FIGURES OF POLITICAL INCORECTNESS – SOCIOPOLITICAL MYTHS AND SYMBOLS IN MIODRAG BULATOVIĆ’S WORK

Main Article Content

Aldona Szukalska

Abstract

‘Figures of Political Incorectness – Sociopolitical Myths and Symbols in Miodrag Bulatović’s work’ this is an article dedicated to literary output of the Serbian author with Montenegrin background and in particular to his individual symbolism from so called exile trilogy which comprises of three novels: Men of four fingers, Gullo Gullo, Peti Prst. With their help the author is dealing with the Mideast sociopolitical myths and also the myth of ‘The Great Slavism’. Vampire Dracula, Pig Josephine, Eagle Georg, Dog Zdeniek and animal Gullo Gullo are from one end symbols invented by the author and intentionally intruding political correctness and from the other they are allowing him to create new myths which are explaining the fatalism of Slavic people’s history. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szukalska, A. (2013). FIGURES OF POLITICAL INCORECTNESS – SOCIOPOLITICAL MYTHS AND SYMBOLS IN MIODRAG BULATOVIĆ’S WORK. Porównania, 12, 139-152. https://doi.org/10.14746/p.2013.12.11058
Section
Articles

References

  1. Stojadinović D., Miodrag Bulatović: Gullo Gullo. „Književna kritika” 1983, nr 3, s. 121–127.
  2. Šukalo Mladen, Odmrzavanje jezika. Poetika stranosti u djelu Miodraga Bulatovicia. Beograd 2005, s. 67.
  3. Kowalski Krzysztof, Europa: mity, modele, symbole. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury 2002, s. 23–24.
  4. Bulatović Miodrag, Ludzie o czterech palcach. Przeł. D. Cirlić-Straszyńska. Warszawa, PIW 1983, s. 119.
  5. Szczygieł Mariusz, Gottland. Wołowiec, Czarne 2003, s. 53.
  6. Bulatović Miodrag, Gullo Gullo. Przeł. D. Cirlić-Straszyńska. Warszawa, PIW 1989, s. 93.
  7. Dąbrowska Danuta, Motyw orła i wrony w poezji stanu wojennego, w: Literacka symbolika zwierząt. Pod red. A. Martuszewskiej. Gdańsk, Wydawnictwo UG 1993, s. 182–183.
  8. Martuszewska Anna, Literackie zwierzyńce: wstępna lustracja. W: Literacka symbolika zwierząt. Pod red. A. Martuszewskiej. Gdańsk, Wydawnictwo UG 1993, s. 14.