ETNOOBRAZY I STEREOTYPY NARODOWE W POWIEŚCI FANTASY NIKI RAKITINEJ GONITWA I POWIEŚCI SENSACYJNEJ ANDRZEJA KURKOWA DOBRY ANIOŁ ŚMIERCI

Main Article Content

Siergiej Kowalow

Abstrakt

Artykuł dotyczy funkcjonowania etnoobrazów i stereotypów narodowych w rosyjskojęzycznej literaturze Białorusi i Ukrainy na przykładzie powieści fantasy młodej pisarki białoruskiej Niki Rakitinej Gonitwa oraz powieści sensacyjnej znanego pisarza ukraińskiego Andreja Kurkowa Dobry anioł śmierci. Wybrane do analizy utwory należą do różnych literatur narodowych i reprezentują odmienne gatunki literackie, mimo to przekonująco świadczą o artystycznym potencjale związanym z wykorzystaniem przez pisarzy współczesnych tradycji narodowych oraz podejmowaniem gry literackiej z narodowymi kodami i obrazami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
IMAGOLOGIA – REINTERPRETACJE (ŚRODKOWO)EUROPEJSKIE

Bibliografia

 1. Ammon, Maryna. Sučasnaia belaruskaia litaraturnaia fantastyka: paetyka, typalogiia, kantekst. Minsk: Aŭtareferat, 2013.
 2. Biazlepkina, Aksana. 100 sloŭ pra sučasnuiu belaruskuiu litaraturu. Minsk: Limaryus, 2012.
 3. Kavalou, Siargey. „Rosyjskojęzyczna literatura wobec Białorusi: ekspansja czy tradycja wielokulturowości?”. Porównania 15 (2014). S. 257-266.
 4. Klinau, Artur. Shklatara. Minsk: Logwinaŭ, 2013.
 5. Kowalow, Siergiej. „Pololingwizm kak osobiennost „malykh” literatur (na primierie razwitiia belorusskoi literatury v XVI veke)”. Beloruskaia literatura kak model razvitiia „malyh” (slavianskih) literatur. Red. G.-B. Koler, P. Naumenko. Minsk: Biznesofset, 2013. S. 91 114.
 6. Kurkow, Andrei. Dobryi Angel smierti. Kharkov: Folio, 2008.
 7. Kurkow, Andrei. Ia napisal svoiu versiiu Evangelia. 2009. Web. 8.09.2016. <http://www.segodnya.ua/life/interview/andrej-kurkov-ja-napical-cvoju-verciju-evanhelija.html>
 8. Kurkow, Andrij. „Ukraińska kultura może odnosić sukcesy”. Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie. Red. P. Laufer. Lublin: Fundacja Kultura Enter, 2012. S. 149-158.
 9. Lewis, Clive Staples. Opowieści z Narni. Przeł. Andrzej Polkowski. T. 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1991.
 10. Rakitina, Nika. Gonitwa. Minsk: Bukmaster, 2011.
 11. Rasinski, Andrej. „Świt na kolonialnych ruinach”. Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi. Red. P. Laufer. Lublin: Fundacja Kultura Enter, 2011. S. 94-103.
 12. Zaprudski, Igar. Metafizika belaruskai litaraturnai krytyki: artykuly, natatki, recenzii, vodguki. Minsk: BDU, 2013.