Ironiczna bezdomność Bohumila Hrabala a tłumiona tęsknota za domem Milana Kundery

Main Article Content

Jakub Češka

Abstrakt

Posługując się tematyką sentymentu odsłaniamy kontrast między pisarstwem Milana Kundery i Bohumila Hrabala, przy czym odwracamy powszechnie przyjęte charakterystyki. Chociaż Kunderze przyczepia się etykietkę autora cynicznego, nieromantycznego, antysentymentalnego, Hrabal zaś bywa klasyfikowany jako autor wrażliwego zrozumienia, to jednak przez tematykę domu można pokazać, że jest właściwie odwrotnie. Argumenty znajdujemy na poziomie écriture: Pisanie Kundery odznacza się dystynktywnością, znaczeniowym dookreśleniem i specyficzną wewnętrzną fokalizacją. Tymi rysami wpisuje się w tematykę potępienia, renegacji, polaryzacji alternatywy dom – obczyzna. Każdy z autorów proponuje inną odpowiedź na pytanie o tęsknotę za domem: Hrabal stosuje figurę cynicznie akceptowanej bezdomności, podczas gdy u Kundery znajdujemy tłumiony sentyment, z którego wywiera tęsknota za domem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
MITY I MIEJSCA

Bibliografia

  1. Roth Susanna, Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala. Praha 1993.
  2. Češka Jakub, Psaní Bohumila Hrabala na pomezí literatury. „Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia“ 2010, nr 7, s. 53–73.
  3. Slovník Bohumila Hrabala. Red. F. Čermák, V. Cvrček. Praha 2009.
  4. Zumrová Jiřina, Ediční poznámky, w: B. Hrabal, Pábení: povídky z let 1957–1964. Sebrané spisy Bohumila Hrabala. Tom 4. Praha 1993, s. 404.
  5. Pelán Jiří, Bohumil Hrabal. Pokus o portrét. Praha 2002, s. 67–68.
  6. Kundera Milan, Nechovejte se tu jako doma, příteli. Brno 2006.
  7. Richterová Sylvie, Místo domova. Brno 2004.
  8. Kundera Milan, Úvod, w: V. Nezval, Podivuhodný kouzelník. Praha 1963, s. 7–30.
  9. Zgustová Monika, V rajské zahradě trpkých plodů. O životě a díle Bohumila Hrabala. Praha 2004.
  10. Hrabal Bohumil, Slavnosti sněženek. Praha 1978, s. 108.