O NOWYCH TENDENCJACH W BADANIACH NAD TRADYCJĄ USTNĄ. NA KANWIE KSIĄŻKI RAYMONDA F. PERSONA FROM CONVERSATION TO ORAL TRADITION

Main Article Content

Agnieszka Matkowska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Matkowska, A. (2019). O NOWYCH TENDENCJACH W BADANIACH NAD TRADYCJĄ USTNĄ. NA KANWIE KSIĄŻKI RAYMONDA F. PERSONA FROM CONVERSATION TO ORAL TRADITION. Porównania, 23(2), 359-363. https://doi.org/10.14746/p.2018.23.18719
Section
Review articles
Author Biography

Agnieszka Matkowska

Absolwentka filologii polskiej, etnolingwistyki oraz studiów doktoranckich z zakresu mongolistyki (UAM), laureatka stypendium A.B. Lord Fellowship in Oral Tradition w Center for Studies in Oral Tradition (University of Missouri, USA), zajmuje się badaniami nad buriacką tradycją ustną.

References

  1. Bakker, Egbert. Poetry in Speech: Orality and Homeric Discourse. Ithaca: Cornell University Press, 1996.
  2. Bonifazi Anna, Elmer David. “Composing Lines and Performing Acts: Clauses, Discourse Acts, and Melodic Units in a South Slavic Epic Song”. Orality, Literacy and Performance in the Ancient World, vol. 9. Ed. E. Minchin. Leiden: Brill, 2012. S. 89-109.
  3. Foley, John Miles. How to Read an Oral Poem. University of Illinois Press: Urbana and Chicago, 2000.
  4. Honko, Lauri, “Epic and Identity: National, Regional, Communal, Individual”. Oral Tradition 11/1 (1996). S. 18-36.
  5. Literatura ustna. Wybór tekstów, wstęp, kalendarium i bibliografia P. Czapliński. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2010.
  6. Lord, Albert B. Singer of Tales. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960. Polski przekład: Lord, Albert B. Pieśniarz i jego opowieść. Przeł. Paweł Majewski. Red. nauk. G. Godlewski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.
  7. Martin, Richard. The Language of Heroes. Speech and Performance in the Illiad. Ithaca: Cornell University Press, 1989.
  8. Oral Poetics and Cognitive Science. Ed. M. Antović, C. Pagán Cánovas. Berlin, Boston: De Gruyter, 2016.
  9. Person, Raymond F. From Conversation to Oral Tradition. A Simplest Systematics for Oral Traditions. London and New York: Routledge, 2016.
  10. Sacks Harvey, Schegloff Emanuel A., Jefferson Gail. “A Simplest Systematic for the Organization of Turn-taking for Conversation”. Language 50 (1974). S. 696-735.