“I Asked the Dog to Sniff at All my Birth-Marks”: The Child from Donations by Justyna Bargielska

Main Article Content

Agnieszka Czyżak

Abstract

The article contains critical considerations devoted to the poetry written by Justyna Bargielska, especially to her lyric volume Dziecko z darów (The child from donations) published in 2019. The important context of those resolving remains the posthumanism, conceived as an open set of different ideas connected by non-anthropocentric perspective of inquiries. In Bargielska’s poetry, the new way of portraying animals and their relations to the people is associated with visions of an approaching global catastrophe and the end of mankind.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czyżak, A. (2021). “I Asked the Dog to Sniff at All my Birth-Marks”: The Child from Donations by Justyna Bargielska. Porównania, 29(2), 243-255. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.14
Section
Articles
Author Biography

Agnieszka Czyżak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Czyżak – dr hab., prof. UAM w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, badaczka literatury współczesnej, przede wszystkim powstałej po roku 1989. Współredaktorka tomów zbiorowych, m.in.: Powroty Iwaszkiewicza (1999), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła.Znaczenie (2016). Autorka książek Życiorysy polskie 1944–89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011), Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015), Przestrzenie w tekście, w przestrzeni tekstów. Interpretacje (2018), Pasja przemijania, pasja utrwalania. O dziennikach pisarek (2019, współautorstwo) oraz Przeciw śmierci. Opowieść o twórczości Wiesława Myśliwskiego (2019).

E-mail: agaczyz@amu.edu.pl; ORCID: 0000–0001–8918–5264

References

 1. Abramowska Janina (2010), Pisarze w zwierzyńcu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 2. Barcz Anna (2016), Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 3. Bargielska Justyna (2013), Szybko przez wszystko. Trzy zbiory wierszy „Dating sessions”, „China shipping” i „Dwa fiaty”, Biuro Literackie, Wrocław.
 4. Bargielska Justyna (2019), Dziecko z darów, Wolno, Lusowo.
 5. Braidotti Rosi (2014), Po człowieku, przeł. Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk, PWN, Warszawa.
 6. Czyżak Agnieszka (2014), Przeciw śmierci. Liryka Justyny Bargielskiej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 5, s. 331–340.
 7. Domańska Ewa (2013), Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie”, nr 1/2, s. 13–32.
 8. Glosowitz Monika (2019), Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet, Wydawnictwo IBL, Warszawa.
 9. Jarzyna Anita (2019), Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Jarzyna Anita, Justyna Bargielska, w: Polska Poezja Współczesna. Przewodnik Encyklopedyczny, https://tinyurl.com/2r65akex [dostęp: 15.12.2020].
 11. Lipszyc Adam (2013), Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 48–66.
 12. Nawarecki Aleksander (2015), Zoofilologia pod auspicjami augurów, w: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, red. Anna Barcz, Dorota Łagodzka, Wydawnictwo IBL, Warszawa, s. 149–169.
 13. Śliwiński Piotr (2020), Fermentacja kanonów, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 138–155.