RECONFIGURATION. DMITRY GLUKHOVSKY AND REALISM

Main Article Content

Anna Przybysz

Abstract

This article is an attempt to look at the latest novel by Dmitry Glukhovsky – Text – against the writer’s previous work. The author of the article draws attention to the continuous creative evolution of the Russian artist, as well as the wide range of his writing skills. The Text is a psychological novel that constitutes a successful marriage of classic themes, motifs or problems with what is current and strongly related to the progress of technology and changes in the perception of the reality. The author of the Text appears as a watchful observer of the world around him, who in his first realistic novel makes an accurate diagnosis of the condition of modern man.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Przybysz, A. (2019). RECONFIGURATION. DMITRY GLUKHOVSKY AND REALISM. Porównania, 23(2), 127-137. https://doi.org/10.14746/p.2018.23.18701
Section
Articles
Author Biography

Anna Przybysz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr, adiunkt w Zakładzie Komparatystyki Literacko-Kulturowej w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. W swoich badaniach uprawia głównie komparatystykę, zwłaszcza intersemiotyczną.

References

 1. Bachtin, Michał. Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. Natalia Modzelewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
 2. Balueva, Anna. „Dmitrij Gluhovskij: Vsevlastie specslužb – vsegda predvestnik poslednih vremen”. Sobesednik 26 (2018). Web. 16.01.2019. < https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20180711-dmitrijgluhovskij>
 3. Baudrillard, Jean. Symulakry i symulacja. Przeł. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!, 2005.
 4. Baudrillard, Jean. „Świat wideo i podmiot fraktalny”. Przeł. Andrzej Gwóźdź. Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych. Wybór, wprowadzenie i opracowanie A. Gwóźdź. Kraków: Universitas, 1994. S. 247-258.
 5. Brzoza, Halina. Dostojewski − między mitem, tragedią i apokalipsą. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995.
 6. Dmitry A. Glukhovsky. 2012. Web. 16.01.2019. <http://zagreb-eurocon2012.com/guests-of-honour/dmitry-a-glukhovsky/>
 7. Dostoevskij, Fedor. Polnoe sobranie sočinenij v tridcati tomah. Publicistika i pis’ma toma XVIII-XXX. Leningrad: Nauka, 1986.
 8. Èho Moskvy: Dmitrij Gluhovskij — Difiramb. 2015. Web. 16.01.2019. <https://echo.msk.ru/programs/dithyramb/1601598-echo/>
 9. Glukhovsky, Dmitry. Tekst. Przeł. Paweł Podmiotko. Kraków: Insignis Media, 2017.
 10. Tekst. Roman Dmitriâ Gluhovskogo. 2019. Web. 16.01.2019. <https://vk.com/text>
 11. Toporow, Władimir. „Petersburg i tekst petersburski literatury rosyjskiej: wprowadzenie do tematu”. 1991. Web. 16.01.2019. <http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1991-t82-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r-1991-t82-n2-s247-273/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1991-t82-n2-s247-273.pdf>
 12. Trunin, Sergej Evgen’evič. Recepciâ Dostoevskogo v russkoj proze konca XX-načala XXIvv. Minsk: Logvinov, 2006.