Konstruowanie psychospołecznej przestrzeni sąsiada. Niemiecki Zachód i rosyjski Wschód w reportażowo-podróżniczej prozie ostatnich lat

Main Article Content

Hanna Gosk

Abstrakt

Tekst omawia wybrane, ukazujące się współcześnie, polskie książki reportażowo-podróżnicze z wypraw do Rosji i Niemiec. Wskazuje ich konstytutywne wyznaczniki, m.in.: interpretacyjny charakter przekazu, opowiadanie teraźniejszości przez pryzmat przeszłości, aktualizację i redefiniowanie stereotypów wizerunkowych Rosjanina oraz Niemca. Stawia tezę, iż terapeutycznokompensacyjny walor tych utworów sytuuje je wśród wypowiedzi operujących dyskursem postzależnościowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
REPORTAŻ I PODRÓŻ

Bibliografia

 1. Stasiuk Andrzej, Dojczland . Wołowiec, Czarne 2007, s. 77.
 2. Said Edward, Orientalizm. Przeł. W. Kalinowski. Warszawa, Zysk i S-ka 1991.
 3. Wolff Larry, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford 1994.
 4. Kundera Milan, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej. Przeł. M. L. (Maryla Laurent), „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5.
 5. Hugo-Bader Jacek, Dzienniki kołymskie . Wołowiec, Czarne 2011.
 6. Nowak Włodzimierz, Obwód głowy. Wołowiec 2007
 7. Lipski Jan Józef, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków, w: Idem, Powiedzieć sobie wszystko. Eseje o sąsiedztwie polsko-niemieckim . Warszawa 1996, s. 49.
 8. Janion Maria, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2006.
 9. Koczanowicz Leszek, My skolonizowani? Wschodnioeuropejskie doświadczenie i teoria postkolonialna . „Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne” 2011, nr 26–27, s. 181–193.
 10. Pratt Mary Louise, Pisarstwo podróżnicze a transfiguracja . Przeł. E. E. Nowakowska. Kraków, Wydawnictwo UJ 2011, s. 27.
 11. Kiberd Declan, Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation . London 1995, s. 624.
 12. Loomba Ania, Kolonializm i postkolonializm . Przeł. N. Bloch. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2011, s.116.