Poznań z perspektywy. Klasa i płeć społeczno-kulturowa jako kategorie kształtujące obraz miasta w pisarstwie wspomnieniowym

Main Article Content

Magdalena Bednarek

Abstrakt

Od 1963 roku, przez niemal ćwierć wieku, ulubionym miejscem akcji filmów Miklósa Jancsó, czołowego twórcy kina węgierskiego, któremu uznanie na arenie międzynarodowej przyniosły modernistyczne przypowieści historiozoficzne (m.in. Desperaci, węg. Szegénylegények, 1965), była węgierska puszta. W 1987 roku Jancsó zaskoczył widzów, przenosząc częściowo akcję Sezonu potworów (Szörnyek évadja) do współczesnej, wielkomiejskiej przestrzeni stolicy Węgier, która od tamtej pory na dobre zagościła w jego kolejnych filmach. Owo spektakularne zainteresowanie metropolią w okolicach przełomu 1989 roku w wymowny sposób odzwierciedlało specyficzny, ponowoczesny, postkolonialny światopogląd autora. Przedmiotem rozważań w artykule jest topografia Jancsówskiego Budapesztu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
MIASTA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE

Bibliografia

 1. Bradbury Malcolm, Wstęp. w: Atlas literatury. Red. M. Bradbury. Przeł. A. Błasiak, D. Gostyńska, M. Jędrzejak, I. Libucha. Warszawa, Prószyński i S-ka 2002, s. 10.
 2. Znaniecki Florian, Ziółkowski Janusz, Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy 1928/1964. Warszawa 1984, s. 18.
 3. Rybicka Elżbieta, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków, Universitas 2003, s. 163.
 4. Zakrzewski Zbigniew, Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie1983.
 5. Zakrzewski Zbigniew, Wspominam Poznań. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 1986.
 6. Zakrzewski Zbigniew, Ulicami mojego Poznania. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 1985
 7. Eagleton Terry, Marxism and Literary Criticism, London and New York 2002, s. 3.
 8. Szulc Tadeusz, W Poznaniu i w koło niego. Wspomnienia poznańskiego lekarza, Poznań, Wydawnictwo Miejskie 1995.
 9. Waldorff Jerzy, Fidrek. Warszawa, PIW 1989.
 10. Scheffel Aurelia, Lodz – historia/e. Wspomnienia-epizody z mojego życia. Przeł. D. Czuczwara, M. Półrola. Łódź, Fundacja Anima 2008.
 11. Czerska Tatiana, Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej. Szczecin, Wydawnictwo US 2011, s. 110.
 12. Cegielska Paulina, Z moich wspomnień. Przechadzki po mieście. Poznań, Wydawnictwo Miejskie 1997.
 13. Sławek Tadeusz, Miasto. Próba zrozumienia, w: Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. Rewers. Kraków, Universitas 2010, s. 25.
 14. Maruszewski Tomasz, Pamięć autobiograficzna. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2005, s. 24–26.
 15. Katznelson Ira, Marxism and the City. New York 2004, s. 226–227.
 16. Hendrykowska Małgorzata, Hendrykowski Marek, Film w Poznaniu i w Wielkopolsce 1896–1996. Poznań, Wydawnictwo Ars Nova 1996, s. 16.
 17. Grzesiuk Stanisław, Boso, ale w ostrogach. Warszawa, Książka i Wiedza 2008, s. 66–71.
 18. de Beauvoir Simone, Druga płeć. Przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska. Warszawa, Jacek Santorski & Co 2007, s. 125.
 19. Garnier Robert, The Literary Standard, Working-Class Autobiography and Gender, w: S. Smith, J. Watson (Eds), Women, Autobiography, Theory. A Reader. Madison, Wisconsin 1998, s. 265.
 20. Bednarek Magdalena, Autoportret na tle miasta. Opowieść o Marii Rataj i jej wspomnieniach, „Kronika Miasta Poznania. Poznanianki” 2011, nr 1, s. 232–235.
 21. Cosslett Tess, Lury Celia, Summerfield Penny, Introduction, w: Feminism and Autobiography, Texts, Theories, Methods. Red. T. Cosslett, C. Lury, P. Summerfield. New York 2000, s. 17.