„STRACH” W KOMEDII NIKOŁAJA RUDKOWSKIEGO DOŻYĆ DO PREMIERY I JEJ TŁUMACZENIU NA JĘZYK POLSKI

Main Article Content

Natalia Rusiecka

Abstrakt

W niniejszym artykule została podjęta próba analizy wybranych językowych wykładników emocji strachu w komedii Dożyć do premiery napisanej w języku rosyjskim przez współczesnego dramatopisarza białoruskiego Nikołaja Rudkowskiego oraz w polskim przekładzie tej sztuki autorstwa Bożeny Majorczyk. Zwraca się uwagę na to, iż mimo podobieństwa „skryptów kulturowych” i doświadczeń historycznych są istotne różnice w rozumieniu tekstu pomiędzy odbiorcą przynależącym do rosyjskojęzycznego oraz do polskojęzycznego kręgu kulturowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
STUDIA NAD PRZEKŁADEM
Biogram autora

Natalia Rusiecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr, białorutenistka, badaczka literatury, tłumaczka, adiunkt w Zakładzie Białorutenistyki i Bułgarystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opublikowała monografię pt. Сямейная Муза. Паэзія Францішкі Уршулі Радзівіл, Мінск 2007 oraz kilkadziesiąt artykułów poświęconych XVIII-wiecznej literaturze Wielkiego Księstwa Litewskiego, współczesnej literaturze białoruskiej i jej tłumaczeniom na język polski. Przygotowała do druku wydanie Radziwiłłowa F. U. Album nieświeski = Радзівіл Ф.У., Нясвіжскі альбом. Зборнік любоўнай лірыкі, Мінск 2011.

Bibliografia

  1. Krasavskij, Nikolaj A. „Ètimologičeskaâ harakteristika členov sinonimičeskogo râda „strah”, Grani poznaniâ 4 (14) (2011). Web. 12.09.2018. <http://grani.vspu.ru/files/publics/1325228786.pdf>
  2. Kuś, Katarzyna. „Teoria emocji Anny Wierzbickiej”. Linguistica Copernicana 1(3) (2010). S. 207-224.
  3. Małecki, Łukasz. „Definicja kognitywna jako narzędzie opisu emocji negatywnych w językach rosyjskim i ukraińskim : na przykładzie emocji strachu”, Acta Polono-Ruthenica 21 (2016). S. 39-49.
  4. Oparina, Olga I. „Strah kak lingvo-psihologičeskaâ sostavlâûŝaâ âzykovoj kartiny mira”, Âzyk, soznanie, kommunikaciâ. Vyp. 27. Red. V.V. Krasnyh, A.I. Izotov. Moskva: MAKS Press, 2004. S. 26-35.
  5. Rudkowski, Nikołaj. „Dożyć do premiery”. Przeł. Bożena Majorczyk. Andriej Moskwin. Nowa dramaturgia białoruska. T. 2 Życie w pułapce. Warszawa: DUO SYSTEM, 2014. S. 90-143.
  6. Rudkovskij, Nikolaj. „Dožit’ do prem’ery”. Antologiâ sovremennoj belorusskoj dramaturgii. Red. T.F. Roslik. Minsk: Belaruskaja Èncyklapedyâ im. P. Broŭki, 2016. S. 525-575.
  7. Wierzbicka, Anna. Język – Umysł – Kultura. Red. J. Bartmiński. Warszawa: PWN, 1999.