Slavs and Tatars and the Performative Proposal for Polish Comparative Culture Studies

Main Article Content

Łucja Iwanczewska

Abstract

The article is a view of Polish comparative culture studies through the prism of performance science understood as the study of performative processes of establishments. The author shows that performance can become a proposal for comparative methodologies. By analyzing the strategies of the artistic and scientific collectiveSlavs and Tatars, she shows how knowledge and history are produced in a performative way, how dependencies and relationships between disciplines of knowledge and cultural texts are created.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Iwanczewska, Łucja. (2020). Slavs and Tatars and the Performative Proposal for Polish Comparative Culture Studies. Porównania, 26(1), 345-358. https://doi.org/10.14746/por.2020.1.20
Section
Articles
Author Biography

Łucja Iwanczewska, Uniwersytet Jagielloński

dr, adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowych studiów z zakresu Gender w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Autorka książek monograficznych: Muszę się odrodzić. Inne spotkania z dramatami Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Samoprezentacje. Sade i Witkacy. Laureatka konkursu wydawniczego organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami performatywności zjawisk kultury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuk performatywnych. Publikowała w „Dialogu”, „Didaskaliach”, „Performerze”, „Polish Theatre Journal”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Kontekstach” „Tekstach Drugich”, w wielu pracach zbiorowych polskich i zagranicznych. Aktualnie przygotowuje autorską monografię Nieudane emancypacje. Polski (de)montaż kulturowy lat 90.E-mail: lucja.iwanczewska@uj.edu.pl

References

 1. Bilczewski, Tomasz. Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków: Universitas, 2010.
 2. Braidotti, Rosi. Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. Przeł. Aleksandra Derra. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
 3. Braidotti, Rosi. „Poprzez nomadyzm”. Przeł. Aleksandra Derra. Teksty Drugie 6 (2007). S.107-127.
 4. Domańska, Ewa. „Historia ratownicza”. Teksty Drugie 5 (2014). S. 12-26.
 5. Foster, Hal. „Archiwa sztuki nowoczesnej”. Przeł. Paweł Polit. Obieg 22 (2007).
 6. Hejmej, Andrzej. „Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne”. Literatura i wiedza. Red. W. Bolecki, E. Dąbrowska. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2006. S. 74-91.
 7. Hejmej, Andrzej. Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej. Kraków: Universitas, 2008.
 8. Hejmej, Andrzej. „Interkulturowość – literatura – komparatystyka”. Teksty Drugie 6 (2009). S. 34-47.
 9. Hejmej, Andrzej. „Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja”. Teksty Drugie 5 (2010). S. 53-64.
 10. Hejmej, Andrzej. „Komparatystyka i (inna) historia literatury”. Ruch Literacki 4-5 (2012). S. 401-422.
 11. Hejmej, Andrzej. Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe. Kraków: Universitas, 2013.
 12. Hejmej, Andrzej. „Nowa komparatystyka i comparatisme quand même”. Rocznik Komparatystyczny 6 (2015). S. 91-106.
 13. Kosiński, Dariusz. „Tratwa i cuma”. Didaskalia 77 (2007). S. 121-124.
 14. Kosiński, Dariusz. „Performatyka – na co komu ten klucz?”. Performance Studies: Sources and Perspectives / Performatyka: źródła i perspektywy. Red. J. Tyszka.
 15. Poznań: Wydawnictwo „Kontekst”, 2014. S. 58-76.
 16. Kosiński, Dariusz. Performatyka w(y)prowadzenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
 17. Krajewska, Anna. „Dyskurs performatywny w literaturoznawstwie”. Przestrzenie Teorii 9 (2008). S. 143-162.
 18. Krajewska, Anna. „Performatywność reprezentacji”. Przestrzenie Teorii 28 (2017). S. 7-17.
 19. Krajewska, Anna. „Humanistyka performatywna”. Przestrzenie Teorii 29 (2018). S. 31-86.
 20. Krajewska, Anna. Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.
 21. Krajewska Anna, Ulicka Danuta, Dobrowolski Piotr, red. Dramatyczność i dialogowość w kulturze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010.
 22. Kurz, Iwona. „Nie chcemy być nowocześni”. Web. 14.01.2020. <https://tinyurl.com/yaz3f387>
 23. Kuziak, Michał. „Komparatystyka na rozdrożu”. Porównania 4 (2007). S. 11-20.
 24. Nycz, Ryszard. Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2017.
 25. Slavs and Tatars. Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz. London: Book Works, 2013.
 26. Slavs and Tatars. Web. 12.01.2020. <https://slavsandtatars.com/about>
 27. Sok z kiszonek. Rozmowa z Slavs and Tatars. Rozmawiają Katarzyna Czeczot i Ewa Tatar. Web. 15.01.2020. <https://tinyurl.com/yahf7r4g>
 28. Spivak, Gayatri Chakravorty. Death of a Discipline. New York: Columbia University Press, 2003.
 29. Sugiera, Małgorzata. „Praktyki kontrfaktualne w narracjach naukowych i fikcjonalnych”. Teksty Drugie 1 (2017). S.176-186.