DWIE KONCEPCJE ROMSKIEJ IMAGOLOGII

Main Article Content

Emilia Kledzik

Abstract

DWIE KONCEPCJE ROMSKIEJ IMAGOLOGII

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kledzik, E. (2018). DWIE KONCEPCJE ROMSKIEJ IMAGOLOGII. Porównania, 21(2), 314-324. https://doi.org/10.14746/p.2017.21.14012
Section
Articles

References

 1. Bauman, Zygmunt. „O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie”. ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura 1 (2013). S. 9–25.
 2. Bogdal, Klaus-Michel. Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung. Suhrkamp: Berlin, 2011.
 3. Borek, Piotr. „Dzieci Hagar” [rec.]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis; Studia de Cultura VIII(2) (2016). S. 158–161.
 4. Borek, Piotr. Studia o Romach w Polsce i Europie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2013.
 5. Brittnacher, Hans Richard. Leben an der Grenze. Klischee und Faszination des Zigeunerbildes in Literatur und Kunst. Wallstein: Göttingen, 2012.
 6. Cała, Alina. Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2005.
 7. Ficowski, Jerzy. Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje. Warszawa: Interpress, 1989.
 8. Kamieńska, Anna. „Pieśni Papuszy”. Wcielenia Jerzego Ficowskiego. Red. P. Sommer. Pogranicze: Sejny, 2010. S. 391–396.
 9. Kledzik, Emilia. „«Zrzućcie wprzód tę maskaradę...» Cygańskie maski w utworach Franciszka Dionizego Kniaźnina i Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej. Red. E. Graczyk et. al. Kraków: Universitas, 2015. S. 293–310.
 10. Kledzik, Emilia. „Pochwała imagologii. Rozważania o obrazie Romów w literaturze polskiej XX wieku”. Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej. Red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk. Kraków: Universitas, 2014. S. 477–496.
 11. Loomba, Ania. Kolonializm/postkolonializm. Przeł. N. Bloch. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2011.
 12. Mróz, Lech. Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII. Wydawnictwo DiG: Warszawa, 2001.
 13. Przyboś, Julian. „Papusza i pieśń ludowa”. Wcielenia Jerzego Ficowskiego. Red. P. Sommer. Pogranicze: Sejny, 2010. S. 383–390.
 14. Sabrina Marks, Miye Nadya Tom. “The Coloniality of Power and the Disempowerment of the Roma”. Postcolonial Europe. Comparative Reflections after the Empires. Ed. Ch. Groes, L. Jensen, Z. Lee Pecic, J. Suárez-Krabbe. Rowman & Littlefield International Ltd: London, 2017. S. 61–73