Red. H. Gosk i E. Kraskowska. Kraków, Universitas 2013, s. 494.

Witkowski Michał, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej. Warszawa, W.A.B. 2007, s. 43.

Jarzębski Jerzy, Antyfetysze. W: Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku. Red. J. Wierzejska, T. Wójcik i A. Zieniewicz. Warszawa, Elipsa 2011, s. 30.

Witkowski Michał, Drwal. Warszawa, świat książki 2011, s. 257.

Cembrzyńska Patrycja, Wieża Babel. Nowoczesny projekt porządkowania świata i jego dekonstrukcja. Kraków, Universitas 2012, s. 18.