Orient w fabularnym polskim filmie powojennym. Rekonesans

Main Article Content

Jacek Nowakowski

Abstrakt

Artykuł analizuje obecność wątków orientalnych (blisko- i dalekowschodnich) w polskim filmach fabularnych zrealizowanych po II wojnie światowej w perspektywie takich pojęć jak: orientalizm, postkolonializm i zderzenie kultur. Wynika z tych obserwacji, że obecność tych wątków w naszym kinie jest wciąż skromna, choć po przełomie politycznym z 1989 roku jest ich nieco więcej. Grupuje omawiane filmy w trzy typy: pokazujące egzotykę przestrzeni rodem ze Wschodu, przedstawiające bohatera który jest obcym i wrogiem oraz te, w których przybysz ze Wschodu zaczyna być rozumiany i akceptowany, co ma miejsce w utworach najnowszych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
KINO POSTKOLONIALNE?

Bibliografia

 1. Kuźma Erazm, Mit Orientu i kultury zachodniej w literaturze XIX i XX wieku. Szczecin, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1980.
 2. Kornacki Krzysztof, Polskie Kino nowej Przygody. W: J. Szyłak, S. J. Konefał, K. Kaczor, T. Pstrągowski, K. Kornacki i inni, Kino Nowej Przygody. Gdańsk, słowo/obraz terytoria 2011, s. 93.
 3. Marszałek Rafał, Film fabularny. W: M. Czerwiński, R. Marszałek, S. Ozimek, E. Nurczyńska-Fidelska i inni, Historia filmu polskiego. Tom VI. Warszawa 1994, s. 70.
 4. Markowski Michał Paweł, Postkolonializm. W: A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków, Znak 2006, s. 551.
 5. Young Robert J. C., Postkolonialzim. Wprowadzenie. Przeł. Marek Król. Kraków, WUJ 2012.
 6. Kieniewicz Jan, Interpretacje kolonialne, postkolonialne i politycznie poprawne W: Wokół W pustyni i w puszczy. Oprac. i red. J. Axer i T. Bubnicki. Kraków, Universitas 2012.
 7. Tokarska-Bakir Joanna, Biało-czerwone i czarne, „Gazeta Wyborcza” 15.11.2011.
 8. Said Edward, Orientalizm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Poznań, Zysk i S-ka 2005, s. 34.
 9. Said Edward, Kultura i imperializm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków, WUJ 2009, s. 7–8.
 10. Huntington Samuel P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Przeł. H. Jankowska. Warszawa, Muza 1997.
 11. Bhabha Homi, Miejsca kultury. Przeł. T. Dobrogoszcz. Kraków, WUJ 2010, s. 185.