„JEGO ANTYCYPACJA PIECZOŁOWICIE ZAPLANOWANEGO ŻYCIA PO KATASTROFIE DOWODZI POSIADANIA PERSPEKTYWY”1 – TOPONIMY W POWIEŚCI GÜNTERA GRASSA DIE RÄTTIN JAKO PROBLEM PRZEKŁADOZNAWCZY I LITERATUROZNAWCZY

Main Article Content

Joanna Kubaszczyk

Abstrakt

Powieść Güntera Grassa Die Rättin to wielowątkowe dzieło splatające refleksje na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, realizm z baśniowością i mitem. Szczególną rolę w powieści odgrywa antyutopijny projekt przyszłości. W artykule autorka, analizując funkcje i przekład toponimów w powieści Grassa i jej przekładzie na język polski Sławomira Błauta, zastanawia się, na ile ów projekt przyszłości jest tożsamy w oryginale i przekładzie oraz czy strategia przekładu nazw własnych obrana przez tłumacza jest strategią słuszną, na ile zaś przekład gubi wielość odniesień i skomplikowaną kreację autorską o mieście o podwójnej tożsamości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
STUDIA NAD PRZEKŁADEM
Biogram autora

Joanna Kubaszczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Germanista, przekładoznawca, językoznawca i tłumacz, profesor nadzwyczajny w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu. Posiada bogaty dorobek przekładowy oraz przekładoznawczy, m.in. autorka monografii Faktura oryginału i przekładu (2016), Wortbilder und Übersetzungsbilder. Eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft (2011), Substantywizowany czasownik w przekładzie z języka niemieckiego na język polski (2007). Główne zainteresowania badawcze autorki to zagadnienia z dziedziny translatoryki, językoznawstwa kontrastywnego, językoznawstwa kognitywnego i słowotwórstwa. Zajmuje się dydaktyką przekładu oraz języków specjalistycznych.

Bibliografia

 1. Burdziej, Bogdan. Super flumina Babylonis: Psalm 136(137) w literaturze polskiej XIX-XX w. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1999.
 2. Conrad, Bernadette. “Danzig: Oskars Heimat”. Die Zeit 46 (2008). Web. 02.11.2016.
 3. Cywiński, Piotr. „Polskie gęganie po niemiecku – nazewnictwo jest najkrótszą i najszybciej zapadającą w pamięć lekcją historii”. 2013. Web. 02.11.2016. <http://wpolityce.pl/polityka/152238-polskiegeganie-po-niemiecku-nazewnictwo-jest-najkrotsza-i-najszybciej-zapadajaca-w-pamiec-lekcja-historii>
 4. Czerny, Andrzej. Teoria nazw geograficznych. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011.
 5. Gajda, Stanisław. „Narodowokulturowy składnik znaczenia nazw własnych w aspekcie edukacyjnym”. Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Red. R. Mrózek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. S. 21–28.
 6. „Gdańsk – Prusy Zachodnie”. Web. 7.02.2018. <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Gdansk-Prusy-
 7. -Zachodnie;3904551.html>
 8. Grass, Günter. Die Rättin. Darmstadt/Neuwied: dtv, 1999.
 9. Grass, Günter. Szczurzyca. Przeł. Sławomir Błaut. Gdańsk: Wydawnictwo Oskar, 2001.
 10. Gruettner, Mark M. Intertextualität und Zeitkritik in Günter Grass’ Kopfgeburten und Die Rättin. Tübingen: Stauffenburg-Verlag, 1997.
 11. Hejwowski, Krzysztof. „Nazwy własne w tekście literackim – techniki tłumaczenia”. Przekład. Język. Kultura. T. 3. Red. R. Lewicki. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012. S. 11–22.
 12. „Heeresanger”. Web. 12.11.2016. <http://danzig.at/index.php?id=48,1037,0,0,1,0>
 13. Kubaszczyk, Joanna. „Zur Übersetzung von Toponymen im Kontext der Übersetzungsbewertung”. Translation Landscapes – Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft. T. 1. Red. P. Sulikowski, A. Sulikowska, E. Lesner. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2017. S. 125–137.
 14. Makarski, Władysław. „Przestrzeń w Panu Tadeuszu”. Web. 7.02.2018. <http://paris.pan.pl/pl/images/stories/pliki/PDF/Roczniki/R7/makarski.pdf>
 15. Wolin. Web. 7.02.2018. <http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wolin;3997713.html>
 16. Zierhoffer Karol, Zierhofferowa Zofia. „Współczesne polskie nazwy z obszaru Europy i ich kontekst kulturowy”. Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej. Red. R. Mrózek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. S. 141–156.
 17. Ziomek, Jerzy. „Przekład – rozumienie – interpretacja”. Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Red. M. Heydel, P. de Bończa Bukowski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. S. 163–192.