SARAJEVO – ZAGREB – CRACOW. ON DESERTED, DISCARDED AND REFOUND PLACES ON THE AUSTRO-HUNGARIAN MAP OF IVO ANDRIĆ’S BIOGRAPHY

Main Article Content

Sylwia Nowak-Bajcar

Abstract

At the beginning of April 1914 Ivo Andrić, the young poet, after completing college education inSarajevo (1911), and than after brief episodes of studies in Zagreb (1912) and Vienna (1913),decided to undertake studies at the Jagiellonian Univesity in Cracow. Why did conventionalbourgeois world, at first glance not so different from world of salons in Zagreb and Vienna, seem to be a “better world” for the writer of Croatian-Bosnian roots? Presenting Andrić’s choices on the eve of World War I, reflected in his gestures of rejection, as well as gestures of afimation, I show the role of meeting with Cracow and the Polish culture in formation of his hybrid Yugoslavic identity. Documentaries are the starting point for reflection on the influence of the genius loci of Cracow on the formation of the intellectual silhouette of the Yugoslavic Nobel-Prize winner (1892–1975).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nowak-Bajcar, S. (2012). SARAJEVO – ZAGREB – CRACOW. ON DESERTED, DISCARDED AND REFOUND PLACES ON THE AUSTRO-HUNGARIAN MAP OF IVO ANDRIĆ’S BIOGRAPHY. Porównania, 11, 193-203. https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11223
Section
Articles

References

 1. „Sveske Zadužbine Ive Andrića” (Andrićevi davni prijatelji) 1986, nr 4, s. 15.
 2. Targosz Zbigniew, Wywiad z Andriciem. „Przekrój” 1970, nr 1337, s. 7.
 3. Poljak Željko, Hrvatski književnik Ivo Andrić. Zagrebačko razdoblje na temelju neobjavljenih pisama s trideset i pet slika. Zagreb 2002, s. 59.
 4. Jandrić Ljubo, Sa Ivo Andrićem 1968–1975. Beograd 1977, s. 73.
 5. Čerina Vladimir, U gradu cinika. „Vihor” 1914, nr 1.
 6. Grass Mirjana, Nacionalne ideje studentske omladine u Hrvatskoj uoči Prvog svjetskog rata. Zagreb 1971, s. 139.
 7. Šidak J., Gross M., Karaman I., Šepić D., Povijest hrvatskog naroda 1960–1914. Zagreb 1968, s. 283.
 8. Masleša Veselina, Mlada Bosna. Beograd 1945.
 9. Felczak Wacław, Wasilewski Tadeusz, Historia Jugosławii. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1985, s. 322–334.
 10. Frančić Vilim, Słownik serbochorwackopolski. Warszawa, PWN 1956 (t. 1), 1959 (t. II).
 11. Frančić Vilim, Gramatyka opisowa języka serbochorwackiego. Warszawa, PWN 1956.
 12. Barcik Mieczysław, Kronika Sonderacktion Krakau. „Alma Mater”, 2004, nr 64, http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/64/01/03.html.
 13. Natanson Wojciech, Ivo Andrić a więźniowie obozów. „Twórczość” 1970, nr 4, s. 154
 14. Andrić Ivo, Umetnik i njegovo delo. „Književne novine” 1957, nr 53 (18.10.1957), s. 1.
 15. Andrić Ivo, Roman Petrović, „Izraz” 1959, nr. 5, s. 552–553.
 16. Gregorczyk Dariusz J., Misje księdza Macieja Czermińskiego SJ do Polonii bośniackiej w latach 1898–1909. „Studia Bobolanum” 2007, s. 47–64.
 17. Nowak-Bajcar Sylwia, Jelena, žena koje nema i koje ima. Prilog proučavanaju krakovske biografie Ive Andrića, w: Ivo Andrić u srpskoj i evropskoj književnosti. Naučni sastanak slavista u Vukove dane 15–17.09.2011, Beograd 2012, s. 151–158.
 18. Giełżyński Wojciech, Budowanie niepodległej. Paryż 1985, s. 40.
 19. Purchla Jacek, Matecznik polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej. Kraków, Znak 1992, s. 36.
 20. Purchla Jacek, Kraków – prowincja czy metropolia? Kraków 1993
 21. Purchla Jacek, Krakau unter österreichischer Herrschaft 1842–1918. Faktoren seiner Entwicklung. Przeł. M. Miedziński, J. Czownicki. Wien 1993.