Returning to the Past: The Germans as a Historical Trauma in Contemporary Czech Prose

Main Article Content

Alena Šidáková Fialová

Abstract

This study describes reflections of wartime and postwar historical trauma in contemporary Czech prose, taking into account the issues surrounding Central Europe, which entirely overlap with the traditional confrontation between the Czechs and Germans. It also includes the changing reflections on Germany and the Germans, the Second World War and the subsequent expulsion found in the prose work of the new millennium, the unifying topic being deemed to be the issue of the ambiguous national identification of the protagonists, the detabooization of previously hushed-up subjects and the subject of the Holocaust, particularly in the family saga genre. It also takes into account groups of texts focusing on reflections of anti-German resistance activities, both in the genre of the novel (with detective elements) and in output on the boundaries between fiction and factographic prose.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Šidáková Fialová, A. (2020). Returning to the Past: The Germans as a Historical Trauma in Contemporary Czech Prose. Porównania, 27(2), 59-76. https://doi.org/10.14746/por.2020.2.4
Section
Articles
Author Biography

Alena Šidáková Fialová, Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences

Alena Šidáková Fialová, Ph. D. works at the Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences. She deals with post-war literature (monograph Poučeni z krizového vývoje. Poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy, 2014), and participates in the forthcoming History of Czech Literature in the Protectorateof Bohemia and Moravia. E-mail: fialova@ucl.cas.cz

References

 1. Androniková, Hana. Zvuk slunečních hodin. Praha: Knižní klub, 2001.
 2. Berka, Jiří. Ve znamení ryb. Brno: Petrov, 2004.
 3. Binet, Laurent. HHhH. Praha: Argo, 2010.
 4. Brycz, Pavel. Patriarchátu dávno zašlá sláva. Brno: Host and Most: Hněvín, 2003.
 5. Čichoň, Petr. Slezský román. Brno: Host, 2011.
 6. Denemarková, Radka. Peníze od Hitlera. Brno: Host, 2006.
 7. Fibiger, Martin. Aussiger. Olomouc: Votobia, 2004.
 8. Fibiger, Martin. Anděl odešel. Brno: Weles, 2008.
 9. Filip, Ota. Cesta ke hřbitovu. Ostrava: Profil, 1968.
 10. Fibiger, Martin. Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy. Köln: Index, 1974–1975.
 11. Fibiger, Martin. Osmý čili Nedokončený životopis. Brno: Host, 2007.
 12. Funda, Dalibor. Poslední promítač ze Sudet. Praha: Prostor, 2010.
 13. Katalpa, Jakuba. Němci. Brno: Host, 2012.
 14. Körner, Vladimír. Krev zmizelého. Praha: Dauphin, 2005.
 15. Kubík, Lubomír. Proč Gabčík nestřílel. Praha: Prostor, 2006.
 16. Legátová, Květa. Jozova Hanule. Praha: Paseka, 2002.
 17. Lustig, Arnošt. Případ Marie Navarové. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.
 18. Moník, Josef. Schweik it easy. Praha: Argo, 2011.
 19. Mornštajnová, Alena. Slepá mapa. Brno: Host, 2013.
 20. Mornštajnová, Alena. Hana. Brno: Host, 2017.
 21. Naušová, Evita. Jizvy. Praha and Litomyšl: Paseka, 2007.
 22. Novák, Jan. Zatím dobrý. Brno: Petrov, 2004.
 23. Novotný, David Jan. Sidra Noach. Praha: Knižní klub, 2010.
 24. Platzová, Magdalena. Aaronův skok. Praha: Torst, 2006.
 25. Rudiš, Jaroslav. Alois Nebel. Praha: Labyrint, 2006a.
 26. Rudiš, Jaroslav. Grandhotel. Praha: Labyrint, 2006b.
 27. Sichinger. Cukrový klaun. Praha: Knižní klub, 2008.
 28. Slouka, Mark. Viditelný svět. Praha and Litomyšl: Paseka, 2008.
 29. Škvorecký, Josef. Obyčejné životy. Praha: Ivo Železný, 2004.
 30. Šmíd, Zdeněk. Cejch. Prague: Knižní klub, 1992.
 31. Šmíd, Zdeněk. Lesk a bída Čekání. Praha: Formát, Hart, 2001.
 32. Šulc, Jiří. Dva proti říši. Praha: Knižní klub, 2007.
 33. Toman, Marek. Chvála oportunismu. Praha: Torst, 2016.
 34. Topol, Jáchym. Supermarket sovětských hrdinů. Praha: Torst, 2007.
 35. Topol, Jáchym. Chladnou zemí. Praha: Torst, 2009.
 36. Tučková, Kateřina. Vyhnání Gerty Schnirch. Brno: Host, 2009.
 37. Tučková, Kateřina. Žítkovské bohyně. Brno: Host, 2012.
 38. Urban, Josef. Habermannův mlýn. Opava: Grafis, 2001.
 39. Secondary sources
 40. Fialová, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.
 41. Holý, Jiří, Sladovníková, Šárka. “Čtyřikrát o holokaustu.” Slovo a smysl 23 (2015): 66–79.
 42. Janoušek, Pavel. “Od idyly k tragédii a morytátu aneb Trauma, nebo Definitivní vítězství?” Tvar 9 (2015): 14.
 43. Klíčová, Eva. “Historický román v současné české literatuře versus téma dějin v české próze (po roce 2000),” https://tinyurl.com/yd86vsdt. Accessed 20 February 2019.
 44. Lollok, Marek. “Němci včera a dnes.” iLiteratura, https://tinyurl.com/y7axv97x. Accessed 20 February 2019.
 45. Machala, Lubomír, Kožušníková, Petra, eds. Cenová bilance 2013. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2013. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014.
 46. Németh Vítová, Lenka. “Odkrywanie na nowo ‘Kraju Sudeckiego’ w czeskiej literaturze po roku 1989.” Porównania 17 (2015): 55–66. (English edition: “Re-discovering the Sudetenland in Czech Literature after 1989”. Comparisons and Discourses. Essays on Comparative Literature and Theory. Ed. Emilia Kledzik. Poznań: Wydawnictwo “Poznańskie Studia Polonistyczne,” 2017. 81–109).
 47. Peňás, Jiří. “Mladá žena a tzv. odsun.” Lidové noviny 25 (2010), Orientace supplement. 29.
 48. Říha, Ivo. “Topolovo hledání Východu.” iLiteratura, https://tinyurl.com/y72afed3. Accessed 20 February 2019.
 49. Trávníček, Jiří. “Zrození střední Evropy z ducha …”, in V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. Ed. Jiří Trávníček. Brno: Host, 2009. 243–304.