THE ART OF BLUNDERING. THE LITERARY TRAVELS OF KARL ČAPEK AND SÁNDOR MÁRAI

Main Article Content

Agnieszka Janiec-Nyitrai

Abstract

The article is dedicated to the philosophy of travelling and discovering spaces depicted in the travelling literature of Karl Čapek (Letters from a journey) and Sándor Márai (While travelling). The key aspects in the texts include the rebellion against the mass experience, searching for a new perspective, protest against a careless outlook, but also, an unwillingness to trivialise the cognitive process, which should be understood as an active and creative attitude towards the reality which one gets to know, vividly visible in the texts of both authors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Janiec-Nyitrai, A. (2012). THE ART OF BLUNDERING. THE LITERARY TRAVELS OF KARL ČAPEK AND SÁNDOR MÁRAI. Porównania, 11, 265-276. https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11228
Section
Articles

References

 1. Pató Marta, Dětství jako obraz ztracené měšťanské idyly (případ Karla Čapka a Sándora Máraiho), w: Od početí ke školní brašně . Sborník z odborného semináře konaného 29. – 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Red. M. Halířová. Pardubice 2008, s. 165–178
 2. Pató Marta, Sándor Márai i Karel Čapek – autorzy prozy mieszczańskiej? w: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Red. J. Goszczyńska. Warszawa, Wydawnictwo UW 2008, s. 338–352.
 3. Márai Sándor, W podróży. Wybór i przekład T. Worowska. „Zeszyty Literackie”, Warszawa 2011, s. 86.
 4. Mocná Dagmar, Čapkův Krakatit – předzvěst postmoderny? „Tvar” 1994, nr 2, s. 6–7.
 5. Hrabal Jiří, K recepci Čapkova Foltýna: Omyly v předpokladech a cílech interpretace narativní literatury. „ Acta Universitatis Palackianae Olomucen sis. Facultas Philo sophica. Moravica” 2006, t. 6, s. 87–97.
 6. Tichý Martin, Kritické dílo čapkovské generace. Opava 2009.
 7. Worowska Teresa, Wielki nieznajomy, w: S. Márai, Wyznania patrycjusza . Przeł. T. Worowska. Warszawa, Czytelnik 2005, s. 497.
 8. Rónay László, Sándor Márai. Budapest 2005.
 9. Fried István, Író esőköpenyben. Márai életének, pályájának emlékezete. Budapest 2007.
 10. Bolecki Władysław, Exile Diaries: Sándor Márai, Gustaw Herling-Grudziński and Others. Eight Issues of Comparison. Exile Autobiographical Exile Writing , w: The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium . Red. J. Neubauer, B. Zs. Török. Berlin – New York 2009, s. 422–431.
 11. Szladowski M., „Starzenie obserwuję w sobie, na sobie tak, jak coś w rodzaju przygody“. Starość Sándora Máraiego. w: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze. Red. A. Gleń , I. Jokiel, M. Szladowski. Opole 2008, s. 49–56.
 12. Čapek Karel, Listy z podróży. Przeł. P. Godlewski. Warszawa, Wyd. W.A.B. 2011, s. 572.
 13. Márai Sándor, W podróży. Przeł. T. Worowska. Warszawa, Czytelnik 2011, s. 204.
 14. Cieślik Krzysztof, Wędrowiec z wyboru. (recenzja książki: S. Márai, „W podróży”). „Polityka” 2012, nr 2843, s. 64.
 15. Rybicka Elżbieta, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków, Universitas 2006, s. 481.
 16. Dziadek Adam, Atopia – stadność i jednostkowość . „Teksty Drugie” 2008, nr 1–2, s. 242–243.
 17. Szkłowski Wiktor, Sztuka jako chwyt, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia t. II, cz. III. Wybrała S. Skwarczyńska. Kraków, Wydawnictwo Literackie 1986, s. 18–19.
 18. Zaleski Marek, Formy pamięci: o przedstawieniu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa, Print 1996, s. 70–71.