“HIS ANTICIPATION OF A CAREFULLY PLANNED LIFE AFTER THE CATASTROPHE PROVES HAVING A PERSPECTIVE” – TOPONYMS IN GÜNTER GRASS’S NOVEL DIE RÄTTIN AS A TRANSLATION AND LITERARY THEORY PROBLEM

Main Article Content

Joanna Kubaszczyk

Abstract

Grass’s novel Die Rättin is a multi-faceted piece of work reflecting on the past, present and future, combining realism with fairy tales and myth. The anti-utopian project of the future plays a special role in the novel. In the article, the author analyzes the functions and translations of toponyms in Grass’s novel and its Polish translation by Błaut examining how far the project of the future is identical in the original and translation and whether the translation strategy of toponyms selected by the translator is a correct strategy or whether it leads to the loss of multiple references and it destroys the author’s complicated creation of a city with a double identity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kubaszczyk, J. (2019). “HIS ANTICIPATION OF A CAREFULLY PLANNED LIFE AFTER THE CATASTROPHE PROVES HAVING A PERSPECTIVE” – TOPONYMS IN GÜNTER GRASS’S NOVEL DIE RÄTTIN AS A TRANSLATION AND LITERARY THEORY PROBLEM. Porównania, 22(1), 199-218. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18187
Section
Articles
Author Biography

Joanna Kubaszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Germanista, przekładoznawca, językoznawca i tłumacz, profesor nadzwyczajny w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu. Posiada bogaty dorobek przekładowy oraz przekładoznawczy, m.in. autorka monografii Faktura oryginału i przekładu (2016), Wortbilder und Übersetzungsbilder. Eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft (2011), Substantywizowany czasownik w przekładzie z języka niemieckiego na język polski (2007). Główne zainteresowania badawcze autorki to zagadnienia z dziedziny translatoryki, językoznawstwa kontrastywnego, językoznawstwa kognitywnego i słowotwórstwa. Zajmuje się dydaktyką przekładu oraz języków specjalistycznych.

References

 1. Burdziej, Bogdan. Super flumina Babylonis: Psalm 136(137) w literaturze polskiej XIX-XX w. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1999.
 2. Conrad, Bernadette. “Danzig: Oskars Heimat”. Die Zeit 46 (2008). Web. 02.11.2016.
 3. Cywiński, Piotr. „Polskie gęganie po niemiecku – nazewnictwo jest najkrótszą i najszybciej zapadającą w pamięć lekcją historii”. 2013. Web. 02.11.2016. <http://wpolityce.pl/polityka/152238-polskiegeganie-po-niemiecku-nazewnictwo-jest-najkrotsza-i-najszybciej-zapadajaca-w-pamiec-lekcja-historii>
 4. Czerny, Andrzej. Teoria nazw geograficznych. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011.
 5. Gajda, Stanisław. „Narodowokulturowy składnik znaczenia nazw własnych w aspekcie edukacyjnym”. Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Red. R. Mrózek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. S. 21–28.
 6. „Gdańsk – Prusy Zachodnie”. Web. 7.02.2018. <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Gdansk-Prusy-
 7. -Zachodnie;3904551.html>
 8. Grass, Günter. Die Rättin. Darmstadt/Neuwied: dtv, 1999.
 9. Grass, Günter. Szczurzyca. Przeł. Sławomir Błaut. Gdańsk: Wydawnictwo Oskar, 2001.
 10. Gruettner, Mark M. Intertextualität und Zeitkritik in Günter Grass’ Kopfgeburten und Die Rättin. Tübingen: Stauffenburg-Verlag, 1997.
 11. Hejwowski, Krzysztof. „Nazwy własne w tekście literackim – techniki tłumaczenia”. Przekład. Język. Kultura. T. 3. Red. R. Lewicki. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012. S. 11–22.
 12. „Heeresanger”. Web. 12.11.2016. <http://danzig.at/index.php?id=48,1037,0,0,1,0>
 13. Kubaszczyk, Joanna. „Zur Übersetzung von Toponymen im Kontext der Übersetzungsbewertung”. Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft. T. 1. Red. P. Sulikowski, A. Sulikowska, E. Lesner. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2017. S. 125–137.
 14. Makarski, Władysław. „Przestrzeń w Panu Tadeuszu”. Web. 7.02.2018. <http://paris.pan.pl/pl/images/stories/pliki/PDF/Roczniki/R7/makarski.pdf>
 15. Wolin. Web. 7.02.2018. <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wolin;3997713.html>
 16. Zierhoffer Karol, Zierhofferowa Zofia. „Współczesne polskie nazwy z obszaru Europy i ich kontekst kulturowy”. Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Red. R. Mrózek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. S. 141–156.
 17. Ziomek, Jerzy. „Przekład – rozumienie – interpretacja”. Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Red. M. Heydel, P. de Bończa Bukowski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. S. 163–192.