Vol. 11 (2012)

INTRODUCTION

Emilia Kledzik, Joanna Roszak
13-14
Powrót przestrzeni
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11110

Articles

Kornélia Farago
15-29
VARIANTS OF GEOCULTURAL NARRATION (MUSEALISATION PRACTICES – POSTMONARCHICAL PATTERNS OF SPEECH)
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11169
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Miloš Zelenka
31-41
RUSSIA AND CENTRAL EUROPE IN SYMBOLIC AND LITERARY GEOGRAPHY (IMAGOLOGICAL REMARKS)
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11170
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Krzysztof Krasuski
43-52
SOME REMARKS ON THE WORK OF STANISŁAW BRZOZOWSKI WITHIN THE SPACE OF POSTCOLONIAL STUDIES
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11173
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Mieczysław Dąbrowski
53-60
CLAUDIO MAGRIS: THE DIALECTICS OF HARMONY AND DISINTEGRATION
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11174
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Dorota Pazio-Wlazłowska
61-69
„PAMYAT’ DAMA ZABYVCHAYA“ – THE GREAT PATRIOTIC WAR: MYTHOLOGIZED OR DOOMED TO OBLIVION
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11175
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Jagoda Wierzejska
71-85
THE MYTH OF THE SOUTH AS A COUNTERPOINT TO THE OPPOSITION OF EAST – WEST AND A BASIS OF THE MYTH OF CENTRAL EUROPE
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11176
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Jakub Češka
87-99
HOMELESSNESS IRONICALLY ACCEPTED BY HRABAL VERSUS KUNDERA’S SUPPRESSED HOMESICKNESS
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11177
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Kinga Piotrowiak-Junkiert
101-110
TOWARDS NON-PLACE. THINKING IN TERMS OF SPACE IN ÁDÁM BODOR’S WORLD
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11178
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Marcin Jauksz
111-123
BETWEEN HEAVEN AND EARTH. RELATIONS BETWEEN A HUMAN BEING AND THEIR SPACE AS A PSYCHOLOGICAL ELEMENT OF BOLESŁAW PRUS’ DEALINGS WITH CONTEMPORANEITY
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11179
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Dariusz Skórczewski
125-138
THE MELANCHOLY OF THE BORDERLAND DISCOURSE
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11180
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Dobrochna Dabert
139-156
OSTALGIA AND NON-REVERSIBILITY IN THE CENTRAL EUROPEAN CINEMA OF THE TURNING POINT
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11181
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Magdalena Dyras
157-165
LITERARY TOPOGRAPHY OF THE BORDERLAND. THE CASE OF SLAVONIA
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11220
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Małgorzata Okupnik
167-182
„Poszóstnie przez Bieszczad”. Janusza Szubera poetyckie utraty i nostalgie
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11221
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Grzegorz Bubak
183-192
THE PROVINCES (HUNGARIAN VIDÉK) IN CHOSEN HUNGARIAN FEATURE FILMS. SOCIAL, POLITICAL AND HISTORICAL ASPECTS
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11222
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Sylwia Nowak-Bajcar
193-203
SARAJEVO – ZAGREB – CRACOW. ON DESERTED, DISCARDED AND REFOUND PLACES ON THE AUSTRO-HUNGARIAN MAP OF IVO ANDRIĆ’S BIOGRAPHY
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11223
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Aleksandra Muga-Bartkowiak
205-215
MIKLÓS JANCSÓ’S BUDAPEST
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11224
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Magdalena Bednarek
217-231
MIKLÓS JANCSÓ’S BUDAPEST
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11225
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Emilia Kledzik
233-246
THE SPACES OF CONTESTATION IN THE WORKS OF BOHUMIL HRABAL, MIRON BIAŁOSZEWSKI AND WOLFGANG HILBIG
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11226
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Hanna Gosk
247-263
CONSTRUCTING THE PSYCHOSOCIAL SPACE OF A NEIGHBOUR. THE GERMAN WEST AND THE RUSSIAN EAST IN POLISH REPORTAGES AND TRAVELLING PROSE IN RECENT YEARS
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11227
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Agnieszka Janiec-Nyitrai
265-276
THE ART OF BLUNDERING. THE LITERARY TRAVELS OF KARL ČAPEK AND SÁNDOR MÁRAI
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11228
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Joanna Roszak
277-290
(MISTY) PLACES IN THE POETRY OF PAUL CELAN. PNEUMATIC JEWISHNESS AND PNEUMATIC GEOPOETICS
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11229
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Paweł Wolski
291-300
Po(st)graniczne narracje miejskie. Literackie re-konstrukcje żydowskiego Szczecina
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11230
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Bartłomiej Krupa
301-317
“GONE NOW ARE, GONE ARE IN POLAND THE JEWISH VILLAGES". NOSTALGIC MYTH OF POLISH-JEWISH RELATIONS IN THE REGIONAL HISTORIOGRAPHY – RECONNAISSANCE
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11236
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Lajos Pálfalvi
319-325
HUNGARIAN GIBRALTAR AND SERBIAN ATHENS
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11237
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Grzegorz Pełczyński
327-332
JÓZEF MACKIEWICZ AND SECTS
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11238
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)
Siarhiej Kawalou
333-344
HOBBITS AT THE GATE OF EUROPE. POSTMODERNIST GEOPOLITICS IN ARTUR KLINAU’S NOVEL PICKELHAUB
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11239
PDF (Język Polski) EPUB (Język Polski) MOBI (Język Polski)

Review articles

Bogusław Bakuła
351-363
ROSYJSKI KANON – W SZWEDZKIEJ PERSPEKTYWIE (Per-Arne Bodin, Language, Canonization and Holy Foolishness. Studies in Postsoviet Russian Culture and the Orthodox Tradition . Stockholm University, Stockholm 2009, pp. 326)
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11241
PDF (Język Polski)
Joanna Roszak
364-368
ZAMIAST JEDNOLITEGO KRAJOBRAZU: GEOPOETYKI (Geopoetiken, Geografische entwürfe, in den Mittel-und Osteuropäischen Literaturen . Red. von M. Marsza ł ek, S. Sasse, Berlin 2010)
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11242
PDF (Język Polski)
Emilia Kledzik
369-381
KULTURA PO PRZEJŚCIACH (Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. Nycz. Kraków 2011, ss. 443)
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11243
PDF (Język Polski)
Bogusław Bakuła
381-389
CIAŁO SŁOWIAŃSKIE (Slavica CLIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11244
PDF (Język Polski)
Ryszard Kupidura
390-393
ROSJA I ROSYJSKA LITERATURA W OCZACH POLSKICH PISARZY (V.A. Khoriev, Vosprijatje Rossii i russkoj literatury pol’skimi pisatelami (Očerki), Izd. Indrik, Moskva 2012, ss. 238)
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11245
PDF
Agnieszka Janiec-Nyitrai
395-397
Zuzana Vargová, Židovský fenomén v stredoeurópských súvislostiach. Katedra areálových kultúr Fakulty stredoeurópských štúdií v Nitre. Nitra 2011, ss. 108
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11246
PDF (Język Polski)
Wolfgang Schlott
397-400
Zeitgenössische Künstler aus Polen. Herausgegeben von Tomasz Dąbrowski und Stefanie Peter im Auftrag von Goethe-Institut, Akademie der Künste und Polnisches Institut Berlin. Göttingen (Steidl) 2012, ss. 400 (Positionen 4)
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11247
PDF (Język Polski)
Agnieszka Matkowska
400-402
Albert B. Lord, Pieśniarz i jego opowieść. Przeł. Paweł Majewski. Red. naukowy Grzegorz Godlewski. Warszawa 2010, ss. 528.
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11248
PDF (Język Polski)
Kinga Piotrowiak-Junkiert
402-404
Csaba G. Kiss, Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice. Kraków 2009, ss. 318
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11249
PDF (Język Polski)
Kinga Piotrowiak-Junkiert
404-405
Lajos Grendel, A modern irodalom története. Magyar líra és epika a 20. században. Pozsony, 2010, Kalligram, ss. 512
https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11250
PDF (Język Polski)