Omnipresent Invisibility. The Identity of the Translator: the Case of Paweł Hulka-Laskowski and His Translation of the Self and Sex Book Series

Main Article Content

Joanna Sobesto

Abstract

The main aim of this paper is to look at the biography of Paweł Hulka-Laskowski, a theologian, pedagogue, writer and diplomat, through the perspective of his perennial work as a translator. Unlike his contemporaries – translators active in the interwar period in Poland, Hulka-Laskowski is still well-recognized, the collective memory of him is, however, refracted, often omits his translation work. The paper demonstrates that his experience as a translator was key to his entire professional and private life – both were related to the translation of the series for American teenagers What a Young Man (Woman) Ought to Know.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sobesto, J. (2020). Omnipresent Invisibility. The Identity of the Translator: the Case of Paweł Hulka-Laskowski and His Translation of the Self and Sex Book Series. Porównania, 26(1), 217-233. https://doi.org/10.14746/por.2020.1.12
Section
Articles
Author Biography

Joanna Sobesto, Uniwersytet Jagielloński

doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini Koła Naukowego Przekładoznawców UJ wKoło Tłumaczeń. Obecniepracuje nad rozprawą doktorską poświęconą politykom przekładu w dwudziestoleciu międzywojennym. Interesuje się studiami nad tłumaczem/tłumaczką orazhistorią mówioną.

References

 1. Chesterman, Andrew. “The Name and Nature of Translator Studies”. Hermes 42 (2009). S. 13-22.
 2. Jarniewicz, Jerzy. „Antygony wracają albo o emancypacji przekładu literackiego”. Pluszka, Adam. Wte i wewte. Z tłumaczami o przekładzie. Gdańsk: słowo/
 3. obraz terytoria, 2016. S. 7-16.
 4. Hermans, Theo. Narada języków. Red. M. Heydel, K. Szymańska. Przeł. Agnieszka Dauksza et al. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 5. Hoffman, Eva. Lost in Translation: A Life in a New Language. London: Penguin Books, 1990.
 6. Hulka-Laskowski, Paweł. „Boy – mędrzec”. Wiadomości Literackie 14 (1928). S. 3.
 7. Hulka-Laskowski, Paweł. „O dyskwalifikację tłumaczenia”. Wiadomości Literackie 11 (1928). S. 4.
 8. Hulka-Laskowski, Paweł. „O dyskwalifikację przekładu «Babuni», do redaktora Wiadomości Literackich”. Wiadomości Literackie 17 (1928). S. 4.
 9. Hulka-Laskowski, Paweł. „Kult niekompetencji recenzentów”. Wiadomości Literackie 40 (1929). S. 4.
 10. Hulka-Laskowski, Paweł. Mój Żyrardów. Z dziejów polskiego miasta i życia pisarza. Żyrardów: Urząd Miejski, 2001.
 11. Kurowska, Elżbieta. Recepcja literatury angielskiej w Polsce 1932-1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
 12. Pym, Anthony. Method in Translation Theory. Manchester: St Jerome Publishing, 1998.
 13. Rosica, Franciszek [Hulka-Laskowski, Paweł]. Polsko, Twa zguba w Rzymie! Chicago: Przebudzenie, 1930.
 14. Sikorska-Kulesza, Jolanta. „«Skąd się wziął twój braciszek?» Początki dyskusji o wychowaniu seksualnym dzieci i młodzieży na ziemiach polskich”. Kobieta i małżeństwo. Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2004. S. 25-42.
 15. Stall, Sylvanus. O czem młody człowiek wiedzieć powinien. Przeł. Paweł Hulka-Laskowski. Łódź: Kompas, 1925.
 16. Tys Agnieszka Teresa, Leszczyński Rafał Marcin. „Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej: Paweł Hulka-Laskowski – pisarz,
 17. religioznawca, bibliofil i pedagog (Łódź, 29-30.05.2015)”. Studia z Teorii Wychowania. T. 6. 3 (2015). S. 219-223.