OTHERNESS AND FAMILIARITY AT SCHOOL AND AT HOME. IMAGES OF TEENAGE IMMIGRANTS AND RE-IMMIGRANTS IN SELECTED NOVELS FOR THE YOUTH FROM THE EARLY TWENTY-FIRST CENTURY (AFTER 2004)

Main Article Content

Beata Gromadzka

Abstract

The topic of the article is developed around three selected novels: a Polish, Slovenian and an English one. All novels are addressed to the youth. These novels are linked by characters, teenagers who are trying to find their place in a foreign culture and a hermetic environment. There are three circles taken into consideration in the comparison: home, school, and local. These are spaces that are important for the main characters as the influences and fights for dominance clash; where the discrimination Alien/Other is an easy label for a victim. The comparison of common themes: growing up, school, peers, fighting for a place in the group, search for their own purpose shows the similarities and differences in the recognition of such problems by the authors of the described novels.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gromadzka, B. (2018). OTHERNESS AND FAMILIARITY AT SCHOOL AND AT HOME. IMAGES OF TEENAGE IMMIGRANTS AND RE-IMMIGRANTS IN SELECTED NOVELS FOR THE YOUTH FROM THE EARLY TWENTY-FIRST CENTURY (AFTER 2004). Porównania, 20(1), 157-172. https://doi.org/10.14746/p.2017.20.12758
Section
Articles

References

 1. Źródła
 2. Croissan, Sarah. Kasieńka. Przeł. Katarzyna Domańska. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2015.
 3. Gawryluk, Barbara. Moje Bullerbyn. Łódź: Wydawnictwo Akapit Press, 2010.
 4. Gortat, Grzegorz. Do pierwszej krwi. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2006.
 5. Grętkiewicz Ewa. Szczekająca szczęka Saszy. Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 2005.
 6. Vojnović, Goran. Czefurzy raus!. Przeł. Tomasz Łukaszewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Międzymorze, 2010.
 7. Opracowania
 8. Adamczykowa, Zofia. Literatura dla dzieci. Funkcje. Kategorie. Gatunki. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2001.
 9. Augé, Marc. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesnej. Przeł. Roman Chymkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 10. Cieślikowski, Jerzy. Literatura osobna. Wyb. Ryszard Waksmund. Warszawa: ”Nasza Księgarnia”, 1985.
 11. Czapliński, Przemysław. „Poetyka afektywna i powieść o rodzinie”. Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym. Red. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2015. S. 372 401.
 12. Leszczyński, Grzegorz. Literatura i książka dziecięca. Słowo-Obiegi-Konteksty. Warszawa: CEBID 2003.
 13. Leszczyński, Grzegorz. Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko. Poznań: Media Rodzina, 2015.
 14. Rudniańska, Joanna. Mój tata z obcej planety. Lasek: Wydawnictwo Pierwsze, 2008.
 15. Skrobiszewska, Halina., „Literatura dla dzieci i młodzieży”. Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka i in. Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. S. 559–571.
 16. Smuszkiewicz, Antoni. „«Czwarta» czy «osobna»”? (O literaturze dla dzieci). Konteksty polonistycznej edukacji. Red. M. Kwiatkowska-Ratajczak, S. Wysłouch. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, 1998. S. 357–370.
 17. Urbanowska, Agnieszka. „Książka dla młodzieży w Polsce – okiem wydawcy”. Nowa Dekada Krakowska 1/2 (2016). S. 26–33.