THE CONCEPT OF FEAR IN NIKOLAY RUDKOVSKI’S COMEDY „TO LIVE TO SEE THE OPENING NIGHT” AND IN THE TRANSLATIONS OF THE COMEDY INTO POLISH

Main Article Content

Natalia Rusiecka

Abstract

This article attempts to analyze selected language exponents of the emotion of fear in the comedy “To Live to See the Opening Night”. This play was written in Russian by the contemporary Belarusian playwright Nikolay Rudkovski and translated into Polish by Bożena Majorczyk. Attention is drawn to the fact that, despite the similarity of “cultural scripts” and historical experiences, there are significant differences in the perception of the text between the recipients belonging to the Russian-speaking and the Polish-speaking cultural circle.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rusiecka, N. (2019). THE CONCEPT OF FEAR IN NIKOLAY RUDKOVSKI’S COMEDY „TO LIVE TO SEE THE OPENING NIGHT” AND IN THE TRANSLATIONS OF THE COMEDY INTO POLISH. Porównania, 22(1), 237-247. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18189
Section
Articles
Author Biography

Natalia Rusiecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr, białorutenistka, badaczka literatury, tłumaczka, adiunkt w Zakładzie Białorutenistyki i Bułgarystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opublikowała monografię pt. Сямейная Муза. Паэзія Францішкі Уршулі Радзівіл, Мінск 2007 oraz kilkadziesiąt artykułów poświęconych XVIII-wiecznej literaturze Wielkiego Księstwa Litewskiego, współczesnej literaturze białoruskiej i jej tłumaczeniom na język polski. Przygotowała do druku wydanie Radziwiłłowa F. U. Album nieświeski = Радзівіл Ф.У., Нясвіжскі альбом. Зборнік любоўнай лірыкі, Мінск 2011.

References

  1. Krasavskij, Nikolaj A. „Ètimologičeskaâ harakteristika členov sinonimičeskogo râda „strah”, Grani poznaniâ 4 (14) (2011). Web. 12.09.2018. <http://grani.vspu.ru/files/publics/1325228786.pdf>
  2. Kuś, Katarzyna. „Teoria emocji Anny Wierzbickiej”. Linguistica Copernicana 1(3) (2010). S. 207-224.
  3. Małecki, Łukasz. „Definicja kognitywna jako narzędzie opisu emocji negatywnych w językach rosyjskim i ukraińskim : na przykładzie emocji strachu”, Acta Polono-Ruthenica 21 (2016). S. 39-49.
  4. Oparina, Olga I. „Strah kak lingvo-psihologičeskaâ sostavlâûŝaâ âzykovoj kartiny mira”, Âzyk, soznanie, kommunikaciâ. Vyp. 27. Red. V.V. Krasnyh, A.I. Izotov. Moskva: MAKS Press, 2004. S. 26-35.
  5. Rudkowski, Nikołaj. „Dożyć do premiery”. Przeł. Bożena Majorczyk. Andriej Moskwin. Nowa dramaturgia białoruska. T. 2 Życie w pułapce. Warszawa: DUO SYSTEM, 2014. S. 90-143.
  6. Rudkovskij, Nikolaj. „Dožit’ do prem’ery”. Antologiâ sovremennoj belorusskoj dramaturgii. Red. T.F. Roslik. Minsk: Belaruskaja Èncyklapedyâ im. P. Broŭki, 2016. S. 525-575.
  7. Wierzbicka, Anna. Język – Umysł – Kultura. Red. J. Bartmiński. Warszawa: PWN, 1999.