THE SONS OF STAŚ. COLONIAL MASCULINITIES IN FERDYNAND ANTONI OSSENDOWSKI’S YOUTH NOVELS

Main Article Content

Wacław Forajter

Abstract

The article The Sons of Staś. Colonial Masculinities in Ferdynand Antoni Ossendowski’s Youth Novels analyses the motif of male initiation in three narrative texts of the Polish popular writer from the interwar period: W poleskiej dżungli [In the Polesian Jungle], Mali zwycięzcy [Little Winners] and Skarb Wysp Andamańskich [The Treasure of the Andaman Islands]. Referring to postcolonial theory and the analysis of ideological discourses of the Second Polish Republic, the author examines novels with the aim to show representations of different cultures, masculinity models that existed in Poland and abroad in that period, and methods of their adaptation for the needs of children’s and youth literature.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Forajter, W. (2019). THE SONS OF STAŚ. COLONIAL MASCULINITIES IN FERDYNAND ANTONI OSSENDOWSKI’S YOUTH NOVELS. Porównania, 23(2), 279-295. https://doi.org/10.14746/p.2018.23.18712
Section
Articles
Author Biography

Wacław Forajter, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab., pracownik Zakładu Historii Literatury Poromantycznej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, krytyk, tłumacz. Autor trzech książek: „Zły” Leopolda Tyrmanda jako literatura „środka”. Tekst i konteksty, Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego i Pragnąć. Szkice o literaturze nowoczesnej. Publikował m. in. na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Tekstów Drugich”, „Wieku XIX”, „Przeglądu Humanistycznego” i „Kresów”. Interesuje się nową humanistyką, teorią postkolonialną, dyskursem postzależnościowym, teoriami kapitalizmu i psychoanalizą.

References

 1. Literatura podmiotu
 2. Ossendowski, Ferdynand Antoni. Mali zwycięzcy (Przygody dzieci w pustyni Szamo). Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas, 1930.
 3. Ossendowski, Ferdynand Antoni. Skarb Wysp Andamańskich. Warszawa: Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, 1935a.
 4. Ossendowski, Ferdynand Antoni. W polskiej dżungli. Warszawa-Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1935b.
 5. Literatura przedmiotu
 6. „Czarnoskóry żołnierz w pochodzie uzbrojony w karabin 7,9 mm Mauser wz. 1898 i pas z ładownicami”. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Web. 31.08.2018. <https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/102718/ced1810d0bc7e06eb07dcb1ca8283ed6/>
 7. Adorno Theodor W., Horkheimer Max. Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Przeł. Małgorzata Łukaszewicz. Przekład przejrzał i posłowiem opatrzył M.J. Siemek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.
 8. A.M. (wł. Antoni Małkowski). „Myśli o organizacji”. Skaut. Pismo młodzieży polskiej 6 (1912). S. 3-5.
 9. Budrewicz, Zofia. Lekcje polskiego krajobrazu. Międzywojenna proza podróżnicza dla młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013.
 10. Chrobak, Małgorzata. „Proza o tematyce lotniczej dla młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym. Rekonesans”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 12 (2014). S. 56-68.
 11. Connell, Raewyn. „Hégémonie, masculinité, colonialité”. Przeł. Joëlle Marelli. Genre, sexualité § sociéte 13 (2015). Web. 31.08. 2016. <https://journals.openedition.org/gss/3429>
 12. Engelking, Anna. „«Poleszuk» nieoswojony. Wokół funkcji chłopskości w konstruowaniu polskości”. Teksty Drugie 6 (2017). S. 68-94.
 13. Gandhi, Leela. Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne. Posłowie E. Domańska. Przeł. Jacek Serwański. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008.
 14. Joly, Vincent. „«Races guerrières» et masculinité en contexte colonial. Approche historiographique”. Clio. Femmes, Genre, Histoire 33 (2011). S. 139-156.
 15. Koziołek, Ryszard. „Męskość Stasia”. Znakowanie trawy albo praktyki filologii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
 16. Kowalski, Marek Arpad. Dyskurs kolonialny w Drugiej Rzeczpospolitej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010.
 17. Lewandowski, Janusz. „Po Dniach Morza”. Morze i Kolonie. Organ Ligi Morskiej i Kolonialnej 8 (1939). S. 4-10.
 18. Makarczyk, Janusz. Widziałem i słyszałem. Wspomnienia podróżnicze. Warszawa: Czytelnik, 1957.
 19. Małkowski, Antoni. Skauting jako system wychowania młodzieży. Lwów: Związek polskich gimnastycznych towarzystw sokolich, 1911.
 20. McClintock, Anne. Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. London: Routledge, 1995.
 21. Muszalski, Edward. Harcerstwo (skauting) a wychowanie człowieka. Warszawa: Księgarnia J. Lisowskiej, 1918.
 22. Pigoń, Stanisław. „Skauting polski wobec zadań wychowania narodowego”. Do podstaw wychowania narodowego. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1921.
 23. Radliński, Ignacy. Przeszłość w teraźniejszości. Zbiór dociekań i rozważań społeczno-naukowych. Warszawa: Skład główny Gebethnera i Wolffa, 1901.
 24. Sinha, Mrinalini. Colonial Masculinity. The ‚Manly Englishman’ and the ‚Effeminate Bengali’ in the Late Nineteenth Century. Manchester–New York: Manchester University Press, 1999.
 25. Śmieja, Wojciech. Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2016.
 26. Śmieja, Wojciech. „Od ideologii ciała do cielesności zideologizowanej. Sport i literatura w latach 1918-1939 (wybrane przykłady)”. Teksty Drugie 4 (2011). S. 28-48.
 27. Tomasik, Tomasz. „Uwagi do wciąż nienapisanej historii męskości w Polsce”. Pamiętnik Literacki 2 (2016). S. 5-17.
 28. Wojda, Dorota. Polska Szeherezada. Swoje i obce z perspektywy postkolonialnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.