OŚWIĘCIM, CHEAP BREAD, AND POTATOES IN THE WOUNDS: POLAND IN THE EYES OF CHINESE POETS.

Main Article Content

Joanna Krenz

Abstract

The paper analyzes representations of Poland in contemporary Chinese poetry. The author sketches the beginnings of the poetic dialogue between China and Poland which date back to the early 20th century and the history of these interactions until the late 1980s to focus subsequently on three works written after the year 1989: Yi Ping’s “Oświęcim, Spring, and Resurrection”, Wang Jiaxin’s “On the German-Polish Border”, and Lei Pingyang’s “Poems from Poland”. The reflection centers not as much on how the Chinese poets depict Poland as on what these images tell of the Chinese poets themselves. The Poland that emerges from their writings is an alternative space in which they can safely engage in discussions concerning their own history and tradition, settling with the mistakes, myths, and utopias of China’s cultural past.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Krenz, J. (2019). OŚWIĘCIM, CHEAP BREAD, AND POTATOES IN THE WOUNDS: POLAND IN THE EYES OF CHINESE POETS. Porównania, 24(1), 213-230. https://doi.org/10.14746/por.2019.1.17
Section
Articles
Author Biography

Joanna Krenz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Joanna Krenz – dr, magister sinologii i filologii polskiej, w 2018 roku obroniła doktorat na UniwersytecieLejdejskim. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Sinologii UAM. Zajmuje się współczesnąliteraturą chińską, w szczególności poezją i eseistyką, w perspektywie interkulturoweji interdyscyplinarnej. Opracowała i przetłumaczyła wybór poezji Yu Jiana Świecie wejdź(2017), jest także autorką przekładu tomiku poetyckiego Li Hao Powrót do domu (2018) orazwspomnień Harry’ego Wu Zimny wiatr. Pamiętnik z lat spędzonych w chińskim gułagu (2018)i powieści Yan Lianke „Sen wioski Ding”.

References

 1. Even-Zohar, Itamar. „Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim”. Przeł. Magda Heydel.
 2. Współczesne teorie przekładu. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków: Znak, 2009. S. 197-203.
 3. Guo, Moruo. Nüshen [Bogini]. Beijing: Renmin Wenxue Chubanshe, 2000.
 4. Krenz, Joanna. „Jak kona ikona. W 24. rocznicę śmierci Hai Zi”. NaTematChin. 2013a. Web. 8.12.2018 < http://natematchin.pl/jak-kona-ikona-w-24-rocznice-smierci-hai-zi/>
 5. Krenz, Joanna. „W Chińskiej Republice Literackiej. O życiu i twórczości Mo Yana”. Polonistyka 4 (2013b). S. 40-44.
 6. Lei, Pingyang. “Bolan shipian” [Wiersze z Polski]. Lei Pingyang boke. 2013. Web. 8.12.2018 < http://blog.sina.com.cn/s/blog_bf7f84ca0101hngh.html>
 7. Lei, Pingyang. Shanshui ke [Lekcje krajobrazu]. Beijing: Zuojia Chubanshe, 2015.
 8. Li, Yinan. „Recepcja literatury polskiej w Chinach: teoria i dzieje”. Postscriptum Polonistyczne 2(18) (2016). S. 171-185.
 9. Lovell, Julia. The Politics of Cultural Capital: China’s Quest for a Nobel Prize in Literature. Honolulu: University of Hawaii Press, 2006.
 10. Lu, Xun. Moluo shili shuo [O sile poezji Mara]. Tianjin: Tianjin Renmin Chubanshe, 1982.
 11. Ming, Di. “A Survey of Poets’ Favorites, Chinese & Western: Ten Chinese Poets Share Their Influences”. Poetry International Web. 2016. Web. 8.12.2018 < https://www.poetryinternational.org/pi/cou_article/27628/A-Survey-of-Poets-Favorites-Chinese-Western/en/nocache>
 12. Shen, Haobo. “Hou kouyu xiezuo zai dangxia de kenengxing” [Możliwości pisania post-potocznego obecnie]. Shi tansuo 4 (1999). S. 34-42.
 13. van Crevel, Maghiel. Chinese Poetry in Times of Mind, Mayhem and Money. Leiden: Brill, 2008.
 14. Wang, Jiaxin. “Zai De-Bo bianjing” [Na granicy niemiecko-polskiej]. Z archiwum autora, 2017.
 15. Yi, Ping. „Aosiweixin, chuntian yu fuhuo” [Oświęcim, wiosna i zmartwychwstanie]. Boxun. 2003. Web. 8.12.2018 < https://blog.boxun.com/hero/yiping/2_1.shtml>
 16. Yi, Ping. „Wizyta w Oświęcimiu”. Przeł. Joanna Krenz. 2013. Web. 8.12.2018
 17. Yu Jian. Świecie wejdź / Shijie a ni jinlai ba. Wstęp i przeł. Joanna Krenz. Warszawa: Dialog, 2017.