BETWEEN HEAVEN AND EARTH. RELATIONS BETWEEN A HUMAN BEING AND THEIR SPACE AS A PSYCHOLOGICAL ELEMENT OF BOLESŁAW PRUS’ DEALINGS WITH CONTEMPORANEITY

Main Article Content

Marcin Jauksz

Abstract

The article aims at presenting a pivotal moment in shaping of the identity of Ignacy Rzecki, one of the main characters of Bolesław Prus’s Lalka (The Doll). In reference to the character’s background the author of the article proves that the participation in the Hungarian campaign of the year 1848 showed the difference between the ideal and the reality and gave Rzecki an important ability of correctly judging subsequent events. His war experience makes him a skilful participant of Warsaw life in the late seventies and a porte parole to the author, both of whom being artists who aim at directing other people’s attention onto issues and aspect of their interest. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jauksz, M. (2012). BETWEEN HEAVEN AND EARTH. RELATIONS BETWEEN A HUMAN BEING AND THEIR SPACE AS A PSYCHOLOGICAL ELEMENT OF BOLESŁAW PRUS’ DEALINGS WITH CONTEMPORANEITY. Porównania, 11, 111-123. https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11179
Section
Articles

References

 1. Prus Bolesław, Lalka. Opr. J. Bachórz. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1998.
 2. Jedlicki Jerzy, Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918. Błędne koło 1832–1864. Warszawa, Neriton 2008, s. 51.
 3. Kulczycka-Saloni Janina, Bolesław Prus. Warszawa, Wiedza Powszechna 1964, s. 130.
 4. Taine Hipolit, Historya literatury angielskiej. Cz. I. Przeł. E. Orzeszkowa. Warszawa 1900, s. 12.
 5. Berman Marshall, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Wstęp A. Bielik-Robson. Kraków, Universitas 2006, s. 17.
 6. Bachórz Józef, Najważniejszy dzień w życiu Ignacego Rzeckiego, w: Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców nad powieścią Bolesława Prusa. Gdańsk, słowo/obraz terytoria 2010, s. 157.
 7. Skarbek Fryderyk, Dzieje Polski, cz. III, Królestwo polskie po rewolucji listopadowej. Poznań 1877, s. 142.
 8. Crary Jonathan, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna. Przeł. Ł. Zaremba i I. Kurz. Red. I. Kurz. Warszawa, Wydawnictwo UW 2009, s. 41.
 9. Stendhal, Pustelnia parmeńska. Przeł. T. Żeleński (Boy). Warszawa, Akant 1985, s. 46–47.
 10. Prus Bolesław, Listy. Oprac. K. Tokarzówna. Warszawa 1959, s. 24.
 11. Blin Georges, Stendhal i problemy powieści. Przeł. Z. Jarymko-Pytowska. Warszawa 1972, s. 126.
 12. Brandes Georg, Główne prądy literatury XIX stulecia. Szkoła romantyczna we Francji. Warszawa 1885, s. 204.
 13. Kalinka Walerian, Galicya i Kraków pod panowaniem austriackim. Kraków, Księgarnia Akademicka 1898, s. 14.
 14. Tomkowski Jan, Mój pozytywizm. Warszawa, IBL PAN 1993, s. 154.
 15. Simmel Georg, Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa, Oficyna Naukowa 2006, s. 115.
 16. Buck-Morrs Susan, The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. Cambridge: 1991, s. 136.
 17. Prus Bolesław, Literackie notatki o kompozycji. Wybór i oprac. A. Martuszewska. Gdańsk, słowo/obraz terytoria 2008, s. 164.