BOLESŁAW PRUS READS BOURGET. EMANCIPATION, SPIRITISM AND NOVEL THEORY

Main Article Content

Marcin Jauksz

Abstract

Published in “Kurier Codzienny” in 1889 Bolesław Prus’s review of Paul Bourget’s novel The
Disciple is a starting point for this reflection on Polish writer’s literary theory, who in the late 80s
starts to collect his “reflections on composition”. In the context of the famous polemic with Aleksander Świętochowski, Emancypantki – Prus’s novel published in the early 90s and the press
discussion in Warsaw of the winter of 1893, the author of the article attempts to highlight those
of the reflections which show how deep was Prus’s belief in a possibility to shape the reader’s
moral conduct through literature, literature which would promote truths different from the ones
that make Bourget’s characters’ lives so miserable.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jauksz, M. (2013). BOLESŁAW PRUS READS BOURGET. EMANCIPATION, SPIRITISM AND NOVEL THEORY. Porównania, 13, 143-155. https://doi.org/10.14746/p.2013.13.10986
Section
Articles

References

 1. Prus Bolesław, Kroniki. Opr. Z. Szweykowski. Warszawa, PIW 1962, t. XII, s. 97.
 2. Pieścikowski Edward, „Emancypantki” Bolesława Prusa. Warszawa, PIW 1970, s. 18.
 3. Matuszewski Ignacy, Artysta i filozof. W: O twórczości i twórcach. Studia i szkice literackie. Wybór i opr. S. Sandler. Warszawa 1965, s. 68.
 4. Morawski Marian, „Bez dogmatu” Henryka Sienkiewicza, „Przegląd Powszechny”, Tom XXVIII. (Październik, Listopad, Grudzień 1890). Kraków 1890.
 5. Bourget Paul, Do Młodzieńca, Przedmowa Bourgeta do powieści „Uczeń”. Przeł. L. Blumental, „Prawda” 1889, nr 48.
 6. Bourget Paul, Uczeń. „Przegląd Tygodniowy” 1889, nr 26, s. 344.
 7. Prus Bolesław, Najogólniejsze ideały życiowe. Warszawa 1900, s. 118.
 8. Prus Bolesław, Emancypantki. Red. Z. Szweykowski. Warszawa, Książka i Wiedza 1949, t. III, s. 221.
 9. Prus Bolesław, Eustapia Palladino, „Kurier Codzienny” 1893, nr 353.
 10. Prus Bolesław, Listy. Opr. K. Tokarzówna. Warszawa 1959, s. 200.
 11. Guyau Jean Marie, Zagadnienia estetyki współczesnej. Przeł. S. Popowski. Warszawa 1901, s. 37–38.
 12. Jauksz Marcin, Między niebem a ziemią. Relacje miedzy człowiekiem a jego przestrzenią jako element psychologicznych rozgrywek Bolesława Prusa z jego współczesnością, „Porównania” 2012, nr 11, s. 122–123.
 13. Prus Bolesław, Literackie notatki o kompozycji. Wybór i opr. A. Martuszewska. Gdańsk, słowo/obraz terytoria 2008, s. 53.
 14. Ribot Théodule-Armand, Choroby woli. Przeł. l J. K. Potocki, Warszawa 1885, s. 137.
 15. Dawid J. W., O poddawaniu uczuć. W: Szkice psychologiczne. Warszawa 1890, s. 85.