ROMANTYZM I POSTKOLONIALIZM W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ

Main Article Content

Maciej Junkiert

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Junkiert, M. (2019). ROMANTYZM I POSTKOLONIALIZM W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ. Porównania, 23(2), 333-343. https://doi.org/10.14746/p.2018.23.18716
Section
Review articles
Author Biography

Maciej Junkiert

Dr hab., polonista i historyk idei. Adiunkt w Zakładzie Badań nad Tradycją Europejską UAM. Autor książek: Nowi Grecy. Historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft (2017) oraz Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida (2012). W 2011 roku obronił pracę doktorską w ramach Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademia »Artes Liberales« (UW, UAM). Stypendysta Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (2013), Programu START FNP (2013) oraz MNiSW (2014-2017). Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Konkursu im. Konrada i Marty Górskich. Główne zainteresowania naukowe: historia intelektualna w kontekście badań literackich, classical reception studies, filologia i narodziny nowoczesności. 

References

 1. Ashcroft Bill, Griffiths Gareth, Tiffin Helen. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literature. 2nd edition. Routledge: London and New York, 2002.
 2. Borowczyk, Jerzy. Rezydenci Orientu, mieszkańcy imperium. Pisma i losy filomatów na zesłaniu (1824–1870).
 3. Kuziak Michał, Nawrocki Bartłomiej, red. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, Cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2017. S. 181-206.
 4. Casanova, Pascale. Światowa republika literatury. Przeł. Elżbieta Gałuszka, Anna Turczyn. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2017.
 5. Czernik, Jakub. Peryferia przeciw centrum. Mochnackiego projekt literatury romantycznej w świetle postkolonializmu.
 6. Kuziak Michał, Nawrocki Bartłomiej, red. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, Cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2017. S. 377-394.
 7. Kieniewicz, Jan. Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu. Warszawa: Czytelnik, 1986.
 8. Kieniewicz, Jan. Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja. Warszawa: DiG, 2008.
 9. Kuziak, Michał. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym. Prolegomena. Kuziak Michał, Nawrocki Bartłomiej, red. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, Cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2017. S. 7-24.
 10. Kuziak, Michał. Juliusz Słowacki i pamięć imperium. Kuziak Michał, Nawrocki Bartłomiej, red. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, Cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2017. S. 441-468.
 11. Kuziak, Michał. Krasiński postkolonialnie. Wokół doświadczenia słabości poety. Kuziak Michał, Nawrocki Bartłomiej, red. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, Cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2017. S. 469-490
 12. Skórczewski, Dariusz. Romantyzm, postkolonializm i epistemologia. Kuziak Michał, Nawrocki Bartłomiej, red. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, Cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2017. S. 25-46.