CZARDAS AND GOULASH – IMAGES OF THE HUNGARIAN “OTHERNESS” IN KRZYSZTOF VARGA’S OUTPUT

Main Article Content

Agnieszka Czyżak

Abstract

The article contains interpretations of two compositions written by Krzysztof Varga, Gulasz z turula (2007) and Czardasz z mangalicą (2014). Those works – with their character bordering on autobiography and reportage – constitute a recognition of the contemporary condition of collective consciousness, especially in Hungary, but also in Poland. Imagology as a cultural fact and the methodology of investigating images and ideas assuming the form of myths, patterns or motifs turns out to be a very useful for cultural (postcolonial and comparative) studies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czyżak, A. (2018). CZARDAS AND GOULASH – IMAGES OF THE HUNGARIAN “OTHERNESS” IN KRZYSZTOF VARGA’S OUTPUT. Porównania, 20(1), 87-95. https://doi.org/10.14746/p.2017.20.12740
Section
Articles

References

  1. Assmann, Aleida. „Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej”. Przeł. Piotr Przybyła. Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. Saryusz-Wolska. Kraków: Universitas, 2009. S. 109–123.
  2. Czapliński, Przemysław. „Wątpliwe południe”. Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016. S. 267–318.
  3. Raabe Katharina, Sznajderman Monika. „O mówiących ruinach, przesuniętych granicach i niewidzialnych miastach”. Znikająca Europa. Red. K. Raabe, M. Sznajderman. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015. S. 5–7.
  4. Runia, Eelco. „Obecność”. Przeł. Elżbieta Wilczyńska. Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Red. E. Domańska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010. S. 75–124.
  5. Tischler, János. I do szabli… Polska i W ęgry. Punkty zwrotne dziejach obu narodów w latach 1956 oraz 1980–1981. Przeł. Botond Héjj. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2001.
  6. Varga, Krzysztof. Czardasz z mangalicą. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014a.
  7. Varga, Krzysztof. 45 pomysłów na powieść. Bildungsroman. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014b.
  8. Varga, Krzysztof. Gulasz z turula. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2007.
  9. Varga, Krzysztof. Langosz w jurcie. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2016.
  10. Wiśniewska, Lidia. „Stoffgesichte, imagologia i konstruktywistyczne uprawomocnienia komparatystyki”. Wiek XIX. R ocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. XLVI (2011). S. 233–244.