BETWEEN THE PUBLIC AND INTIMATE IMAGE. THE PROJECT OF EXTENDING THE SCOPE OF IMAGOLOGY BASED ON THE EXAMPLE OF THE WORKS BY KATARZYNA KOZYRA AND EWA KURYLUK

Main Article Content

Mieczysław Dąbrowski

Abstract

The article points out the possibility and necessity to expand the meaning of the traditional notion of imagology. The author believes that one should move from the Alien/Other imagology to the image of bodily and mental self. The project of such an analysis is performed on the material from the works by Ewa Kuryluk and Katarzyna Kozyra. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dąbrowski, M. (2018). BETWEEN THE PUBLIC AND INTIMATE IMAGE. THE PROJECT OF EXTENDING THE SCOPE OF IMAGOLOGY BASED ON THE EXAMPLE OF THE WORKS BY KATARZYNA KOZYRA AND EWA KURYLUK. Porównania, 20(1), 25-38. https://doi.org/10.14746/p.2017.20.11119
Section
Articles

References

 1. Album – Katarzyna Kozyra. Łaźnia męska. Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, 1999.
 2. Butler, Judith. Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. Karolina Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008.
 3. Dąbrowski, Mieczysław, red. Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 4. Debord, Guy. Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Przeł. Mateusz Kwaterko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006.
 5. Filozofia egzystencjalna. Wybór L. Kołakowski, K. Pomian. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
 6. Foucault, Michel. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. Tadeusz Komendant. Warszawa: Aletheia, 1993.
 7. Foucault, Michel. Porządek dyskursu. Przeł. Michał Kozłowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2002.
 8. Goffman, Erving. Człowiek w teatrze życia codziennego. Przeł. Helena i Paweł Śpiewakowie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 9. Jankélévitch, Vladimir. To, co nieuchronne. Przeł. i wstęp Mateusz Kwaterko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2005.
 10. Kiedy obraz... – Kiedy obraz przestaje być płótnem na ścianie. Z E wą Kuryluk rozmawia Dominika Montean-Pańków. Web: 15.09.2016.
 11. Kireńczuk, Tomasz. „Nie wiem już, kim jestem – Katarzyna Kozyra i dekonstrukcja płci”. Lektury płci.
 12. Polskie (kon)teksty. Red. M. Dąbrowski. Warszawa: Elipsa, 2008.
 13. Kozyra, Katarzyna. Cheerleaderka (Cheerleader, 2006, wideoklip).
 14. Kozyra, Katarzyna. Diwa. Reinkarnacja (Diva. Reincarnation, 2005–2006, zapis z performansu).
 15. Kozyra, Katarzyna. Kastrat (Il Castrato / The Castrate, 2006, zapis performansu).
 16. Kozyra, Katarzyna. Koncert na fasadzie (Fasçade Concert, 2005, zapis performansu).
 17. Kozyra, Katarzyna. Koszmar (Nightmare, 2004, zapis performansu).
 18. Kozyra, Katarzyna. Kwadrans (A Quarter of an Hour, 2004, zapis performansu).
 19. Kozyra, Katarzyna. Madonna z P elago (Madonna from Pelago, 2005, zapis performansu).
 20. Kozyra, Katarzyna. „Magazyn z obrazkami”. Rozmowa T. Kireńczuka z K. Kozyrą. Didaskalia 76 (2006). S. 22–28.
 21. Kozyra, Katarzyna. Non so piu (2004, wideoinstalacja).
 22. Kozyra, Katarzyna. Opowieść letnia (Summertale, 2008, film).
 23. Kozyra, Katarzyna. Opowieść zimowa (The Winter’s Tale, 2005–2006, film).
 24. Kozyra, Katarzyna. Piękno. Wernisaż z Glorią Viagrą (Beauty. Pre-view with Gloria Viagra, 2005, zapis kryptoperformansu).
 25. Kozyra, Katarzyna. W hołdzie Glorii Viagrze (Tribute to Gloria Viagra, 2005, zapis performansu).
 26. Kozyra, Katarzyna. W sztuce marzenia stają się rzeczywistością (In Art Dreams Come True, 2006).
 27. Kundera, Milan. Nieśmiertelność. Przeł. Marek Bieńczyk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995.
 28. Kundera, Milan. Święto nieistotności. Przeł. Marek Bieńczyk. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, 2015.
 29. Kundera, Milan. Tożsamość. Przeł. Marek Bieńczyk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1998.
 30. Kuryluk, Ewa. Ludzie z powietrza. Kraków: Artemis, 2003.
 31. Kuryluk, Ewa. Rysunki i I I nstalacje – Drawings & Installations 1974 –1996. Kraków: Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej oraz Galeria Artemis, 1996.
 32. Mizielińska, Joanna. (De)konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2004.
 33. Mizielińska, Joanna. Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer. Kraków: Universitas, 2006.
 34. Płaszczewska, Olga. Przestrzenie komparatystyki – italianizm. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 35. Redliński, Edward. Szczuropolacy. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1994.
 36. Shusterman, Richard. Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki. Przeł. Wojciech Małecki i Sebastian Stankiewicz. Red. nauk. K. Wilkoszewska. Kraków: Universitas, 2010.
 37. Taylor, Charles. „Źródła współczesnej tożsamości”. Przeł. Andrzej Pawelec. Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. Red. K. Michalski. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995.
 38. Turner, Victor. Antropologia widowiska. Przeł. Małgorzata i Jacek Dziekanowie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2008.
 39. Weber, Max. Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Przeł. Bogdan Baran i Piotr Miziński. Warszawa: Aletheia, 2010.
 40. Zachęta – Web: 15.09.2016. <http://zacheta.art.pl/pl/kolekcja/katalog/kozyra-katarzyna>