HOMELESSNESS IRONICALLY ACCEPTED BY HRABAL VERSUS KUNDERA’S SUPPRESSED HOMESICKNESS

Main Article Content

Jakub Češka

Abstract

By means of using the topic of sentiment, the contrast between the writing of Milan Kundera and Bohumil Hrabal is shown. All the typically acknowledged characteristics are reversed. Although Kundera is assigned a label of a cynical, unromantic and antisentimental author and Hrabal is often classified as an author of sensitive understanding, it is through the topic of the home that the reversed can be shown. The arguments can be found on the level of écriture: Kundera’s writing is distinctive, semantically detailed and possesses internal focalisation. These characteristics allow him to enter the topic of condemnation, renegation and the polarisation of the alternative between the home and the foreign. Each of the authors proposes a different answer to the question on homelessness: Hrabal uses the figure of cynically accepted homelessness whereas Kundera a suppressed sentiment which emanates with homelessness. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Češka, J. (2012). HOMELESSNESS IRONICALLY ACCEPTED BY HRABAL VERSUS KUNDERA’S SUPPRESSED HOMESICKNESS. Porównania, 11, 87-99. https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11177
Section
Articles

References

  1. Roth Susanna, Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala. Praha 1993.
  2. Češka Jakub, Psaní Bohumila Hrabala na pomezí literatury. „Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia“ 2010, nr 7, s. 53–73.
  3. Slovník Bohumila Hrabala. Red. F. Čermák, V. Cvrček. Praha 2009.
  4. Zumrová Jiřina, Ediční poznámky, w: B. Hrabal, Pábení: povídky z let 1957–1964. Sebrané spisy Bohumila Hrabala. Tom 4. Praha 1993, s. 404.
  5. Pelán Jiří, Bohumil Hrabal. Pokus o portrét. Praha 2002, s. 67–68.
  6. Kundera Milan, Nechovejte se tu jako doma, příteli. Brno 2006.
  7. Richterová Sylvie, Místo domova. Brno 2004.
  8. Kundera Milan, Úvod, w: V. Nezval, Podivuhodný kouzelník. Praha 1963, s. 7–30.
  9. Zgustová Monika, V rajské zahradě trpkých plodů. O životě a díle Bohumila Hrabala. Praha 2004.
  10. Hrabal Bohumil, Slavnosti sněženek. Praha 1978, s. 108.