Józef Mackiewicz i sekty

Main Article Content

Grzegorz Pełczyński

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony pewnej części, wczesnej, reporterskiej twórczości Józefa Mackiewicza. W reportażach napisanych pod koniec lat trzydziestych, przedstawił on protestanckie mniejszości religijne, bujnie rozwijące się wówczas na wschodzie Polski, lecz nie cieszące się pozytywną opinia władz i ludności otaczającej. Mackiewicz stwierdził, że wszystkie zarzuty stawiane owym sektom, są niesłuszne. Uważa on ponadto, że mogą one pozytywnie wpłynąć na stosunki społeczne. Reportaże Mackiewicza o sektach to odosobniony przykład zainteresowania tym tematem w ówczesnej Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
SZKICE GEOPOETYCZNE

Bibliografia

  1. Troeltsch Ernst, Kościół a sekta. Przeł. W. Adamek (w:) Socjologia religii. Red. F. Adamski. Kraków, Wydawnictwo Petrus 1984, s. 104–109.
  2. Pełczyński Grzegorz, Restauracja „Kresowa” . Kraków 2011, s. 169–170.
  3. Sawinski S., Istorija evangle’skich christian-baptistov Ukrainy, Rossii, Belorussii. Sankt-Peterburg 1999, s. 92–159.
  4. Bolecki Włodzimierz, Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny). Kraków, Arcana 2007, s. 146–149.
  5. Mackiewicz Józef, Bunt rojstów. Warszawa, Kontra 1990, s. 8.
  6. Pasek Zbigniew, Ruch zielonoświątkowy. Próba monografii. Kraków, Nomos 1992, s. 47–85.
  7. Pełczyński Grzegorz, Bracia Mackiewiczowie. „Znad Wilii” 2011, nr 1, s. 60–61.