W POSZUKIWANIU CIERPIENIA ZWIERZĄT. O POLSKIEJ I ROSYJSKIEJ NAJNOWSZEJ POEZJI KOBIET

Main Article Content

Agnieszka Kwiatkowska

Abstrakt

Kryzys hermeneutyki i zwrot w badaniach antropologicznych sprzyjają budowaniu nieantropocentrycznej, posthumanistycznej perspektywy, rekonstruowaniu w literaturze zwierzęcej percepcji i zwierzęcych doświadczeń, między innymi cierpienia. Polska najnowsza poezja kobiet (między innymi Justyny Bargielskiej i Wisławy Szymborskiej) ukazuje zwierzęta jako ofiary ludzkiej opresji oraz istoty do człowieka podobne. Empatii często towarzyszy antropomorfizacja. W poezji kobiet pisanej w języku rosyjskim motyw cierpienia zwierząt występuje stosunkowo rzadko. Dominuje w niej perspektywa globalna (nie jednostkowa), a kategoria cierpienia zarezerwowana jest dla zbiorowości (społeczeństwa, narodu). Cierpienie jest przymiotem ludzi, a nie zwierząt między innymi w poezji Olgi Siedakowej, Reginy Dieriewej, Lubow Salomon czy Olgi Lewickiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
IMAGOLOGIA – REINTERPRETACJE POLSKIE

Bibliografia

 1. Bańko, Maria. [Wypowiedź na temat Tygodnia Poezji w Kijowie]. The devochki. Web. 20.02.2016. http://thedevochki.com/
 2. Czech, Jerzy. Wdrapałem się na piedestał. Nowa poezja rosyjska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2013.
 3. Derieva, Regina. Chleb i sól. Przeł. Ryszard J. Reisner. Poznań: Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, 2015.
 4. Foucault, Michel. Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych. Przeł. Tadeusz Komendant. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria, 2005.
 5. Galant, Arleta. Polowania i linienia. Śmierć zwierząt w wybranej prozie kobiet. W zb. Twórczość niepozorna, red. J. Grądziel-Wójcik, A. Kwiatkowska, L. Marzec, Kraków 2015, s. 249-259.
 6. Kraskowska, Ewa. Czytelnik jako kobieta. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007.
 7. Lewicka Olga, red. Współcześni poeci rosyjscy. Przeł. Olga Lewicka. Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2014.
 8. Ładyga Zuzanna, Włodarczyk Justyna, red. Po humanizmie. Od technokrytyki do animal studies. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015.
 9. Olejnikova, Tatiana. Wróżę z dłoni kobiecej. Przeł. Teresa Nietyksza. Opole [brak wydawnictwa], 2012.
 10. Tokarczuk, Olga. Moment niedźwiedzia. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.
 11. Woroszylski, Wiktor. Moi Moskale. Wybór przekładów z poezji rosyjskiej od Puszkina do Ratuszyńskiej. Wrocław: Biuro Literackie, 2006.