TWO CENTURIES OF CZECH EXPLORATION OF RUSSIA: TRAVEL BOOKS IN THE CZECH NATIONAL REVIVAL PERIOD

Main Article Content

Martin Tomášek

Abstract

The study explores the ambiguities of Czech relations with contemporary Russia seeking their historical roots in the pictures of the Russian reality constructed in Czech period travel books. The travelogue production was characterized by a relatively low number of publications and remarkable heterogeneity. Between the end of the 18th century and the beginning of the 1940s this genre included not only authentic travelogues – travel reportage and business travelogue – but also fictitious travelogues or travelogue imitations, scientific travel books as well as compilations of texts on related topics compensating for restrained opportunities to travel. This repertoire provided Czech readers with rather limited possibilities for getting to know contemporary Russia through the personal experiences of their fellow countrymen, nevertheless, it shows the readers’ interest in the Slavonic East. These period pictures do not tend to evaluate Russia in a specific or prescribed way.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tomášek, M. (2019). TWO CENTURIES OF CZECH EXPLORATION OF RUSSIA: TRAVEL BOOKS IN THE CZECH NATIONAL REVIVAL PERIOD. Porównania, 22(1), 67-90. https://doi.org/10.14746/p.2018.22.18265
Section
Articles
Author Biography

Martin Tomášek, Ostravská univerzita

Dr, adiunkt w Instytucie Literatury Czeskiej i Literaturoznawstwa (Katedra české literatury a literární vědy) oraz Centrum Badań Regionalnych (Centrum regionálních studií) Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita). Wykłada historię czeskiej literatury XIX wieku i dydaktykę nauczania literatury. Zainteresowania naukowe: literackie obrazowania przestrzeni (natury, miasta, obszarów przemysłowych), wpływ literatury na powstawanie auto- i heterostereotypów motywowanych etnicznie. Wykładał na licznych uczelniach zagranicznych, m.in. w Moskwie, Sofii i Wiedniu. Ostatnia wydana książka: Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury 19. století (Ostrava 2016).

References

 1. Prameny
 2. An. „Cýsař Alexandr“. Pražské nowiny 1 (1826). S. 3-4.
 3. An. [František Ladislav Čelakovský]. „Rusy“. Pražské nowiny 92 (1835). Nestránkováno.
 4. An. „Wnitř ruské chalupy“. Česká Wčela 35 (1836a). S. 279-280.
 5. An. „Wýtah z cestopisu russkau řjssj“. Česká Wčela 35, 36 (1836b). S. 283-285, 292-293.
 6. An. „Nástiny ze Sibirie“. Česká Wčela 14, 16, 51, 53, 63 (1842). S. 54-56, 62-63, 202-203, 210-211, 250.
 7. Cochrane, J. Dundas. Fussreise durch Russland und die Sibirische Tartarey, und von den chinesischen Gränze nach dem Eismeer und nach Kamtschatka. Wien: Kaulfuss und Krammer, 1826.
 8. Dobrowsky, J. Literarische Nachrichten von einer auf Veranlassung der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in Jahre 1792 unternommenen. Reise nach Schweden und Russland. Prag: J. G. Calve, 1796.
 9. Erman, Adolph. Reise um die Erde durch Nord-Asien und die beiden Oceane […]. Berlin: G. Reimer, 1833.
 10. Ledebour, Carl Friedrich. Reise durch das Altai-gebirge und die soongorische Kirgisen-steppe. Berlín: G. Reimer, 1829 (1.), 1830 (2.).
 11. Eyriès, J. B. Malerische Reise in Asien und Afrika. Eine allgemeine Uebersicht der alten und neuen Reisen, nach Ermann, Lesseps […] Leipzig: Baumgärtners Buchhandlung, 1841.
 12. H. „Ruské osady vojenské. Vyňatek z Renouardové cesty po Rusku“. Kwěty české 7, 8 (1834). S. 54-55, 62-63.
 13. W. H. [Václav Hanka]. „Petrohrad z lessenj Alexandrowa slaupu. Okružný obraz pana Lexy na kapucinském place“. Kwěty 46 (1836). S. 368.
 14. Holovac´kyj, Jakiv Fedorovyč. „Cesta po halické a uherské Rusi“. Časopis českého Museum 2, 3, 4 (1841).S. 183-223, 302-317, 423-437.
 15. Holovac´kyj, Jakiv Fedorovyč. „Cesta po halické a uherské Rusi“. Časopis českého Museum 1 (1842). S. 42-62.
 16. Kollár, Jan. Slávy dcera. Pešť: Trattner a Károli, 1832.
 17. Kollár, Jan. Spisy Jana Kollára. Díl čtvrtý. Cestopis druhý a Paměti. Praha: I. L. Kober, 1863.
 18. Kotler, Michal. „Cestowánj Michala Kotlera w ewropegském Rusku a Sibirii“. Časopis českého Museum 1-4 (1842). S. 133-141, 259-288, 423-452, 526-551.
 19. Kotler, Michal. „Cestowánj Michala Kotlera w ewropegském Rusku a Sibirii“. Časopis českého Museum 2 (1843). S. 259-285.
 20. Lesseps, Jean-Baptiste Barthélemy. Reise durch Kamtschatka und Sibirien nach Frankreich. Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen. Siebenter Band. Wien: F. A. Schrämbl, 1792.
 21. M. K-r. [Michal Kotler]. „Dopis Ruskem cestugjcjho Turnowana“. Rozličnosti Pražských Nowin 58 (1833). Nestránkováno.
 22. Puchmajer, Antonín Jaroslav. Sebrání básní a zpěvů 1. Praha: vl. n., 1795.
 23. Renouard, Léon de Bussierre. Voyage en Russie: lettres écrites en 1829. Paris – Strasbourg – Bruxelles: F. G. Levrault, 1834.
 24. Rulík, Jan. Cesta z Mozkwy do Čjny, kterauž s Ruským wyslancem Jsbrandem, skrze kraginy Vstyku, Syberyi, Taursko, a Mongolskau Tartáryi ssťastně vykonal Giřj z Drachowa, Cžech a Rytjř wznessený Léta Páně 1693. Praha: vl. n., 1800.
 25. Sternberg, J. Graf von. Reise von Moskau über Sofia nach Königsberg mit einer kurzen Beschreibung von Moskau nebst meteorologischen und mineralogischen Beobachtungen. Berlin: [s. n.], 1793.
 26. Sternberg, Ioachim Grafen von. Bemerkungen über Russland. Auf einer Reise gemacht im Jahre 1792 u. 93 mit statistischen und meteorologischen Tabellen. [Dresden: Walther], 1794.
 27. Tomíček, Jan Slavomír. Obrazy swěta čili popsání rozličných národů, jejich žiwota způsobů, obyčejů, mrawů atd., jakož i rozličných krajin na naší zemi. Praha: K. Geřábková, 1847.
 28. Zap, Karel Vladislav. Zrcadlo života na východní Evropě. Svazek I. Praha: J. B. Calve, 1843.
 29. Literatura
 30. An. [Josef Jan Kořán] Michal Kotler. Světozor, č. 11-13 a 16 (1872). S. 126, 138, 147, 186.
 31. Beránková, Milena. Dějiny československé žurnalistiky I. díl. Český periodický tisk do roku 1918. Praha: Nakladatelství Novinář, 1981.
 32. Borovička, Michael. Velké dějiny zemí Koruny české. Cestovatelství. Praha: Paseka, 2010.
 33. Davidová Glogarová Jana, David Jaroslav. Obrazy z cest do země sovětů. České cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917-1968. Brno, Ostrava: Host, Ostravská univerzita, 2017.
 34. Faktorová, Veronika. Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu. Praha: Arsci, 2012.
 35. Fuchs, Anne. „Reiseliteratur“. Handbuch der literarischen Gattungen. Red. Dieter Lamping. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2009. S. 593-600.
 36. Jelínek, Edvard. „Rusové v Praze (1799-1813)“. Lumír 12 (1878). S. 186-188.
 37. Jirásek, Josef. Rusko a my. Studie vztahů československo-ruských od počátku 19. století do r. 1867. Praha: Vesmír, 1929.
 38. Jireček, Josef. „Josef Linda. Studie historicko-literární“. Osvěta 11 (1879). S. 893-918.
 39. Jungmann, Josef. Slowesnost aneb zbjrka přjkladů s krátkým pogednánjm o slohu. Praha: Josefa Fetteerlowá z Wildenbrunu, 1820.
 40. Jungmann, Josef. Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Díl I. A-J. Praha: Knjžecí arcibiskupská knihtiskárna, Josefa wdowa Fetterlowá, 1835.
 41. Jungmann, Josef. Slowesnost aneb nauka o wýmluwnosti básnické i řečnické se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči. Praha: Kronberg a Řiwnáč, 1846.
 42. Jungmann, Josef. Historie literatury české aneb saustawný přehled spisů českých s kátkau historií národu, oswícení a jazyka. Praha: F. Řiwnáč, 1849.
 43. Krejčí, Karel. „Havlíčkův pohled na Rusko“. Cesta na Rus. Karel Havlíček Borovský. Praha: ELK, 1947. S. 207-222.
 44. Kunský, Josef. Čeští cestovatelé. Díl prvý. Praha: Orbis, 1961. S. 216-220.
 45. Kusáková, Lenka. „Cestopis“. Krásná próza raného obrození. Svazek 1. Studie. L. Kusáková. Praha: Karolinum, 2003. S. 60-62.
 46. Macura, Vladimír. Znamení zrodu a české sny. Praha: Academia, 2015.
 47. Merzová, Radana. Česko-ukrajinské jazykové a literární vztahy od konce 18. do poloviny 19. století (disertace). Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.
 48. Papoušek, Vladimír. „Viditelné, neviditelné a rétorika cestovatele.“ Fenomén cestopisu v umění a literatuře střední Evropy. Red. J. Hrabal. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. S. 18-28.
 49. Peterka, Josef. „Cestopis“. Encyklopedie literárních žánrů. Red. D. Mocná, J. Peterka a kol. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. S. 75-83.
 50. Toegel, Miroslav. „Jiří z Dráchova a jeho cesta do Číny“. Nový Orient 15, č. 8 (1960). S. 186-188.