I’m translating – Am I writing? On Translating Self-referential Poems

Main Article Content

Agnieszka Waligóra

Abstract

The article describes an attempt to conduct an experimental translation of a self-referential poems with the conversion of the subjective “I who write” into the subjective “I who translate”. It contains numerous translations of three poems (written by Robert Lowell, Frank O’Hara and Jane Kenyon). They are interpreted and compared with the original works and provided with commentary, which situates them in a broader translatological and theoretical context. The translations were made by the students of the translation speciality (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Adam Mickieiwcz Univeristy in Poznań).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Waligóra, A. (1). I’m translating – Am I writing? On Translating Self-referential Poems. Porównania, 26(1), 77-102. https://doi.org/10.14746/por.2020.1.5
Section
Articles

References

 1. Balcerzan, Edward. Literatura z literatury. Strategie tłumaczy. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 1997.
 2. Benjamin, Walter. „Zadania tłumacza”. Przeł. Adam Lipszyc. Literatura na świecie 5-6 (2011). S. 478-479.
 3. Chesterman, Andrew. Memes of Translation. The spread of ideas in translation theory. Revised edition. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins, 1997.
 4. Genette, Gérard. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Przeł. Tomasz Stróżyński, Aleksander Milecki. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz terytoria, 2014.
 5. Jakobson, Roman. „Językowe aspekty tłumaczenia”. Przeł. Zofia Sroczyńska. Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Red. S. Pollak. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. S. 109-115.
 6. Jarniewicz, Jerzy. Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2018.
 7. Kenyon, Jane. Collected Poems. Saint Paul: Greywoolf Press, 2005.
 8. Lowell, Robert. „Epilog”. Przeł. Piotr Sommer. O krok od nich. Przekłady z poetów amerykańskich z reprodukcjami obrazów Jane Freilicher. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2018. S. 297.
 9. Lowell, Robert. Epilogue, Day by Day. London and Boston: Farrar, Straus and Giroux, 1977.
 10. O’Hara, Frank. „Do Larry Riversa”. Twoja pojedynczość. Wybrał, przełożył i posłowiem opatrzył Piotr Sommer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. S. 25.
 11. O’Hara, Frank. To Larry Rivers, The Collected Poems of Frank O’Hara. Red. D. Allen. Wstęp J. Ashbery. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, 1995. S. 128.
 12. Święch, Jerzy. „Przekłady i autokomentarze”. Polska myśl przekładoznawcza. Red. P. Bukowski, M. Heydel. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. S. 193-216. Wyd. 1: 1984.