Translations as Icebergs, Translators as Navigators: a Poetic Case Study

Main Article Content

Agnieszka Gicala

Abstract

Following the iceberg model of culture, the present study offers a view of a poetic text and its translations as the tips of cultural-linguistic icebergs. This assigns to the translator the task of navigating the meanders of the source and target languages as well as diving below the surface of words. This thesis is exemplified by an analysis of English translations of Wisława Szymborska’s poem Rozmowa z kamieniem with its keyword kamień and its underlying cultural-linguistic foundations, supported by the concept of linguistic worldview. Hopefully, in this framework the human factor in translation still is, and will always be, irreplaceable.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gicala, A. (2020). Translations as Icebergs, Translators as Navigators: a Poetic Case Study. Porównania, 26(1), 267-280. https://doi.org/10.14746/por.2020.1.15
Section
Articles
Author Biography

Agnieszka Gicala, Uniwersytet Jagielloński

dr hab., anglistka, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Przekładu Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, tłumaczka. Zainteresowania naukowe: językowy obraz świata; językoznawstwo kognitywne, a w nimkognitywna teoria metafory i integracji pojęciowej; zastosowanie tych pojęć w przekładzie;język religii i przekład tekstów religijnych; przekład literacki. Autorkaksiążek Expressing the Inexpressible In Mystical Experience. Conceptual Metaphor and Blending in Translations of ‘The Cloud of Unknowing’ (2006) i Przekładanieobrazu świata. Językowy obraz świata w przekładzie artystycznym (2018).Email: agicala@onet.pl

References

 1. Agar, Michael. “Culture: Can you take it anywhere? Invited Lecture Presented at the Gevirtz Graduate School of Education, University of California at Santa Barbara.” International Journal of Qualitative Methods, 5(2) June 2006. Web. 01.06.2019.
 2. Balbus, Stanisław. Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996.
 3. Bartmiński, Jerzy. Aspects of Ethnolinguistics. Transl. Adam Głaz, Ed. Jörg Zinken. London: Equinox Publishing Ltd., 2012[2009].
 4. Brajerska-Mazur, Agata. Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie. Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 5. Gicala, Agnieszka. Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w przekładzie artystycznym. Kraków: Universitas, 2018.
 6. Głaz, Adam, Danaher David S., Łozowski Przemysław, eds. The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture. London: Versita, 2013.
 7. Gralewicz-Wolny, Iwona. Poetka i świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
 8. Hall, Edward T. The Silent Language. Garden City: Doubleday, 1959.
 9. Katan, David. “Translation as intercultural communication”. The Routledge Companion to Translation Studies. Ed. Jeremy Munday. London: Routledge, 2009. Pp. 74-92.
 10. Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990.
 11. Nyczek, Tadeusz. Jarmark cudów. 30 × Szymborska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2015.
 12. Pajdzińska, Anna. “The Linguistic Worldview and Literature”. The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture. Ed. Adam Głaz, David S. Danaher, Przemysław Łozowski (eds.). London: Versita, 2013. Pp. 41-59.
 13. Stala, Marian. “Radość czytania Szymborskiej.”. Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, prepared by Stanisław Balbus, Dorota Wojda. Ed. Jerzy Illg. Kraków: Znak, 1996. Pp. 88-110.
 14. Stockwell, Peter. Cognitive Poetics: An Introduction. London: Routledge, 2002.
 15. Szymborska, Wisława. Wislawa Szymborska – Odczyt Noblowski 1996. Poeta i Świat, https://tinyurl.com/y88pfxjl, 1996, Web. 4.08.2015.
 16. Szymborska, Wisława. Nic dwa razy. Wybór wierszy / Nothing Twice. Selected Poems. Trans. Stanisław Barańczak and Clare Cavanagh, afterword by Stanisław Barańczak. Kraków: Wydawnictwo Literackie („Seria Dwujęzyczna”), 1997.
 17. Szymborska, Wisława. Miracle Fair. Selected Poems of Wisława Szymborska. Transl. Joanna Trzeciak. New York: W. W. Norton & Company, 2002[2001].
 18. Wierzbicka, Anna. Understanding Cultures Through Their Key Words. Oxford: Oxford University Press, 1997.