The Image of the Czech Past in the Contemporary Docudrama

Main Article Content

Aleš Merenus
Marek Lollok

Abstract

This study attempts to depict, describe and analyse the intersection of documentary material with the structure and, by extension, the fictional worlds of current drama texts. On the basis of selected examples, it presents several types of Czech docudrama, from biographically-based plays and “tribunal dramas” to stage collages. The common denominator behind these texts is their attempt to create an impression of authenticity among recipients, as well as “faithfulness” to reality. Their main objective is to provide a fresh interpretation of a historical event or to present or rehabilitate particular historical figures and, not least, also to recreate collective memory and the Czech national identity within the framework of the Central European cultural space.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Merenus, A., & Lollok, M. (2020). The Image of the Czech Past in the Contemporary Docudrama. Porównania, 27(2), 101-125. https://doi.org/10.14746/por.2020.2.6
Section
Articles
Author Biographies

Aleš Merenus, Czech Academy of Sciences

Aleš Merenus: Mgr., Ph. D., is head of the Modern Czech Theatre Research Team at the 20th Century and Contemporary Literature Department within the Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences. His main research interests include theatre and drama theory, the theory of the dramatization of literary works, narratology, the theory of fictional worlds and 20th century Czech prose and drama, and he has published several studies on these subjects, (e. g. Two drama texts and a planned stage director (2012), Much Ado About Heterocosmica, or: Several notes on the fictional worlds of theatre productions (2012); The Theatrical Anabasis of Hašek’s Fateful Adventure, or: Every age requires its Švejk (2016); Emigrants, or: Seeking the soul of a nation in Blatný’s drama (2017). He is currently compiling an anthology of expressionist plays entitled The Expressionist Play from the Czech Lands, and he is editor-in-chief of the forthcoming encyclopedia Modern Czech Drama (1896–1989); Between the Text and the Production (Encyclopedia of Works). E-mail: merenus@ucl.cas.cz

Marek Lollok, Masaryk University Faculty of Education

Marek Lollok: Mgr., Ph. D., is a member of the Modern Czech Theatre Research Team at the Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, 20th Century and Contemporary Literature Department; he currently works as an assistant professor at the Masaryk University Faculty of Education, Czech Languageand Literature Department in Brno. His particular areas of interest include literary and theatre criticism, 20th century Czech drama and literary studies stylistics. For example, he has co-authored the collective monograph Czech in Motion (Minářová, E., Tušková, J. M. (eds.), Czech in Motion. Chapters on Research into its State and Changing Face. Brno: Masaryk University, 2015), and at present he is a member of a team working on a lexicographical project entitled Modern Czech Drama (1896–1989); Between the Text and the Production (Encyclopedia of Works). E-mail: lollok@ucl.cas.cz

References

 1. Primary sources
 2. Bambušek, Miroslav. Porta Apostolorum (unpublished).
 3. Balák, Luboš. Hvězdy nad Baltimore. Hry na hrdiny. Ed. Marta Ljubková. Brno: Větrné mlýny, 2014. 317–462.
 4. Fekar, Vladimír. Palubní deník Zikmunda a Hanzelky. Hry na hrdiny. Ed. Marta Ljubková. Brno: Větrné mlýny, 2014. 525–594.
 5. Petrů, Simon. Věra (unpublished).
 6. Saavedra, Anna. Olga – Horrory z Hrádečku (unpublished).
 7. Steigerwald, Karel. “Horáková–Gottwald.” Hry na hrdiny. Ed. Marta Ljubková. Brno: Větrné mlýny, 2014. 215–258.
 8. Uhde, Milan. Zázrak v černém domě: komedie o dvou dílech. Brno: Větrné mlýny pro občanské sdružení Centrum pro kulturu a společnost, 2012.
 9. Vůjtek, Tomáš. “S nadějí i bez ní.” Hry na hrdiny. Ed. Marta Ljubková. Brno: Větrné mlýny 2014. 259–316.
 10. Secondary sources
 11. Barthes, Roland. “Efekt reálného.” Trans. Tomáš Jirsa. Aluze 3 (2006): 78−81.
 12. Barton, Brian. Das Dokumentartheater. Stuttgart: Metzler, 1987.
 13. Bartošek, Karel. Český vězeň: svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých. Prague: Paseka, 2001.
 14. Erll, Astrid. “Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisse.” Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft. Theoretische Grundlegung und Anwendungsperspektiven.
 15. Eds. Asdrid Erll and A. Nünning. Berlín, 2005.
 16. Fialová, Alena, ed. V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Prague: Academia, 2014.
 17. Irmer, Thomas. “A Search for New Realities. Documentary Theatre in Germany.” The Drama Review 3 (2006): 16–28.
 18. Jungmannová, Lenka. Příběhy obyčejných šílenství: “nová vlna” české dramatiky po roce 1989. Prague: Filip Tomáš−Akropolis, 2014.
 19. Just, Vladimír. Věc: Vlasta Burian. Díl 1. Prague: Rozmluvy, 1991.
 20. Just, Vladimír. Vlasta Burian: Mystérium smíchu: Život a dílo krále komiků. Prague: Academia, 1993.
 21. Lopatka, Jan. Předpoklady tvorby. Prague: Československý spisovatel, 1991.
 22. Lopatka, Jan. Šifra lidské existence. Prague: Torst, 1995.
 23. Ljubková, Marta. “Za hrdiny se nestydíme.” Hry na hrdiny. Ed. Marta Ljubková. Brno: Větrné mlýny, 2014. 11–33
 24. Malzacher, Florian, ed. Not Just a Mirror. Looking for the Political Theatre of Today. Berlin: Alexander Verlag, 2015.
 25. Martin, Carol. “History and Politics on Stage. The Theatre of the Real.” Not Just a Mirror. Looking for the Political Theatre of Today. Ed. Florian Malzacher. Berlin: Alexander Verlag, 2015. 32–43.
 26. Martin, Carol. Theatre of the Real. Palgrave Macmillan, 2013.
 27. Mucha, Jiří. Podivné lásky. Prague: Československý spisovatel, 1988.
 28. Pokorný, Marek. “Tichý Tarzan před soud.” Divadelní noviny, 2015, https://tinyurl.com/y95mvdzu. Accessed 1 August 2019.
 29. Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Prague: Orbis, 1953.
 30. Putna, Martin, C. Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy. Prague: Vyšehrad, 2018.
 31. Rupnik, Jacques. Střední Evropa je jako pták s očima vzadu: o české minulosti a přítomnosti. Prague: Novela bohemica, 2018.
 32. Taira, Šigesuke. Bušidó: cesta samuraje. Adamov: Temple, 2002.
 33. Trávníček, Jiří. V kleštích dějin: střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009.
 34. Uher, Jindřich. Ona a Martinů. Prague: Sursum, Český spisovatel, 2002.
 35. Ulrich, Jan. Úvod. Střední Evropa, Vol. 1, 1984.
 36. Věra (program k inscenaci). Národní divadlo: Brno, 2018.
 37. Vostrý, Jaroslav and Zuzana Sílová. České drama a český hrdina. Prague: AMU, Kant, 2017.