Film Zostawcie Robinsona! czyli węgiersko-kubańska interpretacja przygód bohatera powieści Defoe oraz inne filmowe adaptacje losów Robinsona Crusoe

Main Article Content

Grzegorz Bubak

Abstrakt

Historia Robinsona Crusoe została w filmie opowiedziana wielokrotnie, czasem z dochowaniem wierności oryginałowi literackiemu, częściej z licznymi odstępstwami i mniej lub bardziej pomysłowymi wariantami. Twórcy różnej rangi i autoramentu wpisywali przygody bohatera w liczne schematy gatunkowe, poczynając – w sposób najbardziej naturalny – od filmu przygodowego, a kończąc na komedii i science fiction. Inspiracji dostarczał raczej Daniel Defoe niż prototyp jego bohatera – Alexander Selkirk. Co ciekawe, daleko idące transkrypcje przygód Robinsona pojawiły się już w latach trzydziestych ubiegłego wieku. O tym, co działo się wcześniej, niewiele wiadomo. Filmy, o których informacje można znaleźć, przeważnie uchodzą za zaginione. W swoim tekście piszę o węgiersko-kubańskiej wersji przygód Robinsona Crusoe oraz o innych filmach, które w pewnym stopniu mogły być dla reżysera tego dzieła, Pétera Tímára inspiracją.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Robinsonada: konteksty intermedialne
Biogram autora

Grzegorz Bubak, Uniwersytet Jagielloński

Grzegorz Bubak – dr hab., adiunkt w Zakładzie Filologii Węgierskiej UJ, absolwent hungarystyki i filmoznawstwa UJ, zajmuje się historią kinematografii węgierskiej oraz historią Węgier w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem roli kultury. Opublikował m. in. monografie Twórczość filmowa Istvána Szabó (2003) oraz Od eksperymentu do fabuły. Twórczość filmowa Pétera Tímára (2013). Ma na swoim koncie również publikacje w węgierskich i włoskich czasopismach naukowych oraz gościnne wykłady w Budapeszcie i Neapolu.E-mail: grzegorz.bubak@uj.edu.pl

Bibliografia

 1. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Przeł. Władysław Ludwik Anczyc. Warszawa: Siedmioróg, 2009.
 2. Györffy, Miklós. A tizedik évtized, A magyar játékfilm a kilencvenes években és más tanulmányok. Budapeszt: Palatinus, 2001.
 3. Karinthy, Frigyes. “Robinson Krausz. De Foe nyomán átdolgozva”. Karinthy Frigyes: ĺgy írtok ti I-II. Budapeszt: Szépiradolmi Könykiadó, 1979. S. 22-43.
 4. Kelecsényi, László. A magyar hangosfilm hét évtizede 1931-2000. Budapeszt: Palatinus, 2003.
 5. Koltai, Ágnes. “Hagyjátok Robinsont!”. Filmvilág 2 (1990). S. 2-14.
 6. Robertson, Patrick. Guinnessa Księga Filmu. Przeł. Małgorzata Tyszowiecka. Warszawa: PWN, 1994.
 7. Tournier, Michael. Piętaszek czyli Otchłanie Pacyfiku. Warszawa: PIW, 1997.
 8. Varga Balázs, red. Magyar filmográfia. Játékfilmek 1931-1998. Budapeszt: Magyar Filmintézet, 1999.
 9. Wilson, Rick. The Man Who Was Robinson Crusoe: A Personal View of Alexander Selkirk, Glasgow: Neil Wilson Publishing, 2009.
 10. Filmografia
 11. Ein Robinson. Reż. Arnold Franck. Bavaria-Filmkunst, 1940.
 12. Erotyczne przygody Robinsona (The Erotic Adventures of Robinson Crusoe). Reż. Ken Dixon. Light & Shadow Productions, 1975.
 13. Marsjanin. (The Martian). Reż Ridley Scott. Twentieth Century Fox, 2015.
 14. Miss Robin Crusoe. Reż. Eugene Frenke. Eastern Productions, 1954.
 15. Mr. Robinson Crusoe. Reż. A. Edward Sutherland. Elton Productions, 1932.
 16. Poza światem (Castway). Reż. Robert Zemeckis. DreamWorks SKG, 2000.
 17. Przygody Robinsona Crusoe (Robinson Crusoe). Reż. Luis Buñuel. Producciones Tepeyac, 1954.
 18. Robinson Crusoe. Reż. René Cardona. Avant Films S. A.,1970.
 19. Robinson Crusoe. Reż. Rod Hardy, George Miller. Miramax, 1997.
 20. Robinson na Marsie (Robinson Crusoe on Mars). Reż. Byron Haskin. Paramount Pictures Corporation, 1964.
 21. Robinson Crusoe na rajskiej wyspie (Lt. Robin Crusoe, U. S.N.). Reż. Byron Paul. Walt Disney Productions, 1966.
 22. Robinson Crusoe z Clipper Island (Robinson Crusoe of Clipper Island). Reż. Ray Taylor, Mark V. Wright. Republic Pictures. 1936.