THE STATE AND ETHNIC BOUNDARIES IN SOUTH-EASTERN SIBERIA

Main Article Content

Zbigniew Szmyt

Abstract

This paper looks at the long-term process of making and shifting ethnic boundaries in Siberia. I focused on the interdependence of the state, border and ethnicity. During the colonisation of Siberia, the state border functioned as a shifting frontier. The border effect touched mostly indigenous people by keeping them in the radius of a tribute collection system. Later on a system of administrative clans was developed. The Soviet Union brought into the world a quasi-state structure of territorial autonomy for indigenous people and produced modern ethnic elites. Since the 1990s ethnicity has been a key political category and the process of negotiating ethnic boundaries.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Szmyt, Z. (2019). THE STATE AND ETHNIC BOUNDARIES IN SOUTH-EASTERN SIBERIA. Porównania, 22(1), 359-382. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18224
Section
Articles
Author Biography

Zbigniew Szmyt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Zajmuje się badaniami granicznymi, etnicznością, migracjami, urbanizacją i postsocjalizmem. Prowadził badania etnograficzne na Syberii, w Mongolii, Polsce i północnych Chinach.

References

 1. Ascher, Abraham. P. A. Stolypin: The Search for Stability in Late Imperial Russia. Stanford: Stanford University Press, 2001.
 2. Âdrincev, Nikolaj. Sibir kak koloniâ: Sovremennoe položenie Sibirii. Jee Nuždy i potrebnosti. Jee prošloe i buduŝe, Sankt-Peterburg: Tipografiâ M. Stasûleviča, 1882.
 3. Âdrincev, Nikolaj. Sibirskie innorodcy, ih byt i sovremennoe položenie. Tȗmen’: Izdatelstvo Ȗ. Mandriki.
 4. Barth, Frederik. „Grupy i granice etniczne”. Badania kultury, Kontynuacje. Red. M. Kempny, E. Nowicka. Warszawa: PWN, 2004. S. 348-377.
 5. Bazylow, Ludwik. Syberia. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975.
 6. Bazylow, Ludwik. Ostatnie lata Rosji Carskiej. Rządy Stołypina. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 7. Belâeva-Sačuk, Veronika. „Sojoty – molodoj sibirskij ètnos. Primer sozdaniâ novoj ètničeskoj identičnosti v sovremennoj Rossii”. Homo Communicans II: čelovek v prostranstve mežkul’turnoj kommunikacii. Red. K. Ânašek et al. Szczecin: Grafform, 2012. S. 37-40.
 8. Bello, David. „Rival Empires on the Hunt of Sable and People in Seventeen-Century Manchuria”. Empire and Environment in the Making of Manchuriain. Red. N. Smith. Vancouver: UBC Press, 2017. S. 53-79.
 9. Bloch, Natalia. „Badacz rozgrywany i wewnętrzne gry interesów w społecznościach narażonych na nadużycia. O problematyczności antropologicznego zaangażowania”. Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”. Red. M. Kafar, A. Kola. Toruń, Łódź: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, 2015. S. 53-56.
 10. Braudel, Fernand. Civilization and Capitalism, 15th-18th Century. T. 8: The Perspective of the World. Przeł. Siân Reynolds. Berkley–Los Angeles: University of California Press, 1992.
 11. Brubaker, Roger. Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie. Przeł. Jan Łuczyński. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1998.
 12. Brubaker, Roger. Ethnicity without groups. Cambridge: Harvard University Press, 2006.
 13. Bulag, Uradyn. Nationalism and Hybridity in Mongolia. Oxford: Oxford University Press, 1998.
 14. Burszta, Józef. Chłopskie źródła kultury. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.
 15. Cadiot, Juliette. „Searching for Nationality: Statistics and National Categories at the End of the Russian Empire (1897–1917)”. The Russian Review 64 (2005). S. 440-455.
 16. Donahoe, Brian. „On the Creation of Indigenous Subjects in the Russian Federation”. Citizenship Studies 3-4 (2011). S. 397–417.
 17. Derlicki, Jarosław. „Wymierający Jukagirzy. Geny, etniczność i kultura w północnej Jakucji”. Etnografia Polska 60 (2016). S. 149-164.
 18. Dohnal, Wojciech. Antropologiczne koncepcje plemienia. Studium z historii antropologii brytyjskiej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.
 19. Dyatlov, Viktor. “The Blagoveshchensk Utopia: Historical Memory and Historical Responsibility”. Sensus Historiae 3 (2012). S. 115-140.
 20. Eriksen, Thomas. „Creolization in Anthropological Theory and in Mauritius”. Creolization: History, Ethnography, Theory. Red. Ch. Stewart. Walnut Creek: Left Coast Press, 2007. S. 153-177.
 21. Etkind, Alexander. Internal Colonization: Russia’s Imperial Experience. Cambridge: Polity Press, 2011.
 22. Filip, Mariusz. Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013.
 23. Fitzpatrick, Sheila. “Ascribing class: the construction of social identity in Soviet Russia”. Stalinism: New Directions. Red. S. Fitzpatrick. London, New York: Routledge, 2000. S. 20-46.
 24. Forsyth, James. A History of the Peoples of Siberia: Russia’s North Asian Colony 1581–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
 25. Gellner, Ernest. Narody i nacjonalizm. Przeł. Teresa Hołówka. Warszawa: PIW, 1991.
 26. Hirsch, Francine. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca, London: Cornell University Press, 2005.
 27. Jasiewicz, Zbigniew. Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i Azji Środkowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004.
 28. Gennep van, Arnold. Obrzędy przejścia. Przeł. Beata Biały. Warszawa: PIW, 2006.
 29. Goffman, Erving. Frame analysis: An essay on the organization of experience. London: Harper and Row, 1974.
 30. Halemba, Agnieszka. „Kto jest Ałtajczykiem? O tożsamości narodowej rdzennych mieszkańców Republiki Ałtaj”. Etnografia Polska 1-2 (1996). S. 277-306.
 31. Kabzińska, Iwona. „Między grupą etniczną a Narodem”. Etnografia Polska 1-2 (2000). S. 39-61.
 32. Kaczmarek, Łukasz. „Kategorie kultury publicznej służące konserwowaniu relacji władzy. Rasa i klasa w kontekście (post)kolonialnym”. Pogranicze. Studia Społeczne 23 (2014). S. 7-39.
 33. Kapustin, Roman. „Formirovanie i deâtel’nost’ organov mestnogo samoupravleniâ u burât Zabajkal’â v XIX v.”. Gumanitarnye issledovaniâ v Vostočnoj Sibiri i na Dal’nem Vostoke 3 (19). S. 44-48.
 34. Kuper, Adam. Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego. Transformacje mitu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.
 35. Kuzmin, Sergej. „Panmongol’skoe dviženie 1919–1920 gg. I mongolskaâ gosudarstvennost’”. Eurasia: Statum et Legnem 4 (2015). S. 96-107.
 36. Kwaśniewski, Krzysztof. „Grupa etniczna”. Słownik etnograficzny. Terminy ogólne. Red. Z. Staszczak. Warszawa-Poznań: PWN, 1987. S. 144-146.
 37. Latour, Bruno. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do Teorii Aktora-Sieci. Przeł. Krzysztof Abriszewski, Aleksandra Derra. Kraków: Universitas, 2010.
 38. Lenin, Włodzimierz. „Rewolucja socjalistyczna a prawo narodów do samostanowienia (tezy)”. Dzieła wszystkie. T. 27. Warszawa: Książka i Wiedza, 1987. S. 239–252.
 39. Lipiński, Wojciech. „Starożyłowie z Jakucji. Między tradycją tubylczą a kolonialną”. Etnografia Polska 1-2 (2012). S. 65-84.
 40. Łukawski, Zygmunt. Historia Syberii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
 41. Macuzato, Kimitaka. „General-gubernatorstva v Rossijskoj imperii: ot ètničeskogo k prostranstvennomu podxodu”. Novaâ imperskaâ istoriâ postsovetskogo prostranstva. Red. I. Gerasimov et al. Kazan’: Centr Issledovanij Nacionalizma i Imperii, 2004. S. 427-458.
 42. Maksimowska, Agata. „Władza, podmiotowość i polityka reprezentacji w Żydowskim Obwodzie Autonomicznym (Birobidżan) w Rosji”. Lud 93 (2009). S. 93-116.
 43. Martin, Terry. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the USSR, 1923–1939. Ithaca–London: Cornell University Press, 2001.
 44. Morochojewa, Zoja, Zapaśnik Stanisław. „Problemy odrodzenia buriackiej kultury a osobliwości historii Buriatów”. Wielka Syberia małych narodów. Red. E. Nowicka, Kraków: Nomos, 2000. S. 21- 42.
 45. Mróz, Lech. „Przebudzenie etniczne”. Etnos przebudzony. Red. L. Mróz. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2004. S. 5-24.
 46. Nanzatov, Bair. Ètnogenez zapadnyh burât, VI-XIX vv. Irkutsk: Radian, 2005.
 47. Okladnikov, Aleksej. Očerki iz istorii zapadnyh burât-mongolov. Ulan-Udè: Izdatel’stvo NovaPrint, 2014.
 48. Peshkov, Ivan. “Zakładnicy ‘wyobrażonej przeszłości’. Problemy tożsamości etnicznej i kulturowej Guranów zabajkalskich w Syberii wschodniej”. Lud 92 (2008). S. 27–41.
 49. Peshkov, Ivan. „Politicization of Quasi – Indigenousness on the Russo-Chinese Frontier”. Frontier Encounters: Knowledge and Practice at the Russian, Chinese and Mongolian Border. Red. F. Bille, G. Delaplace, C. Humphrey. Cambridge: Open Book Publisher, 2012. S. 165-182.
 50. Pika, Aleksandr. Neotraditionalism in the Russian North. Edmonton: Canadian Circumpolar Institute Press, 1999.
 51. Polâkov, Ivan. „Otčiot o poezdkie v Vostočnyj Saân”. Otčiot o dejstviâh Sibirskogo otdela imperatorskogo russkogo geografičeskogo obŝestva za 1868 god. Sankt-Peterburg: Imperatorskoe russkoe geografičeskoje obŝestvo, 1869. S. 109-197.
 52. Sablin, Ivan. Governing Post – Imperial Siberia and Mongolia, 1911-1924: Buddhism, Socialism and Nationalism in State and Autonomy Building. London: Routledge, 2016.
 53. Safonova Tatiana, Sántha István. „Pokazukha in the House of Culture: The Pattern of Behavior in Kurumkan, Eastern Buriatiia”. Reconstructing the House of Culture: Community, Self, and the Makings of Culture in Russia and Beyond. Red. B. Donahoe, J. Otto. New York: Berghahn Books, 2011. S. 75-96.
 54. Slezkine Yuri. In Arctic Mirrors, a vividly rendered history of circumpolar peoples in the Russian empire and the Russian mind. Ithaca: Cornell University Press, 1996.
 55. Slezkine, Yuri. „The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism”. Stalinism New Directions. Red. S. Fitzpatrick. London: Routledge, 2000. S. 313-347.
 56. Sneath, David. The Headless State: Aristocratic Orders, Kinship Society and Misrepresentations of Nomadic Inner Asia. New York: Columbia University Press, 2007.
 57. Spivak, Gayatri. The Postcolonial Critic. Interviews, Strategies, Dialogues. New York–London: Routledge, 1990.
 58. Stalin, Józef. Marksizm a kwestia narodowa. Kwestia narodowa a leninizm. Warszawa: Książka i Wiedza,1950.
 59. Szmyt, Zbigniew. „Buriaci w Mongolii. Dylematy tożsamości etnicznej i narodowej”. Lud 91 (2007). S. 155-168.
 60. Szmyt, Zbigniew. „Urban Shamanism in Siberia: the Dialectic of Placemaking and Fieldwork”. Historia@ Teoria 3 (2017). S. 85-126.
 61. Turner, Frederick. „O znaczeniu pogranicza w amerykańskiej historii”. Przeł. Bartosz Czepil. Pogranicze. Polish Border Studies 2 (2014). S. 139-162.
 62. Wyszyński, Robert. Narodziny czy śmierć narodu. Narodowotwórcze działania elit białoruskich i buriackich po upadku ZSRR. Warszawa: Scholar, 2010.
 63. Zajączkowski, Wojciech. W poszukiwaniu tożsamości społecznej: inteligencja baszkirska, buriacka i tatarska wobec kwestii narodowej w Cesarstwie Rosyjskim i ZSRR. Warszawa: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2001.
 64. Zapiski missionierkago obŝŝestwa stoâŝago pod vsemilstivešim pokrovitelstvom gosudaryni Imperatricy. T. 2. Sankt-Peterburg: Imperatorkaâ Akademiââ Nauk, 1867.