Hobbici u bram Europy. Postmodernistyczna geopolityka w powieści Artura Kilnaua Pikielhauba

Main Article Content

Siarhiej Kawalou

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony ciekawej tendecji we współczesnej prozie bałoruskiej: oswojaniu przestrzeni europejskiej, przeniesieniu akcji poszczególnych utworów z blokowisk Mińska do kawiarenek Warszawy i klubów w Berlinie. Wyraźnym przejawem owej tendencji jest nowa powieść znanego artysty oraz pisarza awangardowego Artura Klinaua Pikielhauba (2011). Autor artykułu szuka odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób poszerzenie granic geograficznych akcji odbiło się na cechach artystycznych utworu? Za najważniejszą cechę powieści badacz uważa oryginalną, czasem ironiczną interpretację problemu samoidentyfikacji narodowej, kwestię poszukiwania przez Białoruś swojego miejsca w Europie oraz odbioru Białorusinów przez inne narody europejskie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
SZKICE GEOPOETYCZNE

Bibliografia

  1. Klinau Artur, Shalom. Vaennyi roman. Minsk 2013.
  2. Dunin-Martsinkevich V., Zbor tvorau y dvukh tamakh. T. 1. Minsk 2007, s. 109–110.
  3. Dranko-Maisiuk Leanid, Akropol. Minsk 1994, s. 115–116.
  4. Akudovich Valentine, Razburyts Paryzh. Minsk 2004, s. 132.
  5. Babkou I., Zasynats, prachynatstsa, slukhats galasy ryb. Minsk 2009, s. 12.