LAND OF OBLIVION (LA TERRE OUTRAGÉE, 2012) BY MICHALE BOGANIM AS A POSTTRAUMATIC FILM

Main Article Content

Beata Waligórska-Olejniczak

Abstract

LAND OF OBLIVION (LA TERRE OUTRAGÉE, 2012)BY MICHALE BOGANIM AS A POSTTRAUMATIC FILM. “PORÓWNANIA” 1 (24), 2019. Vol.XXIV, P. 85-94. ISSN 1733-165X. The aim of the article is the analysis of Michale Boganim’s film Land of Oblivion from the point of view of contemporary trauma and memory studies. Taking advantage of the scientific notions worked out in the field of those studies, it is stated that the work can be regarded as a posttraumatic film first of all on account of its core problem, which is the Chernobyl disaster and its consequences shown through the prism of the milieu. Boganim encodes the trauma of the witness in the body and mind of the human being who is not able to work through it. Badly located nostalgia, melancholy and kinetic hyperactivity function in the film as signs which allow the audience to take part in the tragedy of the characters, a kind of repetitive code motivating the reflection on the mechanisms of remembering and forgetting.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Waligórska-Olejniczak, B. (2019). LAND OF OBLIVION (LA TERRE OUTRAGÉE, 2012) BY MICHALE BOGANIM AS A POSTTRAUMATIC FILM. Porównania, 24(1), 85-94. https://doi.org/10.14746/por.2019.1.8
Section
Articles
Author Biography

Beata Waligórska-Olejniczak, Adam Mickiewicz University in Poznań

dr hab., prof. UAM, redaktor naczelna czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia”. W latach 2004-2005 studiowała i pracowała w Northwestern University w Evanston (IL, USA). W 2016 roku uzyskała stypendium fundacji Archimedes na pobyt badawczy na uniwersytecie w Tartu (Estonia). Autorka książek: „Sacrum” w drodze. „Moskwa-Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa i „Pulp Fiction” Quentina Tarantino w kluczu montażowego czytania (2013), „Sceniczny gest” w sztuce A. P. Czechowa „Mewa” i „taniec wyzwolony” jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej (2009) oraz Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackieji filmowej (2017, we współpracy). Zainteresowania badawcze: współczesne kino rosyjskie i amerykańskie, literatura modernizmu i postmodernizmu rosyjskiego.

References

 1. Adams, Mark. “Land of Oblivion”. Screen Daily. 4 November 2011. Web. 12.12.2018 https://www.screendaily.com/-land-of-oblivion/5034413.article
 2. Artwińska Anna, et al. „Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne w literaturze polskiej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 25 (2015). S. 9-18.
 3. Bennett, Jill. „Wnętrza, zewnętrza: trauma, afekt i sztuka”. Przeł. Anna Kowalcze-Pawlik, Tomasz Bilczewski.
 4. Pamięć i afekty. Red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2014. S. 145-179.
 5. Caruth, Cathy. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore: John Hopkins University Press, 1996.
 6. Felperin, Leslie. Land of Oblivion. Web. 12.12.2018 https://variety.com/2011/film/reviews/land-of-oblivion-1117945981/
 7. Golka, Marian. Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009.
 8. Grynberg, Mikołaj. Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.
 9. Hirsch, Joshua. „Postmodernizm, drugie pokolenie i międzykulturowe kino posttraumatyczne”. Przeł. Tomasz Bilczewski, Anna Kowalcze-Pawlik. Antologia studiów nad traumą. Red. T. Łysak. Kraków: Universitas, 2015. S. 253-284.
 10. Hundorova, Tamara. „Czarnobyl, nuklearna apokalipsa i postmodernizm”. Przeł. Iwona Boruszkowska. Teksty Drugie 6 (2014). S. 249-263.
 11. Kiang, Jessica. Marrakech Film Festival ’11 Reviews: ‘Land of Oblivion’ Starring Olga Kurylenko & ‘180°’ The Swiss-German Version Of ‘Crash’ (Basically). Web. 12.12.2018 http://www.indiewire.com/2011/
 12. LaCapra, Dominick. „Trauma, nieobecność, utrata”. Przeł. Katarzyna Bojarska. Antologia studiów nad traumą. Red. T. Łysak. Kraków: Universitas, 2015. S. 59-107.
 13. La terre outragée. Reż. Michale Boganim. Francja-Niemcy-Polska-Ukraina: Les Films du Poisson, 2011.
 14. Leociak, Jacek. Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji. Warszawa: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk/Fundacja Akademia Humanistyczna, 2009.
 15. Pheifer, Moritz. “Interview. Michale Boganim on Land of Oblivion”. East European Film Bulletin 9 (2011).S. 1-2.
 16. Shoji, Kaori. ‘Land of Oblivion’. Chernobyl film offers lessons for Japan. Web. 12.12.2018 https://www.japantimes.co.jp/culture/2013/02/08/films/film-reviews/land-of-oblivion/#.WxU-LoouCUk
 17. Young, Neil. Land of Oblivion: Venice Film Review. Web. 12.12.2018 https://www.hollywoodreporter.com/review/land-oblivion-venice-film-review-232243