A FANTASY COMING TO LIFE AND THE POSTCOLONIAL SHAME – POLISH MIGRATION NARRATION IN THE BRITISH ISLES.

Main Article Content

Magdalena Jaremek

Abstract

Magdalena Jaremek, A FANTASY COMING TO LIFE AND THE POSTCOLONIAL SHAME – POLISH MIGRATION NARRATION IN THE BRITISH ISLES. “PORÓWNANIA” 1 (24), 2019. Vol. XXIV, P. 163-174. ISSN 1733-165X. The article concerns Polish contemporary migration narratives in the British Isles after Poland’s accession to the European Union. The author analyses selected novels and short stories through the prism of psychoanalysis and postcolonial theory, utilizing the concept of ‘surrogate hegemon’ proposed by Ewa M. Thompson. From the partitions in the late 1700s until the demise of communism in 1989, the conquered Polish population repeatedly experienced shame and humiliation. These experiences left an indelible mark on the minds of numerous Poles who drifted off into the fantasy of the idealized West. Social changes, such as globalization and open borders, fostered the translocation of a large number of predominantly young and middle-aged Poles to the British Isles. Thus, the fantasy has come true, yet bringing about unexpected results: Polish postcolonial subject, having reached the dream location, was eventually given opportunity to confront their utopian expectations with harsh reality. The author seeks an answer to the question how postcolonial resentment, founded on the victim’s memory and further intensified by present experiences of embarrassment and intimidation in the migrant destination society, influences the subject’s identity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jaremek, M. (2019). A FANTASY COMING TO LIFE AND THE POSTCOLONIAL SHAME – POLISH MIGRATION NARRATION IN THE BRITISH ISLES. Porównania, 24(1), 163-174. https://doi.org/10.14746/por.2019.1.14
Section
Articles
Author Biography

Magdalena Jaremek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

doktorantka literaturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Przygotowuje rozprawę na temat współczesnej prozy polskiej powstającej na Wyspach Brytyjskich.

References

 1. Bewes, Thimothy. The Event of Postcolonial Shame. Princeton: Princeton University Press, 2010.
 2. Bhabha, Homi. Miejsca kultury. Przeł. Tomasz Dobrogoszcz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 3. Buden, Boris. Strefa przejścia. O końcu komunizmu. Przeł. Michał Sutowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.
 4. Czapliński, Przemysław. „Kontury mobilności”. Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku. Red. P. Czapliński, R. Makarska, M. Tomczok. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. S. 9-42.
 5. Czerwiński, Piotr. Międzynaród. Warszawa: Świat Książki, 2011.
 6. Czerwiński, Piotr. Przebiegum życiae, czyli kartonowa sieć. Warszawa: Świat Książki, 2009.
 7. Dąbrowski, Mieczysław. Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej. Izabelin: Świat Literacki, 2001.
 8. Gruchawka, Ryszard Adam. Buty emigranta. Warszawa: Ex Libris, 2007.
 9. Gundorova, Tamara. „Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przypadek ukraiński”. Przeł. Agnieszka Matusiak, Magdalena Smolińska. Porównania 4 (2007). S. 71-81.
 10. Internalizacja [hasło w:] Słownik psychologii. Red. A. S. Reber, E S. Reber. Przekł. pod red. Idy Kurcz, Krystyny Skarżyńskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005.
 11. Jodko, Mirosław. „Neokolonializm współczesny – mit czy rzeczywistość (doświadczenia Polski – wybrane aspekty)”. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 214 (2015). S. 143-154.
 12. Kopaczewski, Grzegorz. Global nation. Obrazki z czasów popkultury. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2004.
 13. Ławreniuk, Krystian. Ziemia wróżek. Brzeg: Wydawnictwo Stowarzyszenie Żywych Poetów, 2014.
 14. Martynowska, Ada. Karpie, łabędzie i Big Ben. Katowice: Sonia Draga, 2009.
 15. Miłosz, Czesław. Wiersze wszystkie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2011.
 16. Nasiłowska, Anna. „Emigracja i migracja”. Teksty Drugie 3 (2016). S. 7-8.
 17. Pratt, Mary Louise. Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja. Przeł. Ewa Elżbieta Nowakowska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 18. Skórczewski, Dariusz. Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 19. Skrzypniak, Ryszard. „Transmisja międzypokoleniowa wartości wychowawczych w rodzinie”. Roczniki Socjologii Rodziny XIII (2001). S. 149-160.
 20. Sturis, Dionisios. Gdziekolwiek mnie rzucisz. Wyspa Man i Polacy. Historia splątania. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2015.
 21. Suskiewicz, Łukasz. Egri bikaver. Szczecin, Bezrzecze: Wydawnictwo Forma, Stowarzyszenie OFFicyna, 2009.
 22. Ślipko, Łukasz. Pokój z widokiem na Dunnes Stores. Opole: Wydawnictwo RB, 2011.
 23. The Pervert’s Guide to Cinema. Reż. Sophie Fiennes. Wielka Brytania, Holandia: A Lone Star, Mischief Films, Amoeba Film, 2006.
 24. Thompson, Ewa M. „Postkolonialne refleksje na marginesie pracy zbiorowej From Sovietology to Postcoloniality: Poland and Ukraine from Postkolonial Perspective pod redakcją Janusza Korka”. Porównania 5 (2008). S. 113-125.
 25. Winnicka, Ewa. Angole. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014.
 26. Wyszkowski, Michał. Na lewej stronie świata. Warszawa: Wydawnictwo MG, 2010.
 27. Žižek, Slavoj. Wzniosły obiekt ideologii. Przeł. Joanna Bator, Paweł Dybel. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.