THE REFUGEES AREN’T COMING. CURRENT NEEDS IN THE POLISH EDUCATION (TOWARDS EDUCATION FOR PEACE

Main Article Content

Joanna Roszak

Abstract

The author of the article emphasizes the need to confront the youth with the theme of “the others” (in an ethnic, national and religious sense). It is associated with a relatively new social and political situation: the intensifying migratory movement. Polish schools should see for themselves the important issue in the context of the escalating humanitarian crisis and global nomadism. During the phase of collecting materials for the paper categorized interviews with teachers, librarians and students of ten schools in Poznań were conducted. The author of article analyzes and interprets the content of textbooks used in teaching the Polish language and literature and proposed projects of topics associated with the theme of refugees. The conclusion of the article is that the most important task for the Polish education, at all levels, appears to be the introduction of education for peace.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Roszak, J. (2018). THE REFUGEES AREN’T COMING. CURRENT NEEDS IN THE POLISH EDUCATION (TOWARDS EDUCATION FOR PEACE. Porównania, 20(1), 173-188. https://doi.org/10.14746/p.2017.20.12759
Section
Articles

References

 1. Arendt, Hannah. „My, uchodźcy”. Przeł. Halina Bortnowska, Pisma żydowskie. Wstępem poprzedził i przekład opracował P. Nowak. Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Kronos, 2012.
 2. Attridge, Derek. Jednostkowość literatury. Przeł. Paweł Mościcki. Kraków: Universitas, 2007.
 3. Auden, Wystan Hugh. “Musee des beaux arts”. Przeł. Stanisław Barańczak. Tygodnik Literacki 6 (1991).
 4. Auerbach, Rachela. Pisma z getta warszawskiego. Oprac. Karolina Szymaniak. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2015.
 5. Bartoszewski Władysław, Edelman Marek. I była dzielnica żydowska w Warszawie. Wybór tekstów. Warszawa: Literatura Faktu PWN, 2010.
 6. Bauer, Wolfgang. Przez morze. Z Syryjczykami do Europy. Przeł. Elżbieta Kalinowska. Wołowiec: Czarne, 2016.
 7. Bauman, Zygmunt. Obcy u naszych drzwi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 8. Ferrante, Elena. Historia zaginionej dziewczynki. Przeł. Lucyna Rodziewicz-Doktór. Katowice: Sonia Draga, 2016.
 9. Bilewicz, Michał. „Jak zmieniać stereotypy i uprzedzenia? Między psychologią a praktyką edukacji do tolerancji”. Tolerancyjni. To się dzieje! Red. K. Szotkowska-Beylin, M. Białek-Graczyk. Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 2009.
 10. Bruner, Jerome. Kultura edukacji. Przeł. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz. Kraków: Universitas, 2010.
 11. Bourdieu, Pierre. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przeł. Piotr Biłos. Warszawa: wydawnictwo Scholar, 2005.
 12. Chromiec, Elżbieta. Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003.
 13. Donne, John. „Nikt nie jest samotną wyspą”. Hemingway, Ernest, Komu bije dzwon. Przeł. Bogusław Zieliński. Warszawa: Książka i Wiedza, 1987.
 14. Dziuba Zuzanna, Garsztka Tadeusz, Olszowska Gabriela. Do Itaki (III ). Kraków: Znak, 2008.
 15. Emre, Yunus. Księga dobrych rad. Przeł. i oprac. Jan Ciopiński. Warszawa: Dialog, 2005.
 16. Florczak, Agnieszka. Uchodźcy w P P olsce: między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003.
 17. Frankel, Alona. Dziewczynka. Przeł. Leszek Kwiatkowski. Warszawa: Nisza, 2007.
 18. Galtung, Johan. Theories of Peace. A Synthetic Approach to Peace Thinking. Oslo: International Peace Research Institute, 1967.
 19. Gawryluk, Barbara. Teraz tu jest nasz nowy dom. Warszawa: Wydawnictwo Literatura, 2016.
 20. Grzymała-Moszczyńska, Halina. Uchodźcy: podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2000.
 21. Hale Thomas, Held David, Young Kevin. Gridlock: Why Global Cooperation is Failing When We Need It Most. Cambridge: Polity, 2013.
 22. Herbert, Zbigniew. Wiersze wybrane. Wybór i oprac. Ryszard Krynicki. Kraków: Wydawnictwo a5, 2007.
 23. How Children Understand War and Peace. Ed. Daniel Bar-Tal. San Francisco: Jossey-Bass, 1999.
 24. Inni to także my. Mniejszości narodowe w P P olsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi. Red. B. Weigl, B. Maliszkiewicz. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998.
 25. Kluge, Jürgen. „Główne zadanie edukacji”. Kafka. Kwartalnik środkowoeuropejski 7 (2002).
 26. Kołodziejek Iwona, Guzik Agnieszka. Klasa szkolna. Przestrzeń działania nauczyciela polonisty. Kraków: Universitas, 2013.
 27. Koszyńska, Monika. „Lekcja na podstawie tekstu Cyganie a Żydzi – co jest kaszer, a co magerdo?”. Midrasz (3) 2009.
 28. Kwiatkowska, Henryka. Przeżycie literackie a moralne postawy uczniów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981.
 29. Liberti, Stefano. Na południe od Lampedusy. Podróże rozpaczy. Przeł. Marcin Wyrembelski. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2013.
 30. Ławrynowicz, Marek. „Pięć fotografii”. Kafka. Kwartalnik środkowoeuropejski 6 (2002).
 31. Łuczak Agnieszka, Prylińska Ewa. Między nami. Gdańsk: GWO, 2011.
 32. Makówka-Kwapisiewicz, Anna. „Zjawisko antysemityzmu w Polsce na podstawie badań”. Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek. Stowarzyszenie Żydowskie Czulent (bez miejsca i daty).
 33. Learning the Way of Peace. A T T eacher’s Guide to Peace Education. New Delhi: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2001.
 34. Malanowska, Kaja. „Uchodźcy w polskiej szkole”. Edukacja. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.
 35. Markowski, Michał Paweł. Życie na miarę literatury. Kraków: Homini, 2011.
 36. McKee, David. Elmer i hipopotamy. Poznań: Papilon, 2011.
 37. Mikołajewski, Jarosław (a). Wędrówka Nabu. Il. Joanna Rusinek. Kraków, Budapeszt: Austeria, 2016.
 38. Mikołajewski, Jarosław (b). Wielki przypływ. Warszawa: Dowody na istnienie, 2016
 39. Mikołajewski, Jarosław (c). Żebrak. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.
 40. Mikulska-Jolles, Agnieszka. „Młodzi Polacy a uchodźcy – co już na ten temat wiemy?”. Hall Dorota,
 41. Mikulska Jolles Agnieszka. Analizy, Raporty, Ekspertyzy (1) 2016.
 42. Miłosz, Czesław. „O wygnaniu”. Szukanie ojczyzny, Kraków: Znak, 2001.
 43. Morawska, Iwona. „Dialog kultur jako wyzwanie edukacyjne”. Dialog w edukacji. Red. Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2009.
 44. Mościcki, Paweł. Migawki z tradycji uciśnionych. Bydgoszcz-Warszawa: Teatr Polski w Bydgoszczy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017.
 45. Muszyński, Henryk. Ideał i cele wychowania. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972.
 46. NieObcy. 21 opowieści, żeby się nie bać. Polscy pisarze dla uchodźców. Warszawa: SPPAH, 2015.
 47. Nikitorowicz, Jerzy. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
 48. Nowak, Ewa. Kot, który zgubił dom. Warszawa: Egmont Polska, 2016.
 49. Piątkowska, Renata. Która to Malala. Warszawa: Wydawnictwo Literatura, 2016.
 50. Piskorski, Jan M. Wygnańcy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010.
 51. Rotter, Andrew J. Bomba atomowa. Świat wobec zagrożenia. Przeł. Jacek Dobrowolski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 52. Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie – lokalnie o migracjach. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016.
 53. Rozmawiajmy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016.
 54. Sanna, Francesca. Podróż. Przeł. Agata Napiórska. Il. Francesca Sanna. Kultura Gniewu (bez miejsca wydania), 2016.
 55. Schirch, Lisa. Conflict Assessment and Peacebuilding Planning. Sterling: Kumarian Press, 2013.
 56. Schmitt, Eric-Emmanuel. Dziecko Noego. Przeł. Barbara Grzegorzewska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.
 57. Szejnert, Małgorzata. Wyspa klucz. Kraków: Znak, 2009.
 58. Szkoła równości. Temat lekcji: Wszyscy o wszystkim mało wiemy. Scenariusze z reportażami. Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2016.
 59. Szymborska, Wisława. „Jacyś ludzie”. Wiersze wybrane, Kraków: Wydawnictwo a5, 2010.
 60. Śliwerski, Bogusław. Wyspy oporu edukacyjnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1993.
 61. Tan, Shaun. Przybysz. Kultura Gniewu (bez daty wydania), 2009.
 62. Teksty Drugie 3 (2016). Temat numeru: literatura migracyjna.
 63. Uchodźcy świata: wyzwania humanitarne 1997–1998. Warszawa: UNHCR, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
 64. Uchodźcy w Polsce i Europie: stan prawny i rzeczywistość. Red. T. Gardocka, J. Sobczak. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
 65. Witek, Rafał. Chłopiec z L ampedusy. Warszawa: Wydawnictwo Literatura, 2016.
 66. Zagajewski, Adam. „Spróbuj opiewać okaleczony świat”. Wiersze wybrane. Kraków: Wydawnictwo a 5, 2010.
 67. Źródła internetowe:
 68. Campaign Statement of the Hague Appeal for Peace Global Campaign for Peace Education, http://www.haguepeace.org/index.php?action=pe
 69. Adichie, Chimamanda, Niebezpieczeństwo jednej historii, przeł. Aneta Cruz-Kąciak, https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=pl. Web. 29.07.2017
 70. Jarosz, Jadwiga, Granice państw – irytujące ograniczenie czy uspokajający porządek? „Psalm” Wisławy Szymborskiej http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/newsfiles/scenariusz_granice_panstw_irytujace_ograniczenie_czy_uspokajajacy_porzadek_psalm_wislawy_szymborskiej_autorka_jadwiga_jarosz_0.pdf. Web.31.12.2016.
 71. Kristof, Nicholas. http://mobile.nytimes.com/2016/08/25/opinion/anne-frank-today-is-a-syrian-girl.html?_r=2&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.tr%2F. Web.31.12.2016.
 72. Unicef – https://www.unicef.ie/stories/one-child-one-teacher-one-book-and-one-pen-can-change-the-world/ Web. 9.09.2017
 73. http://kulturaliberalna.pl/2015/09/29/apel-autorow-ksiazek-dla-dzieci-ws-uchodzcow/
 74. Kodeks Etyki Nauczycielskiej. http://admzsg.edu.pl/zzyciaszkoly/wp-content/uploads/2007/06/kodeks-etyki-nauczycielskiej.pdf. Web. 29.07.2017
 75. http://brunocatalano.com/sculpture-bronze/sculpture-en-bronze-bruno-catalano.php?galerie=1. Web. 29.07.2017
 76. https://www.nobelpeacecenter.org/en/exhibitions/syria-is-my-only-home/. Web.31.12.2016 https://amnesty.org.pl/4minuty/ Web. 29.07.2017
 77. Film Ostatni z Aleppo. Reż: Firas Fayyad, Larm Fim, Aleppo Media Center, 2017.