CONSTRUCTING THE PSYCHOSOCIAL SPACE OF A NEIGHBOUR. THE GERMAN WEST AND THE RUSSIAN EAST IN POLISH REPORTAGES AND TRAVELLING PROSE IN RECENT YEARS

Main Article Content

Hanna Gosk

Abstract

The text analyses selected, recently published, Polish reportage-travelogue prose on travels to Russia and Germany. It identifies their constitutive features, among others: the interpretive character of the message, narration the present from the perspective of the past, actualisation and redefinition of image stereotypes of the Russian and German. It poses a thesis that the therapeutic and compensating quality of these works locates them within enunciations operating post-dependence discourse.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gosk, H. (2012). CONSTRUCTING THE PSYCHOSOCIAL SPACE OF A NEIGHBOUR. THE GERMAN WEST AND THE RUSSIAN EAST IN POLISH REPORTAGES AND TRAVELLING PROSE IN RECENT YEARS. Porównania, 11, 247-263. https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11227
Section
Articles

References

 1. Stasiuk Andrzej, Dojczland . Wołowiec, Czarne 2007, s. 77.
 2. Said Edward, Orientalizm. Przeł. W. Kalinowski. Warszawa, Zysk i S-ka 1991.
 3. Wolff Larry, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford 1994.
 4. Kundera Milan, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej. Przeł. M. L. (Maryla Laurent), „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5.
 5. Hugo-Bader Jacek, Dzienniki kołymskie . Wołowiec, Czarne 2011.
 6. Nowak Włodzimierz, Obwód głowy. Wołowiec 2007
 7. Lipski Jan Józef, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków, w: Idem, Powiedzieć sobie wszystko. Eseje o sąsiedztwie polsko-niemieckim . Warszawa 1996, s. 49.
 8. Janion Maria, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2006.
 9. Koczanowicz Leszek, My skolonizowani? Wschodnioeuropejskie doświadczenie i teoria postkolonialna . „Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne” 2011, nr 26–27, s. 181–193.
 10. Pratt Mary Louise, Pisarstwo podróżnicze a transfiguracja . Przeł. E. E. Nowakowska. Kraków, Wydawnictwo UJ 2011, s. 27.
 11. Kiberd Declan, Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation . London 1995, s. 624.
 12. Loomba Ania, Kolonializm i postkolonializm . Przeł. N. Bloch. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2011, s.116.