ORIENT IN POLISH POST-WAR FEATURE FILM. RECONNAISSANCE

Main Article Content

Jacek Nowakowski

Abstract

In this paper, I intended to analyse Polish feature films devoted to three central categories: orientalism, postcolonialism and the clash of cultures (civilizations). This article presents the Polish cinema in the following three areas and types. First of all, there are works which show an exotic, oriental space. Secondly, there are films with a hero who is a stranger and an enemy. Finally, in the newest films the protagonist – a new comer from the East – becomes accepted and understood.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nowakowski, J. (2013). ORIENT IN POLISH POST-WAR FEATURE FILM. RECONNAISSANCE. Porównania, 13, 167-178. https://doi.org/10.14746/p.2013.13.10988
Section
Articles

References

 1. Kuźma Erazm, Mit Orientu i kultury zachodniej w literaturze XIX i XX wieku. Szczecin, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1980.
 2. Kornacki Krzysztof, Polskie Kino nowej Przygody. W: J. Szyłak, S. J. Konefał, K. Kaczor, T. Pstrągowski, K. Kornacki i inni, Kino Nowej Przygody. Gdańsk, słowo/obraz terytoria 2011, s. 93.
 3. Marszałek Rafał, Film fabularny. W: M. Czerwiński, R. Marszałek, S. Ozimek, E. Nurczyńska-Fidelska i inni, Historia filmu polskiego. Tom VI. Warszawa 1994, s. 70.
 4. Markowski Michał Paweł, Postkolonializm. W: A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków, Znak 2006, s. 551.
 5. Young Robert J. C., Postkolonialzim. Wprowadzenie. Przeł. Marek Król. Kraków, WUJ 2012.
 6. Kieniewicz Jan, Interpretacje kolonialne, postkolonialne i politycznie poprawne W: Wokół W pustyni i w puszczy. Oprac. i red. J. Axer i T. Bubnicki. Kraków, Universitas 2012.
 7. Tokarska-Bakir Joanna, Biało-czerwone i czarne, „Gazeta Wyborcza” 15.11.2011.
 8. Said Edward, Orientalizm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Poznań, Zysk i S-ka 2005, s. 34.
 9. Said Edward, Kultura i imperializm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków, WUJ 2009, s. 7–8.
 10. Huntington Samuel P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Przeł. H. Jankowska. Warszawa, Muza 1997.
 11. Bhabha Homi, Miejsca kultury. Przeł. T. Dobrogoszcz. Kraków, WUJ 2010, s. 185.