THE POSTCOLONIAL OTHERNESS TRANSLATED INTO A „NON-COLONIAL” LANGUAGE

Main Article Content

Jakub Czernik

Abstract

This paper aims to describe the mechanisms of translating postcolonial literature into a “non-colonial” language, transmitting a text from languages and cultures which take part in a (post)colonial clash. These issues are illustrated with the examples taken from Polish translations of Chinua Achebe’s Things Fall Apart and Salman Rushdie’s The Satanic Verses.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czernik, J. (2018). THE POSTCOLONIAL OTHERNESS TRANSLATED INTO A „NON-COLONIAL” LANGUAGE. Porównania, 20(1), 107-123. https://doi.org/10.14746/p.2017.20.12748
Section
Articles

References

 1. Achebe, Chinua. Things Fall Apart. New York – London – Toronto: Alfred A. Knopf, 1994.
 2. Andrade, Suzan Z. “The Problem of Realism and African Fiction”. NO VEL : A A Forum on Fiction 42 nr 2 (2009). S. 183-189.
 3. Appiah, Kwame Anthony. “Introduction”. Achebe, Chinua. Things Fall Apart. New York – London – Toronto: Alfred A. Knopf, 1994.
 4. Bassnett, Susan. “Postcolonialism And/as Translation”. The Oxford Handbook of Postcolonial Studies. Red. G. Huggan. Oxford: Oxford University Press, 2013.
 5. Bassnett Susan, Trivedi Harish, red. Post-Colonial Translation. Theory and Practice. London – New York: Routledge, 1999.
 6. Berman, Antoine. „Przekład jako doświadczenie Obcego”. Przeł. Uta Hrehorowicz. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009. S. 249–264.
 7. Brians, Paul. “Notes on Salman Rushdie The Satanic Verses (1988)”. Web. 15.12.2016. http://public.wsu.edu/~brians/anglophone/satanic_verses/
 8. Bukowski Piotr, Heydel Magda. „Przekład – język – literatura”. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009. S. 5-37.
 9. Czuruta, Olga. „Przekład tekstu wielokulturowego albo polilog międzykulturowy”. Przekład – Język – Kultura IV. Red. R. R. Lewicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. S. 85–96.
 10. Greenberg, Jonathan. „Okonkwo and the Storyteller: Death, Accident, and Meaning in Chinua Achebe and Walter Benjamin”. Contemporary Literature 48 nr 3 (2007). S. 423-450.
 11. Hermans, Theo. Narada języków. Red. M. Heydel, K. Szymańska. Przeł. Agnieszka Dauksza et al. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 12. Kołodziejczyk, Dorota. „Postkolonialny zamach stanu w literaturze”. Literatura na Świecie 1–2 (2008). S. 241–257.
 13. Korang, Kwaku Larbi. „Making a Post-Eurocentric Humanity: Tragedy, Realism, and Things Fall Apart”. Research in African Literatures 42 nr 2 (2011). S. 1-29.
 14. Kozak, Jolanta (przeł.). Chinua, Achebe. Wszystko rozpada się. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009.
 15. Kozłowski, Jerzy (przeł.). Salman, Rushdie. Szatańskie wersety. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2013.
 16. Markiewka, Tomasz. „Między wersetami. Przekład prozy Salmana Rushdiego w kontekście postkolonialnej teorii translacji”. Przekładaniec 27 (2013). S. 131–151.
 17. Quayson, Ato. “Realism, Criticism, and the Disguises of Both: A Reading of Chinua Achebe’s Things Fall Apart with an Evaluation of the Criticism Relating to It”. Research in African Literatures 25 nr 4 (1994). S. 117-136.
 18. Rushdie, Salman. The Satanic Verses. London: Vintage Books, 2006.
 19. Rushdie, Salman. „W dobrej wierze”. Przeł. Ewa i Tomasz Hornowscy. Rushdie, Salman. Ojczyzny wyobrażone. Eseje i teksty krytyczne 1981-1991. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2013. S. 405-425.
 20. Szatańskie wersety. Salman Rushdie. (brak nazwiska tłumacza, brak miejsca wydania), 1992.
 21. Tymoczko, Maria. „Literatura postkolonialna i przekład literacki”. Przeł. Agata Sadza. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009. S. 430–447.
 22. Venuti, Lawrence. „Przekład, wspólnota, utopia”. Przeł. Magdalena Heydel. Współczesne teorie przekładu. Antologia. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009. S. 267–293.
 23. Venuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility. A History of Translation. New York: Routledge, 1995.
 24. Venuti, Lawrence. Translation Changes Everything. Theory and Practice. London – New York: Routledge, 2013.
 25. Żbikowska, Małgorzata (przeł.). Chinua, Achebe. Świat się rozpada. Warszawa: Iskry, 1989.