Budapeszt Miklósa Janscó

Main Article Content

Aleksandra Muga-Bartkowiak

Abstrakt

Od 1963 roku, przez niemal ćwierć wieku, ulubionym miejscem akcji filmów Miklósa Jancsó, czołowego twórcy kina węgierskiego, któremu uznanie na arenie międzynarodowej przyniosły modernistyczne przypowieści historiozoficzne (m.in. Desperaci, węg. Szegénylegények, 1965), była węgierska puszta. W 1987 roku Jancsó zaskoczył widzów, przenosząc częściowo akcję Sezonu potworów (Szörnyek évadja) do współczesnej, wielkomiejskiej przestrzeni stolicy Węgier, która od tamtej pory na dobre zagościła w jego kolejnych filmach. Owo spektakularne zainteresowanie metropolią w okolicach przełomu 1989 roku w wymowny sposób odzwierciedlało specyficzny, ponowoczesny, postkolonialny światopogląd autora. Przedmiotem rozważań w artykule jest topografia Jancsówskiego Budapesztu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
MIASTA ŚRODKOWOEUROPEJSKIE

Bibliografia

 1. Murai András, A modern film esete hipertexttel. Az új Jancsóról. „Metropolis” 2002, nr 1, cz. I.
 2. Gelencsér Gábor, Tértudat. A Jancsó-filmek térszemlélete, w: Idem, Más világok. Filmelemzések. Budapest 2005, s. 164.
 3. Vidovszky György, A videókép Jancsó Miklós filmjeiben. „Metropolis” 2002, nr 1.
 4. Gelencsér Gábor, A megszerzett bizonytalanság. Rend és káosz Jancsó Miklós művészetében, w: Idem, Más világok. Filmelemzések. Budapest 2005, s. 161.
 5. Karalus Andrzej, Labirynt w historii i kulturze, http://www.wioskitematyczne.org.pl (10.04.2012)
 6. Történetek idézőjelben. Z M. Jancsó rozmawiał I. Zsugán. „Filmvilág” 1989, nr 3.
 7. Elfogadtam a játékszabályokat. Z M. Jancsó rozmawiał A. Gervai, w: A tanúk. Film – történelem. Budapest 2004, s. 31–32.
 8. Áltörténelmi filmjeim. Z M. Jancsó rozmawiała Zs. Mihancsik. „Filmvilág” 2000, nr 1.
 9. Marx József, Jancsó Miklós két és több élete. Életrajzi esszé. Budapest 2000, s. 425.
 10. Bauman Zygmunt, Ponowoczesne wzory osobowe, w: Idem, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa, Instytut Kultury 1994, s. 7–39.
 11. Semmi sem az, ami. Z M. Jancsó rozmawiał T. Hirsch. „Filmvilág” 1999, nr 1.
 12. Lisiak Agata, (Post)kolonialne miasta Europy Środkowej. „Porównania” 2009, nr 6, s. 147.
 13. Jancsó Miklós, Nagybudapesti képüldözés. „Filmvilág” 2002, nr 5).
 14. Ady Endre, Poezje. Kraków 1981, s. 73.
 15. Hirsch Tibor, Vész-kijárat. A mohácsi vész. „Filmvilág” 2004, nr 4.
 16. Vincze Barbara, Csontváz a Duna fölött: a SZOT-szálló és más kísértetházak Budapesten, www.origo.hu (20.08.2011 r.)
 17. Petri György, Wiersz nieznanego poety ze wschodniej Europy z roku 1955/. Przeł. T. Śliwiak, w: K. Sutarski (wybór), Przepowiednia czasu twego. Antologia współczesnej poezji węgierskiej. Kraków–Wrocław 1985.
 18. Foucault Michel, O innych przestrzeniach. Heterotopie. Przeł. M. Żakowski. „Kultura Popularna” 2006, nr 2.