RESISTING NON-EXISTENCE. MILJENKO JERGOVIĆ’S RUTA TENNENBAUM AS A POSTTRAUMATIC NARRATIVE

Main Article Content

Kinga Sewior

Abstract

The subject of the article is the Croatian posttraumatic condition considered in the context of the establishments of modern research and the concepts of Holocaust Studies (M. Hirsch, S. Felman) and Memory Studies (A. Assmann). Local reception of the Holocaust in the recent social-cultural discourse is collated here with the memory of the fascist Independent State of Croatia (1941–1945) and the memory of the last Balkan War (1991–1995). Local historical context determines the uniqueness of Croatian experiences and conditions its asymmetric character which oscillates between hangman and victim positions; usually based on concealments and misrepresentations. The aforementioned assumption entails further targets: the analysis and interpretation of M. Jergović’s Ruta Tannenbaum which is considered here as the founding text to the examination discussion of the Croatian Past and, at the same time, as a postmemory text which uses narrative strategies specific for second and third generations of witnesses. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sewior, K. (2013). RESISTING NON-EXISTENCE. MILJENKO JERGOVIĆ’S RUTA TENNENBAUM AS A POSTTRAUMATIC NARRATIVE. Porównania, 12, 117-137. https://doi.org/10.14746/p.2013.12.11057
Section
Articles

References

 1. Domańska Ewa, Wprowadzenie: Pamięć, etyka i historia. W: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Red. E. Domańska. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2006, s. 20.
 2. Farrell Kirby, Post-traumatic Culture. Injury and Interpretation in the Nineties. London 1998.
 3. Hirsch Marianne, Past Lives: Postmemories In Exile, „Poetics Today” 1996, vol. 17, nr 4.
 4. Szczepan Aleksandra, Polski dyskurs posttraumatyczny. Literatura polska ostatnich lat wobec Holokaustu i tożsamości żydowskiej. W: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. Nycz. Kraków, Universitas 2011, s. 241.
 5. Assmann Aleida, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej. Przeł. P. Przybyła. W: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków, Universitas 2009, s. 101–143.
 6. Ubertowska Aleksandra, Świadectwo, trauma, głos. Literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków, Universitas 2007, s. 14.
 7. Kundera Milan, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej. „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5, s. 4–14.
 8. Levy Daniel, Sznaider Natan, Holocaust And Memory In The Global Age. Philadelphia 2001.
 9. Radonić Ljiljana, Universalizacija holokausta na primjeru hrvatske politike prošlosti i spomen-područja Jasenovac. „Suvremene teme” 2010, br. 1, s. 55.
 10. Agičić Damir, Najbar-Agičić Magdalena, Hrvatska historiografia o 1941. – polemika bez dijaloga? W: Kultura sjećanja: 1941. Povijesni lomovi i sladavanje prošlosti. Ur. S. Bosto, T. Cipek, O. Milosavljević. Zagreb 2008, s. 155.
 11. Mirković Jovan, Jasenovački logor u literaturi, s. 559, cyt. za: http://www.cpi.hr/ download/links/hr/7094.pdf (data dostępu: 16.06.2013).
 12. Maj Ewa, Sposoby zaprzeczania Zagładzie Żydów: przypadek środowisk neoendeckich. W: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania. Red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska. Łódź, Wydawnictwo UŁ 2011, s. 403.
 13. Prcela John Ivan, Živić Dražen, Hrvatski holokaust. Dokumenti i svjedo- čanstva o poratnim pokoljima u Jugoslaviji. Zagreb 2001, s. VI–VII.
 14. Żółkłoś Monika, Tworzenie pamięci. O powieściach autobiograficznych Ewy Kuryluk W: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. Nycz. Kraków, Universitas 2011, s. 274.
 15. Falski Maciej, Oficjalne ramy polityki pamięci w Chorwacji. „Pamiętnik Słowiański”, 2010 nr 2.
 16. Stjepan Mesić, Genocid, holokaust, ratni zločin. „Helsinška povelja” 2006.
 17. Stjepan Mesić, Pokušaj revizije antifašističke borbe. „Republika” 2009, b. 456–459.
 18. Jergović Miljenko, Čestitije se u hrvatskoj kulturi o holokaustu nije govorilo, http://www.jergovic. com/sumnjivo-lice/cestitije-se-u-hrvatskoj-kulturi-o-holokaustu-nije-govorilo (data dostępu 16.06. 2013).
 19. Ivanković Željko, Jergovićev zagrebački roman. „Novi Izraz” b. 40, 2008, s. 210.
 20. Melčić Dunje, Ruta Tannenbaum. „Status. Magazin za političku kulturu i društvena pitanja” 2007, nr 11, s. 288.
 21. Molvarec Lana, Knjiga koja provocira. „Književna Republika” 2006, nr 11/12, s. 222.
 22. Gosk Hanna, Bohater traumatyczny w prozie Leo Lipskiego i Henryka Grynberga. W: Postać literacka. Teoria i historia. Red. E. Kasperski. Warszawa 1998, s. 124.
 23. Felman Shoshana, Laub Dori, Testimony. Crisis of witnessing in literature, psychoanalysis and history. London–New York 1992.
 24. Ziębińska-Witek Anna, Holocaust. Problemy przedstawiania. Lublin, Wydawnictwo UMCS 2005, s. 89.
 25. Jergović Miljenko, Ruta Tannenbaum. Przeł. M. Petryńska. Wołowiec, Czarne 2008.
 26. White Hayden, Fabularyzacja historyczna a problem prawdy. Przeł. E. Domańska. W: tegoż, Poetyka pisarstwa historycznego. Kraków, Universitas 2010, s. 231 –232.
 27. Filipowicz Marcin, Wzorce męskości podporządkowanych grup etnicznych na obszarze Europy Środkowej w II połowie XIX wieku. Przykład czeskiego wszczepiania subwersji wobec praktyk dyscyplinujących. W: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. Nycz. Kraków, Universitas 2011, s. 349.
 28. Le Bon Gustaw, Psychologia tłumu. Przeł. B. Kaprocki. Warszawa, Pavo 1986, s. 156.