THE HOLOCAUST TRAGEDY AND JEWISH SITES OF MEMORY IN UKRAINE IN THE NOVEL EVERYTHING IS ILLUMINATED BY J. S. FOER

Main Article Content

Marta Siekierska

Abstract

Marta Siekierska, THE HOLOCAUST TRAGEDY AND JEWISH SITES OF MEMORY IN UKRAINE IN THE NOVEL EVERYTHING IS ILLUMINATED BY J. S. FOER. “PORÓWNANIA” 1 (24), 2019. Vol. XXIV, P. 135-145. ISSN 1733-165X. The aim of this paper is to analyze the novel Everything is illuminated by Jonathan Safran Foer with consideration of the relation of the form and language to historical trauma experienced by the hero of this novel. The distinctive form and language employed by the author account for an innovative restatement of the history and the theme of extermination. The paper also addresses the landscape of the Ukrainian-Polish borderline, in Foer’s work portrayed as one marked by historical, metaphysical and cultural borders. The subsequent object of analysis is the rich symbolism of Everything is illuminated which accentuates the sense of meaningful absence, the blank space of memory that remains after the annihilation of the Jewish community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Siekierska, M. (2019). THE HOLOCAUST TRAGEDY AND JEWISH SITES OF MEMORY IN UKRAINE IN THE NOVEL EVERYTHING IS ILLUMINATED BY J. S. FOER. Porównania, 24(1), 135-145. https://doi.org/10.14746/por.2019.1.12
Section
Articles
Author Biography

Marta Siekierska, Adam Mickiewicz University in Poznań

doktorantka w Zakładzie Komparatystyki Literacko-Kulturowej w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. Absolwentka filologii rosyjskiej (profil przekładoznawczy) i wschodoznawstwa. Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska, kinematografia, zastosowanie teorii spacjalnych w literaturze, historia i kultura państw byłego obszaru ZSRR oraz państw postjugosłowiańskich.

References

 1. Aarons Victoria, Berger Alan L. “Third-Generation Holocaust Representation: Trauma, History, and Memory”. 2017. Web.02.04.2019. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt22727kb.4>
 2. Bachtin, Michaił. Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. Natalia Modzelewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
 3. Bojarska, Katarzyna. „Myślenie z wnętrza pustki: od nieobecności do utraty”. Teksty drugie 5 (2014). S. 47-63.
 4. Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz. Reż. Krzysztof Kopczyński. Warszawa: Eureka Media, 2015.
 5. Erner, Guillaume. Kozioł ofiarny? Genealogia modelu wyjaśniającego antysemityzm. Przeł. Ewa Burska. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2016. S. 142-186.
 6. Foer, Jonathan Safran. Wszystko jest iluminacją. Przeł. Michał Kłobukowski. Warszawa: W.A.B., 2002.
 7. Hudson, Gabe. “Everything is Interrogated”. 2005. Web. 02.04.2019 <https://www.villagevoice.com/2005/03/22/everything-is-interrogated/>
 8. Keyes, Berit Haugen. “Everything is illuminated? Jonathan Safran Foer in interview”. Web. 20.12.2018. <https://www.threemonkeysonline.com/everything-is-illuminated-jonathan-safran-foer-in-interview/>
 9. Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza powszechna, 1990.
 10. LaCapra, Dominick. „Trauma, nieobecność, utrata”. Przeł. Katarzyna Bojarska. Antologia studiów nad traumą. Red. T. Łysak. Kraków: Universitas, 2015. S. 63-65.
 11. Pindel, Tomasz. Realizm magiczny - przewodnik (praktyczny). Kraków: Universitas, 2014.
 12. Propst, Lisa. “«Making One Story»? Forms of Reconciliation in Jonathan Safran Foer’s «Everything Is Illuminated» and Nathan Englander’s «The Ministry of Special Cases»”. 2011. Web. 02.04.2019. <https://www.jstor.org/stable/23035242>
 13. Roszak, Joanna. „Oświetlające się plany. Ciche i dalekie w Extremely Loud and Incredibly Close Jonathana Safrana Foera”. Studia Litteraria et Historica 2 (2013). S. 412-422.
 14. Sundberg, Clyne Sarah. “We need to speak more about Israel”. 2017. Web. 02.04.2019. <https://judiskkronika.se/1489-2/>
 15. Wszystko jest iluminacją. Reż. Liev Schreiber. Burbank: Warner Independent Pictures, 2005.
 16. „Zofiówka (Trachimbrod)”. Web. 20.12.2018. <https://sztetl.org.pl/en/towns/z/1313-zofiowka-trachimbrod/99-history/138329-history-of-community>