Czech Literary Culture in the Post-Digital Era

Main Article Content

Karel Piorecký
Vojtěch Malínek

Abstract

This study examines the changes within Czech literary culture since 2000 in relation to the process of remediation. The starting methodological point is in examining a structure of a literary system within a model proposed by Siegfried J. Schmidt. The impact of new creative approaches which utilise interactive network media and also of available publishing platforms are observed in terms of the increase in the size of the literary active group of the population. The study further investigates publishing options via the Internet used mainly by amateur authors, complementary phenomena in print production, as well as the impact of these innovative forms on the dynamics of the book market. The ways in which texts are received are examined particularly from the point of enhancing the role of the reader within interactive media and attention is paid to the qualitative changes within the reception frameworks (transnational and non-literary contexts). And finally, the ways in which literary phenomena are handled is largely related to the reflection of the critical state of the current literary criticism and new virtual formats of critiquing literature. The study shows that the evolutionary changes which were brought about by extending the use of digital media within literary communication have been so extensive that the Schmidt model of analysis has proven insufficient.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Piorecký, K., & Malínek, V. (2020). Czech Literary Culture in the Post-Digital Era. Porównania, 27(2), 267-288. https://doi.org/10.14746/por.2020.2.14
Section
Articles
Author Biographies

Karel Piorecký, Akademie věd České republiky

Karel Piorecký, PhD has graduated in Czech and German (Faculty of Education, Charles University, Prague), and undertaken postgraduate studies in Modern Czech Literature at Faculty of Arts at University of South Bohemia in České Budějovice (Cyech Republic). He currently conducts research at the Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Department of Research on the 20th Century and Contemporary Literature. His focus is particularly on the history of modern Czech poetry and connection between literature and new media. He published a monograph entitled Česká poezie v postmoderní situaci (Czech Poetry in a Postmodern Situation) (2011) and Česká literatura a nová média (Czech Literature and New Media) (2016). E-mail: piorecky@ucl.cas.cz

Vojtěch Malínek, Akademie věd České republiky

Vojtěch Malínek, PhD specialises in Czech Literature and Literary Theory and conducts research at the Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences. He is the coordinator of Czech Literary Bibliography Research Infrastructure and co-chair of Bibliographical Data Working Group within the DARIAH-ERIC Consortium. His areas of research include: literary bibliographies, data analysis and digital humanities. He is the chief investigator on several infrastructure research projects such as: Digitising of Retrospective Bibliography of Czech Literature 1770–1945 (2009–2011), Czech Literary Bibliography 1945–1960 (2012–2015), Czech Literary Bibliography Research Infrastructure I (2016–2019), Czech Literary Internet (2017–2021) and Czech Literary Bibliography Research Infrastructure II (2020–2022). E-mail: malinek@ucl.cas.cz

References

 1. Bílek, Patr. A. “Udělej si sám. O sebeukájení dnešních literárních kritiků” (Do it yourself: on self-gratification of current literary critics) A2 5 (2008): 7.
 2. Císař, Jaroslav. “Základní fakta o knižní produkci ČR v roce 2001.” (Key facts on the book production in the Czech republic in 2001), 2019, http://www.sckn.cz/index.php?p=fakta2001. Accessed 10 April 2019.
 3. Cramer, Florian. “What is ‘Post-digital’?” APRJA 3.1 (2014), http://www.aprja.net/?p=1318. Accessed 10 April 2019.
 4. Hodrová Daniela, Stránský Jiří, Vajchr Marek, Neff Ondřej, Štampach, Odilo Ivan, Dvořák Joachim, Pavelka Zdenko. “Dvě otázky.” (Two questions). Literární noviny 12.39 (2001): 10.
 5. Ferguson, Donna “Poetry Sales Soar as Political Millennials Search for Clarity,” https://tinyurl.com/y8ongd39. Accessed 21 Jan. 2019.
 6. Harák, Ivo. “Fikční světy kritiky aneb …” (Fictional world of criticism …). Dokořán 13.51 (2009): 40–46.
 7. Košinská, Eva. Čtenáři v internetových komunitách (zaměřených na literaturu). (Readers in Internet communities (focused on literature)), diplomová práce (MA Thesis). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009.
 8. Král, Jiří T. “Kopání do mrtvoly.” (Kicking a corpse). A2 13 (2008): 8.
 9. Kratochvil, Jiří. “Česká literatura a politik.” (Czech literature and politics). Tvar, 4: 27/28 (1993): 1.
 10. Křivánek, Vladimír. “Hradecké sympozium o kritice.” (Hradec symposium on criticism). Dokořán 13.51 (2009): 38–40.
 11. Král, Petr. “Mluvíme o tomtéž?” (Are we talking about the same thing?). Tvar 19.10 (2009): 6–7.
 12. Materna, Jiří. Poezie umělého světa. (Poetry of an artificial world). Brno: Backstage Books, 2016.
 13. Povídky Ze Zdi (Společné Tvůrčí Psaní) (Short Stories from the Wall (Community Creative Writing), https://tinyurl.com/yahy4wgg. Accessed 10 April 2019.
 14. Příběhy Na Padesát Slov. (Stories of Fifty Words), http://pribehynapadesatslov.cz. Accessed 10 April 2019.
 15. Renčina Červená Knihovna. (Renata’s Chick Flicks), http://www.cervenaknihovna.com/. Accessed 10 April 2019.
 16. Růžička, Jiří G. “Anarchie v nakladatelském průmyslu.” (Anarchy in the Publishing Industry). A2 26 (2008), https://tinyurl.com/y8d8oxoj. Accessed 10 April 2019.
 17. Schmidt, Siegfried J. Přesahování literatury (Crossovers of Literature). Trans. Zuzana Adamová. Praha: ÚČL AV ČR, 2008.
 18. Slovensko Píše Román. (Slovakia is Writing a Novel), http://slovenskopiseroman.sk. Accessed 10 April 2019.
 19. Šrank, Jaroslav. Aktéři a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989. (The Actors and Trends in Slovakian Literary Culture after 1989). Bratislava: Univerzita Komenského, 2019.
 20. Švec, Štefan P. B. “Krize české literatury. Pár povrchních marketingových keců“ (Czech Literature in Crisis: A Bit of Superficial Marketing Rubbish). A2 4.13 (2008): 1, 16–17.
 21. Trávníček, Jiří. “Nakladatelé a knihkupci jsou velmi žárliví na poskytování informací. Rozhovor s Vladimírem Pistoriem o tom, jak funguje knižní trh.” (Publishers and Booksellers are Jealous about Giving out Information, Interview with Vladimír Pistorius about How the Book Market Operates). Host 7 (2008): 41–46.
 22. Trávníček, Jiří. Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení. (Readers and Internauts: Czech Population and their Attitudes to Reading). Brno: Host, 2011.
 23. Viewegh, Michal. Blogový román (Blog Novel), http://blogovyroman.idnes.cz.Accessed 10 April 2019.