Survivors of the Flood. The Book of the Wrecked by Sydor Rey as a Holocaust Robinsonade

Main Article Content

Gaweł Janik

Abstract

The article is an attempt to read the set of stories The Book of Wrecked (1959) by the Polish-Jewish writer Sydor Rey as a specific type of Holocaust Robinsonade. The author indicates how the text deals with the subject of the Holocaust by transforming Defoe’s traditional model. He draws attention to the metonymisation of the Holocaust used in the volume, which is presented as a disaster, cataclysm or defeat, and is compared to the Old Testament flood. The researcher reads the The Book of Wrecked as an implementation of anti-utopian Robinsonade in which the classic myth of the survivor’s metamorphosis is not realized. As a result, the characters of the stories constantly balance on the border betweenlife and death.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Janik, G. (2019). Survivors of the Flood. The Book of the Wrecked by Sydor Rey as a Holocaust Robinsonade. Porównania, 25(2), 173-188. https://doi.org/10.14746/por.2019.2.11
Section
Articles
Author Biography

Gaweł Janik, Uniwersytet Śląski

Gaweł Janik – ur. 1994, doktorant literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor monografii Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości  Adolfa Rudnickiego (Katowice 2019). Publikował artykuły oraz recenzje na łamach „Tekstów Drugich”, „Kultury Popularnej”, „Studia de Cultura”, „Narracji o Zagładzie”, „FA-artu”, „artPAPIERU” oraz tomów zbiorowych. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat nagrody głównej II edycji konkursu na literaturoznawczą pracę magisterską w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego oraz wyróżniony w XXIII Konkursie Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego i VIII Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.E-mail: gaweljanik@wp.pl

References

 1. Ankersmit, Frank. „Pamiętając Holocaust. Żałoba i melancholia”. Przeł. Andrzej Ajschet, Andrzej Kubis, Joanna Regulska. Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red. E. Domańska. Kraków: Universitas, 2004. S. 403–426.
 2. Biblia Tysiąclecia Online. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2003. Web. 14.02.2020.
 3. Borkowska, Ewa. „Robinson inny, czyli otchłanie samotności”. Literatura na Świecie 1 (1979). S. 350–356.
 4. Buryła, Sławomir. „Zagłada widziana zza Oceanu”. Ruch Literacki 1 (2012). S. 63–80.
 5. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Przeł. Józef Birkenmajer. Kraków: Wydawnictwo GREG, 2016.
 6. Dunaj Bogusław, red. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wilga, 1996.
 7. Gazda Grzegorz, red. Słownik rodzajów i gatunków literackich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 8. Głowiński, Michał. Czarne sezony. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.
 9. Kopaliński, Władysław. Słownik symboli. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2017.
 10. Liszka, Katarzyna. Etyka i pamięć o Zagładzie. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2016.
 11. Małczyński, Jacek. Krajobrazy Zagłady. Perspektywa historii środowiskowej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2018.
 12. Miłosz, Czesław. „Legenda wyspy”. Literatura na Świecie 6 (1981). S. 52–65.
 13. Molisak Alina, Sekuła Aleksandra. „Wątki biblijne w literaturze o Zagładzie. Wybrane przykłady”. Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?. Red. M. Głowiński et al. Kraków: Universitas, 2005. S. 107–147.
 14. Rey, Sydor. Księga rozbitków. Warszawa: Czytelnik, 1957.
 15. Ruszała, Jadwiga. Robinson w literaturze polskiej. Teoria – historia – recepcja. Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 1998.
 16. Ruszała, Jadwiga. Robinsonada w literaturze polskiej. Teoria – typologia – bohater – natura. Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, 2000.
 17. Sobol Elżbieta, red. Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: PWN, 2018.
 18. Tabaszewska, Justyna. „Katastrofy afektywne. Kategoria katastrofy w dyskursie ekokrytycznym i afektywnym – wstępne rozpoznania”. Poetyki ekocydu. Historia, natura, konflikt. Red. A. Ubertowska, D. Korczyńska-Partyka, E. Kuliś. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2019. S. 23–40.
 19. Tomczok, Marta. „Klimat Zagłady (w perspektywie powieści Pawła Huellego, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Kuśniewicza i Piotra Szewca)”. Teksty Drugie 2 (2017). S. 147–165.
 20. Watt, Ian. Narodziny powieści. Studia o Defoe’em, Richardsonie i Fieldingu. Przeł. Agnieszka Kreczmar. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
 21. Żabski Tadeusz, red. Słownik literatury popularnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.