Literackie topografie pogranicza. Przypadek Slawonii

Main Article Content

Magdalena Dyras

Abstrakt

W ostatnich latach w Chorwacji ożywa duch regionalizmu, który można by nazwać „nowym regionalizmem” w odróżnieniu od tendencji, jakie przez wieki kształtowały oblicze kultury chorwackiej. Można również określić nową sytuację mianem „decentralizacji mapy”, wyrażającą się w zainteresowaniu obszarami granicznymi, peryferiami. Slawonia, przestrzeń przecięcia się i spotkania różnych kultur, również przeżywa znaczące przemiany. W prozie chorwackiej pojawiają się próby odtworzenia środkowoeuropejskiego ducha regionu poprzez odkrywanie śladów przeszłości, za sprawą swego rodzaju literackiej archeologii zmierzającej do odnalezienia, mówiąc słowami Aleidy Assmann „śladów, reliktów, bruzd i ran” określających dane miejsca. Interesującym przypadkiem takiego poszukiwania jest proza autorów pochodzenia niemieckiego, szczególnie Ludwiga Bauera, autora powieści wskrzeszających ducha pogranicza.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
KRESY, POGRANICZA, PROWINCJA

Bibliografia

 1. Rapacka Joanna, Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej. Warszawa, Energeia 1995, s.74–75.
 2. Falski Maciej, Porządkowanie przestrzeni narodowej – przypadek chorwacki. Warszawa, Wydawnictwo UW 2008, s. 156.
 3. Szkudlarek Tomasz, Miejsce, przemieszczenie, tożsamość. „Magazyn Sztuki” 1998, nr 19.
 4. Rybicka Elżbieta, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków, Universitas 2010, s. 482.
 5. Sablić-Tomić Helena, G. Rem, Slavonski tekst hrvatske književnosti. Zagreb 2003, s. 11.
 6. Detoni Dujmić Dunja, Ljepša polovica književnosti. Zagreb 1998, s. 211–219.
 7. Burszta Wojciech, Duch Mitteleuropy dzisiaj, w: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Red. J. Goszczyńska. Warszawa, Wydawnictwo UW 2008, s. 77.
 8. Rittig-Beljak Nives, Svapski kulinarij – dodir tradicija u Hrvatskoj. Zagreb 2002, s. 18.
 9. Geiger Vladimir, Jurković Ivan, Što se dogodilo s Folksdojčerima? Zagreb 1993.
 10. Bauer Ludwig, Hrvatski Nijemci: zaboravljena manjina ili avangarda europejstva? w: Povijesne zaobilaznice, Nijemci i Austrijanci u Hrvatskoj. Red. N. Rittig-Beljak, L. Marks. Zagreb 2009.
 11. Beus Richembergh Goran, Povijesni roman kao faktor suvremene povijesti, w: L. Bauer, Kratka kronika porodice Weber. Zagreb 2001, s. 265–267.
 12. Matanović Julijana, Krsto i Lucijan: rasprave i eseji o povijesnome romanu. Zagreb 2003, s. 249.
 13. Bauer Ludwig, Kratka kronika porodice Weber. Zagreb 2007, s. 9.
 14. Smolarkiewicz Elżbieta, „Przerwana” tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społeczeństwach postmigracyjnych. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2010, s. 90.
 15. Bauer Ludwig, Zavičaj, zaborav. Zagreb 2010, s. 227.
 16. Dąbrowski Mieczysław, Kresy w perspektywie krytyki postkolonialnej. „Porównania” 2008, nr 5, s. 19.
 17. Kapralski Sławomir, Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej, w: Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Red. S. Kapralski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, s. 40.